100 นิทานอาหาร เล่ม 2

,

ชื่อหนังสือ              100 นิทานอาหาร เล่ม 2
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรณาธิการ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                   ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                       180 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

“นิทานอาหาร” ในนิตยาสารเนชั่นสุดสัปดาห์เขียนโดยใช้นามปากกาว่า “นางลำยอง” ช่วยให้วิชาการด้านโภชนาการที่ค่อนข้างหนักดูไม่เครียดจนเกินไป  เพราเขียนในลักษณะการพูดคุยกัน แต่งแต้มข้อมูลเชิงอาการและโภชนาการแทรกลงไปในคำพูดของตัวละคร เพื่อสร้างความบันเทิง โดยให้ได้สาระครบถ้วน
100 นิทานอาหาร จัดทำเป็น 2 เล่ม คือ เล่ม 1 และ เล่ม 2 โดยนำเอา บทความจากนิทานอาหารมารวมเป็น 2 เล่มเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเสด็จเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

100 นิทานอาหาร เล่ม 2

,

ชื่อหนังสือ              100 นิทานอาหาร เล่ม 2
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรณาธิการ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                   ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                       180 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

“นิทานอาหาร” ในนิตยาสารเนชั่นสุดสัปดาห์เขียนโดยใช้นามปากกาว่า “นางลำยอง” ช่วยให้วิชาการด้านโภชนาการที่ค่อนข้างหนักดูไม่เครียดจนเกินไป  เพราเขียนในลักษณะการพูดคุยกัน แต่งแต้มข้อมูลเชิงอาการและโภชนาการแทรกลงไปในคำพูดของตัวละคร เพื่อสร้างความบันเทิง โดยให้ได้สาระครบถ้วน
100 นิทานอาหาร จัดทำเป็น 2 เล่ม คือ เล่ม 1 และ เล่ม 2 โดยนำเอา บทความจากนิทานอาหารมารวมเป็น 2 เล่มเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเสด็จเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

100 นิทานอาหาร เล่ม 2

,

ชื่อหนังสือ              100 นิทานอาหาร เล่ม 2
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรณาธิการ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                   ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                       180 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

“นิทานอาหาร” ในนิตยาสารเนชั่นสุดสัปดาห์เขียนโดยใช้นามปากกาว่า “นางลำยอง” ช่วยให้วิชาการด้านโภชนาการที่ค่อนข้างหนักดูไม่เครียดจนเกินไป  เพราเขียนในลักษณะการพูดคุยกัน แต่งแต้มข้อมูลเชิงอาการและโภชนาการแทรกลงไปในคำพูดของตัวละคร เพื่อสร้างความบันเทิง โดยให้ได้สาระครบถ้วน
100 นิทานอาหาร จัดทำเป็น 2 เล่ม คือ เล่ม 1 และ เล่ม 2 โดยนำเอา บทความจากนิทานอาหารมารวมเป็น 2 เล่มเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเสด็จเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019