รศ.ดร.วินัย ร่วมเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ณ งาน Bangkok Halal 2020 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวฮ. ออกบูธจัดกิจกรรม

รศ.ดร.วินัย ร่วมเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ณ งาน Bangkok Halal 2020 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวฮ. ออกบูธจัดกิจกรรม

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 – วันจันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมออกบูธ ในงาน Bangkok Halal 2020 ณ สนามราชมังกีฬาสถาน ซึ่งภายในบูธของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาฯ มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ฮาลาล เช่น การนำเสนอ การใช้แอปพลิเคชัน Halal Route และการทำ workshop ทำสบู่ โดย สอนความรู้เบื้องต้นการทำสบู่ (Gift me Halal Soap) มีผู้ให้ความสนใจกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน หลังจากนั้น รศ.ดร.วินัย ได้ขึ้นปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Halal for Better Life “ โดยนำเสนอความสำคัญของหลักการฮาลาลในกรณีโรคระบาดที่เกิดขึ้นอยู่รวมทั้งนำเสนอวิสัยทัศน์ Halal Sphere เเละความสำคัญของการสร้างบรรยากาศฮาลาลในทุกๆ มิติ

Halal Science & coding competition 2020

Halal Science & coding competition 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) จัดกิจกรรม Halal Science & coding competition 2020

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดย ผศ. นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการ ศวฮ. จุฬาฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม Halal Science & coding competition 2020 ภายใต้โครงการการพัฒนาเยาวชนโดยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จังหวัดปัตตานี

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการ Training ทีมเจ้าหน้าที่ศูนยฯในการ Coding เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม “Halal Science & coding competition 2020” โดยเป็นกิจกรรมการจัดค่ายให้ความรู้ด้านการ Coding , IoT โดยประยุกต์ใช้ Kidbright Board ประยุกต์กับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ซึ่งเป็นการพัฒนากำลังคนโดยการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อต่อยอดสู่พื้นฐานความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์(AI for all) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของระบบเศรษฐกิจและสังคม จากยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดกำลังคนในการในตลาดแรงงานที่สามารถทำงานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ผอ.ศวฮ. เพื่อหารือการจัดกิจกรรม Thai Halal Festival 2020

นายกสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ผอ.ศวฮ. เพื่อหารือการจัดกิจกรรม Thai Halal Festival 2020

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ นายกสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง พร้อมคุณกรปณต วงษ์สุนทร กรรมการสมาคมฯ เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และผู้บริหารฯ เพื่อหารือ การจัดกิจกรรม Thai Halal Festival 2020 ณ ลานกิจกรรม โครงการไทยมาร์ทบาห์เรนช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยกลุ่มสินค้าฮาลาล ทั้งสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ฯลฯ เปิดการค้าในราชอาณาจักรบาห์เรน ตลาดใหญ่ในซาอุดีอาระเบียและอาหรับ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายนักธุรกิจและตัวแทนจำ หน่ายชาวบาห์เรน ซาอุฯและอาหรับ ตลอดจนผู้บริโภคชาวอาหรับให้รู้จักและซื้อสินค้าฮาลาลไทย

สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง (AMEE) เป็นองค์กรกลาง ในเครือข่ายของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่มีภารกิจแสวงหาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพทางการค้าในตะวันออกกลางและเอเชีย และในการนี้ คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษา ผอ. ด้านงานบริหารบุคคล ได้พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

 

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา สนง.เชียงใหม่ ออกตรวจโรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา สนง.เชียงใหม่ ออกตรวจโรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าตรวจฮาลาล ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งทีมSPHERE ได้นำ Application “Auditor Assistant” เข้าทดสอบระบบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแอปฯ โดยได้เข้าตรวจโรงงานจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1.บจก.ลีโอฟู้ดส์ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ผลิต: ผักแปรรูปแช่แข็ง
2.บจก.มอนทรีโอ้ ค๊อฟฟี่ เชียงใหม่ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ผลิต: กาแฟคั่ว เพื่อต่ออายุฮาลาล
.
ซึ่ง Application “Auditor Assistant” เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด(ฝ่ายฮาลาล) เป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจประเมินฮาลาล

ให้คำปรึกษาการวางผังครัวผลิตอาหารฮาลาล-ปลอดภัย

ให้คำปรึกษาการวางผังครัวผลิตอาหารฮาลาล-ปลอดภัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี ) เข้าให้คำปรึกษาการวางผังครัวผลิตอาหารฮาลาล-ปลอดภัยด้วยระบบ HAL-Q โรงพยาบาลกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

เมื่อวันที่​ 19​ กุมภาพันธ์ 2563​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ สำนักงานปัตตานี​​ เข้าให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดวางผังครัวผลิตอาหารฮาลาล​ โรงพยาบาลกรงปินัง​ อ.กรงปินัง​ จ.ยะลา​ และเตรียมความพร้อมการวางระบบ​ HAL-Q​ ของฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลกรงปินัง​ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ​ พร้อมทั้งสรุปผลจากการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม​ โดยหลังจากนี้จะมีการนัดหมายการอบรมระบบ​ การจัดเตรียมเอกสารระบบ​ การควบคุมการปฏิบัติงาน​ การให้คำปรึษาและการตรวจประเมินให้เป็นไปตามระบบและขั้นตอนการดำเนินระบบ​ HAL-Q​ ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ จัดอบรม เทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อทำการขายสินค้าออนไลน์ สร้างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น มุ่นเน้นยอดขายให้ปัง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ จัดอบรม เทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อทำการขายสินค้าออนไลน์ สร้างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น มุ่นเน้นยอดขายให้ปัง

เพราะการทำธุรกิจในยุคนี้จะขายสินค้าผ่านหน้าร้านอย่างเดียวคงไม่ได้ แต่เราต้องมีเคล็ดลับการดึงดูดลูกค้าด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งทางสื่อออฟไลน์และออนไลน์ และหนึ่งในวิธีที่จะทำให้ลูกค้าสนใจสินค้าของเราตั้งแต่แรกเห็นนั่นคือการถ่ายภาพสินค้าให้ออกมาโดดเด่น โดนใจเพื่อเป้าหมายในการขายสินค้านั่นเอง

ครั้งที่2 ของการจัดอบรมในโครงการ “การพัฒนาข้อมูลอัจฉริยะสำหรับผู้ประกอบการฮาลาลโดยการยกระดับผ่านกระบวนการมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยและเข้าสู่ตลาดธุรกิจออนไลน์ (HAL Plus Gold Member)” ในวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ โดยมี นายเรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นมีการบรรยายเทคนิคขั้นพื้นฐานการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อทำการขายสินค้าออนไลน์ โดยคุณอรรถกร มีแม่นวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพจาก canon จากนั้นมีการจัก Workshop การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลองปฏิบัติจริง เพื่อนำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ไปใช้ต่อในธุรกิจของตนเองต่อไป

ซึ่งภายใต้การ Workshop จะแบ่งออกเป็นหลายหัวข้อด้วยกัน

– การตั้งค่ากล้อง เพื่อถ่ายรูปสินค้าอย่างไรให้ดูคมชัดและดูดี
– เทคนิคการจัดแสง
– เทคนิคการถ่ายรูปไม่ให้สีเพี้ยนจากสินค้าจริง
– เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้ดูแปลก และดึงดูดสายตา
– การวางสินค้าอย่างไร ให้ถ่ายรูปได้ชัดเจน

ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องเร่งพัฒนาตนเอง ตั้งแต่การขายสินค้า คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อยอดไอเดียของตนเองไปจนถึงการถ่ายภาพสินค้าให้โดนใจลูกค้าต่อไป

#HSCCM #HALPlus #HalalEcommerceครั้งที่2

ศูนย์ฯ ร่วมมหกรรมงานวิจัย

ศูนย์ฯ ร่วมมหกรรมงานวิจัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมบูรณาการผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ โดยมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ” โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยตาม Platform ที่สำคัญของประเทศ                                                ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation) ร่วมการเสวนา ชี้แนะแนวทางในการกระบวนการและการสนับสนุนนวัตกรรมงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศของกระทรวงฯ                                                                                                                                                       ปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation) ได้มีการแบ่งโครงสร้างการทำงานในกระทรวงฯ ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
– หน่วยงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและกรอบงบประมาณ ววน.
– หน่วยงานด้านการให้ทุน
– หน่วยงานที่ทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม                                                                                                                                                                                                                                                           – หน่วยงานด้านมาตรวิทยามาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
– หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานซึ่งเป็นประโยชน์

โดยการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดังนี้
– ด้านการพัฒนาสังคมและสถาบันความรู้
– ด้านการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม
– การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
– การวิจัยและสรัางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

ซึ่งจากแผนการเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ดังที่กล่าวมานี้ จะทำให้ทางศูนย์ฯ ได้จัดกระบวนการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมในพื้นที่ให้สอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศต่อไป

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ฯ จัด workshop “ ชาใต้สูตรเด็ดเคล็ดลับสร้างอาชีพแบบง่ายๆ”

ศูนย์ฯ จัด workshop “ ชาใต้สูตรเด็ดเคล็ดลับสร้างอาชีพแบบง่ายๆ”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) จัด workshop ในหัวข้อ “ ชาใต้สูตรเด็ดเคล็ดลับสร้างอาชีพแบบง่ายๆ” ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพฮาลาลสู่ชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมี ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 21 คน จากที่สมัครมาทั้งสิ้น 80 คน
ต่อด้วยการบรรยาย “การเลือกใช้วัตถุดิบฮาลาล ในการชงชา” โดยนายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้างานบริการหน่วยงานภายนอก บรรยายก่อนเข้าช่วง work shop

การจัดอบรมครั้งในเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และมีประสบการณ์ในการสร้างรายได้เกี่ยวการชงชา กาแฟสด​ ชาไต้หวัน​ ชานมต่างๆ และการทำโรตี เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ต่อไปในอนาคต

จากการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก ซึ่งคาดว่าทางศูนย์ฯจะมีการจัดอบรม คอส “ ชาใต้สูตรเด็ดเคล็ดลับสร้างอาชีพ” ในรอบที่ 2 ในเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้คำปรึกษาการวางระบบมาตรฐานครัวผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัย

ให้คำปรึกษาการวางระบบมาตรฐานครัวผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี )ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายระบบ HAL-Q  เข้าให้คำปรึกษาการวางระบบมาตรฐานครัวผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยในโรงเรียนตามแนวทางศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับ

วันที่ 11 ก.พ. 63 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายระบบ HAL-Q ได้แก่ โรงพยาบาลรือเสาะ และโรงพยาบาลบาเจาะ ได้เข้าให้คำแนะนำการวางระบบครัวฮาลาลปลอดภัย (ฮาลาล-ตอยยิบ) ตามแนวทางศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับ ซึ่งเป็นการนำระบบครัว HAL-Q จากโรงพยาบาลสู่ครัวโรงเรียน โดยได้เข้าวางระบบ 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) อ.รือเสาะ และโรงเรียนบ้านบือเระ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน

และวันที่ 12 ก.พ. 63 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายระบบ HAL-Q ได้แก่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลเจาะไอร้อง รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ ได้เข้าให้คำแนะนำการวางระบบครัว ฮาลาลปลอดภัย (ฮาลาล-ตอยยิบ) ตามแนวทางศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับ โดยได้เข้าร่วมวางระบบ 2 แห่ง ได้แก่ ช่วงเช้า โรงเรียนบ้านค่าย อ.เมือง และช่วงบ่าย โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน

จัดอบรมโครงการ การส่งเสริมการบริโภคอาหารฮาลาล ตอยยิบ

จัดอบรมโครงการ การส่งเสริมการบริโภคอาหารฮาลาล ตอยยิบ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี ) ร่วมกับสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการ “การส่งเสริมการบริโภคอาหารฮาลาล ตอยยิบในกลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี  ร่วมกับสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการ “การส่งเสริมการบริโภคอาหารฮาลาล ตอยยิบในกลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้โครงการการส่งเสริมการบริโภคอาหารฮาลาล-ตอยยิบในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่เยาวชนและผู้นำศาสนาในพื้นที่ ตาดีกามัสยิดบ้านต้นทุเรียน อำเภอยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ในกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ย้อนรอยประวัติของศาสนฑูตในอิสลาม อบรมเชิงปฏิบัติการ “ฮาลาลและหะรอมในปัจจุบัน”และอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการต่อต้านสินค้าต้องห้าม” เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล และยังเป็นการสร้างความเข้าใจในการสนับสนุนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฮาลาลของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 90 คน