ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ จัดอบรม เจาะลึกการส่งออกและบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ เผยกลยุทธ์ช่องทางตลาดส่งออกพร้อมปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องรับมือ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ จัดอบรม เจาะลึกการส่งออกและบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ เผยกลยุทธ์ช่องทางตลาดส่งออกพร้อมปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องรับมือ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ จัดอบรม เจาะลึกการส่งออกและบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ เผยกลยุทธ์ช่องทางตลาดส่งออกพร้อมปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องรับมือ
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ดำเนินจัดกิจกรรมการอบรมผ่านโครงการ Northern Halal SMEs เพื่อมุ่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลภาคเหนือ กับหัวข้อ “เจาะลึกการส่งออกและบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศสำหรับ SMEs” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ณ บริษัท อินโนเวทีฟ วิลเลจ จำกัด
โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิรัตน์ พุทธิวงศาสุนทร ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริหารเครือข่ายและที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ร่วมมอบเกร็ดความรู้เบื้องต้นของธุรกิจกับแนวทางการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดสากล เผยแนวโน้มและการส่งออกระหว่างประเทศ พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
.
คุณวิรัตน์ได้แนะนำว่า “การเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ด้านสินค้า ด้านการตลาด ด้านกฎระเบียบ ด้านเตรียมพร้อมเป็นผู้ส่งออก การจดทะเบียนด้านเงินทุน และด้านบริหารความเสี่ยง โดยผู้ประกอบการต้องเลือกผลิตสินค้าที่กิจการมีความชำนาญ ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออก สามารถค้นหาข้อมูลสินค้า ผู้ซื้อในต่างประเทศได้ และรองรับการค้าในรูปแบบ E-Commerce ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร การจดทะเบียนและเตรียมเอกสารผู้ส่งออกให้ครบถ้วน แม้กระทั่ง สินเชื่อหมุนเวียนการส่งออก และการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ซื้อ ธนาคารผู้ซื้อ ที่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจให้ชัดเจน”
.
ในโอกาสของการลงทุน กลุ่มประเทศ New Frontiers คือ ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว (สหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่น) และเป็นตลาดที่ยังไม่อิ่มตัว ทำให้มีโอกาสทางการค้าการลงทุนสูงมาก
โดยท้ายนี้ได้สรุปปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ คือ “เก่ง กล้า รอเวลา ทีมเวิร์ค”

ดร.วินัย ผอ.ศวฮ. นำทีมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 13.30-13.00 ตามเวลาท้องถิ่น รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ HFA Halal Industry Conference (HHIC) 2019 ณ สหราชอาณาจักร กรุงลอนดอน ซึ่งใน session ที่ 3 เป็นการนำเสนอเรื่อง Testing Method: Accuracy and Authenticity รศ.ดร.วินัย ให้การบรรยายหัวข้อเรื่อง Scientific & Laboratory Supports for Halal authentication & Certification: Thailand’s Experience ในฐานะผู้บรรยายท่านแรก ส่วนผู้บรรยายท่านที่สอง คือ Benedict’s Renaville, Scientific Director, Progenus S.A., Belgium. บรรยายในหัวข้อเรื่อง  Pig DNA Detention Methods โดยมี Dr. Salahudeen Kara, Technical Manager, Halal Food Authority เป็น Session chair

 

ศวฮ.เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์จาก UNIVERSITAS PADJADJARAN

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะอาจารย์จาก Universitas Padjadjaran, Fakutas Ekonomi Dan Bisnis ประกอบด้วย Dr.Rita Komaladewim Merita Bernik และ Deru R. Indika ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาลในประเทศไทยรวมถึงการทำงานของศวฮ. เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวฮาลาลและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดจิ๋วของอินโดนีเซีย (MSMEs) โดยมีอาจารย์สุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล ร่วมด้วยนางสาวลัดดาวัลย์ พิณทอง

 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ จัดอบรม เจาะลึกการส่งออกและบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ เผยกลยุทธ์ช่องทางตลาดส่งออกพร้อมปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องรับมือ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนง.ปัตตานี) ตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ โรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานปัตตานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้าส่วนงานบริการหน่วยงานภายนอก นายอมีน มะหมัด เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์  และนายมะรอมลี มาปะ นักวิชาการศาสนา เข้าตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ โรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

การตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ทีมงานผู้ควบคุมดูแลระบบมาตรฐาน HAL-Q คณะผู้ตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำพร้อมเสริมกำลังใจให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนามาตรฐานฮาลาล ต่อไป

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ จัดอบรม เจาะลึกการส่งออกและบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ เผยกลยุทธ์ช่องทางตลาดส่งออกพร้อมปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องรับมือ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ (สำนักงานปัตตานี)​ จัดอบรม​ “Content Marketting. & Storytelling”

การจะทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ก็ตาม สิ่งสำคัญคือการสื่อสารที่สามารถเขาไปตรงกลุ่มเป้าหมาย โดนใจลูกค้าให้ได้มากที่สุด การทำ Content หรือ เนื้อหาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการวางกลยุทธ์ด้านธุรกิจ เพื่อที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจของเราได้เป็นที่รู้จัก รับรู้ และ พัฒนาต่อมาเป็นยอดขาย ผู้ที่สนใจทำธุรกิจจึงต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจว่า Content ที่ดีเป็นอย่างไร หลักการในการสร้างเนื้อหาให้โดนใจต้องวางแผนอย่างไร ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดในรูปแบบของการเน้นลงมือปฏิบัติจริง (Workshop)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ (สำนักงานปัตตานี)​ จึงได้จัดอบรม​”Content Marketing​ & Storytelling” ภายใต้กิจกรรมที่ 1 “การส่งเสริมอาชีพร่วมกับการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดดิจิทัลฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ 2562​ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณเกียรติรัตน์ จินดามณี : ผู้ก่อตั้ง และ บรรณาธิการ สถาบันพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs​ มาร่วมแบ่งปันความรู้​ให้ผู้ประกอบการตลอดจนให้คำแนะนำในด้านการใช้ Content Marketing & Storytelling​ ในการทำธุรกิจ

ทั้งนี้คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี​ กล่าวว่า​”ในการเล่าเรื่องราวผ่าน​แพลตฟอร์มต่างๆ​ เราต้องทำ​ Storytelling​ ควบคู่กับ​ Story​ doing พร้อมกล่าวเสริมว่า Content ​is Everything “คอนเทนต์คือทุกสิ่งอย่าง” ทั้งต่อหน้าและโลกออนไลน์​ เพราะคอนเทนต์คือสื่อในการที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาหาเราได้” ซึ่งในการอบรมครั้งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน  วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ จัดอบรม เจาะลึกการส่งออกและบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ เผยกลยุทธ์ช่องทางตลาดส่งออกพร้อมปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องรับมือ 

อบรมการพัฒนาครัวฮาลาล-ตอยยิบในโรงเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้อง จัดอบรมการพัฒนาครัวฮาลาล-ตอยยิบ แก่คณะผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อ.เจาะไอร้อง โดยมี ดร.บรรจง ไวทยเมธา  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ บรรยายเรื่อง”การมาตรฐานฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ”

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การผลิตและบริการอาหารฮาลาลในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานสุขาภิบาลและสอดคล้องตามมาตรฐานฮาลาล ซึ่งบริบทของพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงจำเป็นที่นักเรียนจะต้องได้รับอาหารฮาลาล สะอาด และปลอดภัยทั้งต่อร่างกายและจิตวิญญาณ โดยคณะครูและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมวันนี้ จำนวน 85 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ จัดอบรม เจาะลึกการส่งออกและบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ เผยกลยุทธ์ช่องทางตลาดส่งออกพร้อมปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องรับมือ 

ทบทวนความรู้ระบบ HAL-Q โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) และนายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้าส่วนงานบริการหน่วยงานภายนอก สำนักงานปัตตานี ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลด้วยระบบ HAL-Q โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา นพ.อนันตชัย ไทยประทาน และนพ.สุกรี เส็มหมาด ให้การต้อนรับ ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้มีฝ่ายโภนาการ โรงพยาบาลศูนย์ยะลาจัดทำระบบการผลิตอาหารฮาลาลด้วยระบบ HAL-Q ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อบูรณาการความปลอดภัยทางด้านอาหารและข้อกำหนดการผลิตอาหารฮาลาลไว้ด้วยกัน เพื่อให้การผลิตอาหารในโรงพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลทั้งที่เป็นมุสลิมและมิใช่มุสลิมได้รับประทานอาหารที่ถูกคน ถูกโรค สะอาด ปลอดภัยและฮาลาลอีกด้วย

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ จัดอบรม เจาะลึกการส่งออกและบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ เผยกลยุทธ์ช่องทางตลาดส่งออกพร้อมปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องรับมือ 

หลากหลายกิจกรรมดี ๆ ใน Halal Science Week 2019

 

อีกเดือนเดียวเท่านั้นกับงาน Halal Science Week 2019
ลองมาดูกันดีกว่าภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ
มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้าง? ลองมาดูกัน

เริ่มต้นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ …

? 1-6 สิงหาคม : Halal Science Camp & Quiz Bowl
เป็นการเข้าค่ายและแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

?3-7 สิงหาคม : Halal Science Competition
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลระดับมัธยมศึกษา

?4 สิงหาคม : Halal Run For All
งานเดิน-วิ่งการกุศล 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

?7 สิงหาคม : Public Hearing
การประชาพิจารณ์มาตรฐานสากล

?8 สิงหาคม : 16th Anniversary of HSC
งานแสดงความยินดีครบรอบ 16 ปีแห่งการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

?8 สิงหาคม : Press Conference of HALPlus
งานแถลงข่าวการเปิดตัวโปรแกรม HALPlus

? และปิดท้ายด้วย Exhibition on Don’t and Doubt งานเปิดนิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัย ในวันที่ 8 สิงหาคมเช่นกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นหนึ่งสัปดาห์ที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมดี ๆ มากมาย
ใครสนใจอยากร่วมกิจกรรมกับเราก็ติดตามข่าวสารกันได้ที่เพจ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: The Halal Science Center CU นี้ได้เลย
#HalalScienceWeek2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ จัดอบรม เจาะลึกการส่งออกและบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ เผยกลยุทธ์ช่องทางตลาดส่งออกพร้อมปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องรับมือ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี) จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในหัวข้อ “นวัตวิถีฮาลาลนำไทยสู่เวทีโลก” รอบการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในหัวข้อ“นวัตวิถีฮาลาลนำไทยสู่เวทีโลก” (Halal Scientist Competition 2019) รอบการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคใต้) โดยได้รับเกียรติจากนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯสำนักงานปัตตานี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การสร้างสมรรถนะการศึกษาชายแดนภาคใต้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล”
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล ตลอดจนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันประกวดโครงงานระดับภาคใต้เข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับประเทศ รูปแบบของการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยาย การสร้างแรงบันดาลใจและนำเสนอโครงงานแก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสู่การแข่งขันระดับประเทศ โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 สาขาได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสิ่งประดิษฐ์และสาขามัลติมีเดีย ซึ่งมีโรงเรียนจากพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมจำนวน 13 โรงเรียน 29 โครงงาน โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 150 คน
งานปีนี้จัดเป็นปีที่สี ได้รับความนิยมมากขึ้นทุกๆปี ผู้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศจะไจด้เข้าไปนำเสนอโครงงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และได้ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อไป
ช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การสร้างสมรรถนะการศึกษาชายแดนภาคใต้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล” พร้อมประกาศผล 15 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบการแข่นขันระดับประเทศในโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในหัวข้อ “นวัตวิถีฮาลาลนำไทยสู่เวทีโลก” (Halal Scientist Competition 2019) ทั้ง 3 สาขา ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
– การจับตัวของยางพาราโดยใช้น้ำที่เหลือใช้จากการแช่ส้มแขก​:โรงเรียนดารุสสาลาม
– การผลิตน้ำมันบำรุงผิวจากเมล็ดยางพารา​​​:โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบคางกุ้งไร้น้ำมัน ​​​:วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปัตตานี
– น้ำบูดูสแคว์คูณสอง X2​​​​​ : โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– วิเคราะห์ปัญหาการปฏิเสธวัคซีนในเด็กของสังคมมุสลิม​​ :โรงเรียนมุสลิมศึกษา

สาขาสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่
– กระถางชีวภาพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปัตตานี
– การพัฒนาดินปั้นเทียมจากเปลือกไข่สำหรับประดิษฐ์โมเดลวิทยาศาสตร์ :โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
– เตาปิ้งย่างลดไหม้ ลดควัน :โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
– ประสิทธิภาพของธูปไล่ยุงจากธรรมชาติ :โรงเรียนดารุสสาลาม
– ฟิล์มถนอมอาหารชีวภาพจากเปลือกทุเรียน: โรงเรียนดารุสสาลาม

สาขามัลติมีเดีย ได้แก่
– มายด์โฮม :โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
– เวย์ ออฟ ฮัจญ์ (Ways of Hajj) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี จังหวัดปัตตานี
– สแกนความปลอดภัยด้วย QR code :โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ
– แอปพลิเคชันข้อมูลเพื่อนักเดินทางมุสลิมในประเทศไทย :โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
– ฮาลาล 360๐ :โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
*หมายเหตุ: ประกาศผลตามลำดับตัวอักษร

ทางศูนย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และน้องๆ ทุกคนที่ผ่านเข้ารอบในระดับประเทศ ส่วนน้องๆที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบนี้ไม่ต้องเสียใจไป ยังมีโครงการในปีต่อไป ขอให้กำลังใจน้องๆทุกคนในการพัฒนาต่อยอดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลต่อไป
ในปีหน้าหวังว่าจะได้ต้อนรับน้องๆทุกคน เข้าสู่ครอบครัวศวฮ. จุฬาฯ อินชาอัลลอฮ

 

  

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ จัดอบรม เจาะลึกการส่งออกและบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ เผยกลยุทธ์ช่องทางตลาดส่งออกพร้อมปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องรับมือ 

รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชื่อมสัมพันธ์ชายแดนใต้  ครั้งที่ 2

วันที่ 31 พ.ค. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) จัดงาน “รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชื่อมสัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอนและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนาในเดือนรอมฎอน อีกทั้งยังสร้างแนวคิดงานขับเคลื่อนฮาลาลในมิติศาสนาและวิทยาศาสตร์ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มัสยิดดารุสสลาม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน