ศูนย์ฯ ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงคำ

ศูนย์ฯ ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงคำ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี  ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงคำ

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานีลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัรฑ์ของกลุ่มเมี่ยงคำสมุนไพรสำเร็จรูป (เมี่ยงทอง) 69/2 ซอย7 ถนนรามโกมุท ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 เพื่อติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น รวมถึงได้พบปะพูดคุยเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูล ให้คำปรึกษาทั้งทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ของกลุ่มให้สามารถแข่งขันในตลาดยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ยังได้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เมี่ยงคำสมุนไพรสำเร็จรูป(เมี่ยงทอง) ให้ได้ภาพที่สวยงามเพื่อเป็นการเพิ่มช่อนทางการจำหน่วยให้มากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ฯให้คำปรึกษาการวางระบบผลิตอาหารฮาลาล

ศูนย์ฯให้คำปรึกษาการวางระบบผลิตอาหารฮาลาล

อบรมและให้คำปรึกษาการวางระบบมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาล-ตอยยิบสำหรับครัวโรงเรียน

วันที่ 11-12 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้อง จัดอบรมและให้คำปรึกษาการวางระบบมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาล-ตอยยิบสำหรับครัวโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 โรงเรียนบ้านยานิง และโรงเรียนบ้านโคก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส มีจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 30 คน

การดำเนินงานครั้งนี้เป็นการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารให้ถูกหลักสุขอนามัย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารให้ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลและสุขาภิบาลอาหาร ครอบคลุมกระบวนการผลิตตั้งแต่การออกแบบผังการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดการปนเปื้อนข้าม การเลือกวัตถุดิบ การล้างด้วยน้ำไหลผ่านการควบคุมเครื่องแก้วและพลาสติกแข็ง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขลักษะที่ดีในการปฏิบัติงาน

จากการให้คำปรึกษาครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี และขอชื่นชมทางโรงเรียนซึ่งมีความตั้งใจที่จะนำหลักการไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านสุขอนามัยและสุขภาวะของนักเรียนต่อไป

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา สนง.เชียงใหม่ ออกตรวจโรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา สนง.เชียงใหม่ ออกตรวจโรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่  เข้าตรวจฮาลาล พร้อมทั้งทีมSPHERE ได้นำ Application “Auditor Assistant” เข้าทดสอบระบบ เพื่อให้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับคณะกรรมการ โดยมี นางสาวสุลัยญา เปี่ยมชัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนศูนย์เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ด้วย โดยได้เข้าตรวจโรงงานจำนวน 3 แห่ง เพื่อต่ออายุฮาลาล ได้แก่

1.บจก.เชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่: ผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง 

2.หสม.สยามเห็ดฟาร์ม ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่: ผลิต ผลิตภัณฑ์จากเห็ด 

3.ร้านบ้านปี้เฮือนน้อง อ.สารภี จ.เชียงใหม่: ผลิต ครัวฮาลาล 


#HSCCM #ตรวจฮาลาลเชียงใหม่ #AuditorAssistant

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563

  1. จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องผลิตนํ้าบริสุทธิ์ จํานวน 1 งาน
  2. จ้างเหมาบริการถ่ายทำการนำเสนอสื่อสารการสอนฮาลาลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. จ้างเหมาบริการรวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาเนื้อหาการสอนกระบวนการขอรับรองและขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบริการออกแบบและพัฒนาเนื้อหาสื่อการสอนฮาลาลในรูปแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

  1. จ้างเหมาบริการจัดทำ Infographic Video, Interactive Web Application และค่าดำเนินการติดตั้งพร้อมทดสอบ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562

  1. ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300/80 ยอด 180,000 บาท 
  2. ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300/81  ยอด 216,000 บาท 
  3. ค่าเช่าสำนักงานเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 

รศ.ดร.ชัชชาติ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม เข้าพบ ผอ.ศวฮ. พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล

รศ.ดร.ชัชชาติ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม เข้าพบ ผอ.ศวฮ. พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และคุณเอกพจน์ วงศ์อารยะ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศวฮ. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งทั้งสองท่านได้เข้าขอรับฟังข้อมูลบทบาทและการทำงานของศวฮ.  การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในกระบวนการรับรองฮาลาล  รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับฮาลาลในด้านต่างๆ อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลในการนี้อีก

ศูนย์ฯ ร่วมงาน HALAL TRAND 2020

ศูนย์ฯ ร่วมงาน HALAL TRAND 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี  ร่วมงาน HALAL TRAND 2020

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน HALAL TRAND  fake food fact 2020  โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

งาน HALAL TRAND 2020 จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเพื่อขยายตลาดฮาลาลในพื้นที่สู่อาเซียนโดยมีผู้ประกอบการร่วมแสดงสินค้าจำนวน 80 ราย

ในการจัดงานในครั้งนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี ได้นำผู้ประกอบการจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการพัฒนาจากทางศูนย์ฯ เข้าร่วมแสดงสินค้าจำนวน 9 ราย เพื่อเป็นการขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และศูนย์ฯยังได้นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ กระบวนการรับรองฮาลาล และมีกิจกรรมบริการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานฟรีได้ที่บูธศูนย์ฯ ณ ลานด้านหน้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา สนง.เชียงใหม่ ออกตรวจโรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา สนง.เชียงใหม่ ออกตรวจโรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าตรวจฮาลาล พร้อมทั้งทีมSPHERE ได้นำ Application “Auditor Assistant” เข้าทดสอบระบบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแอปฯ และการใช้งานที่สะดวก ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับคณะกรรมการ โดยได้เข้าตรวจโรงงานจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1.บจก.เอสอาร์แอกโกรแพค (ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง) ผลิต: ผลไม้แช่แข็ง เพื่อ ต่ออายุฮาลาล
2.บจก.ไบโอเซฟโฮลดิ้ง (ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง) ผลิต: ข้าวสาร เพื่อขอรับรองฮาลาล

รศ.ดร.วินัย ผอ.ศวฮ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหน่วยงาน ITDI ประเทศฟิลิปปินส์

รศ.ดร.วินัย ผอ.ศวฮ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหน่วยงาน ITDI ประเทศฟิลิปปินส์

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU (Memorandum Of Understanding) ร่วมกับหน่วยงาน The Industrial Technology Development Institute (ITDI) ประเทศฟิลิปปินส์ โดย Dr. Annabelle V. Briones ในฐานะผู้อำนวยการ และ The Department of Science and Technology Regional Office No. XI (DOST XI) ประเทศฟิลิปปินส์นำโดย Dr. Anthony C. Sales ในฐานะผู้อำนวยการ โดยเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการตรวจวิเคราะห์งานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งเป็นจุดเด่นของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารและนักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ จัดอบรม เคล็ดลับและขั้นตอนการสร้างกราฟิกให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  พลิกโฉมธุรกิจด้วยกราฟิกดีไซน์ สู่โลกออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ จัดอบรม เคล็ดลับและขั้นตอนการสร้างกราฟิกให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย พลิกโฉมธุรกิจด้วยกราฟิกดีไซน์ สู่โลกออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

ต่อเนื่องจากการจัด Workshop ในหัวข้อ “เทคนิคการคิดคอนเทนต์ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์” ของวานนี้ นอกจากคอนเทนต์ที่สำคัญต่อธุรกิจแล้ว งานกราฟิกดีไซน์ก็ได้ถูกนำมาใช้กับการทำการตลาดออนไลน์อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตลาดบน Social Media ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงหลังนี้ เจ้าของร้าน ทั้งใน Facebook, Twitter, Pinterest ฯลฯ ต่างดึงประโยชน์จากงานกราฟิกมาสร้างยอดขายให้แก่ตัวเอง นั่นก็เพราะงาน กราฟิก สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้ามายังแบรนด์ของพวกเขาได้นั่นเอง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จึงได้จัดอบรมในโครงการ “การพัฒนาข้อมูลอัจฉริยะสำหรับผู้ประกอบการฮาลาลโดยการยกระดับผ่านกระบวนการมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยและเข้าสู่ตลาดธุรกิจออนไลน์ (HAL Plus Gold Member)” ในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หัวข้อ “เคล็ดลับและขั้นตอนการสร้างกราฟิกให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย” โดย คุณโสภิณ หาญเตชะ ตำแหน่ง Art Director บริษัท อินโนเวทีฟ เอเจนซี่ จำกัด ณ ห้องเวิร์กชอป อินโนเวทีฟ วิลเลจ เชียงใหม่

โดย คุณโสภิณ หาญเตชะ กล่าวว่า “เพราะ infographic เป็นสื่อที่มีทั้งรูปภาพ ประกอบและรูปกราฟิกที่ไม่ว่าจะน่ารักๆ หรือเท่ๆ ซึ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความชอบของผู้บริโภคได้ และยังมีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดหรือการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ เพราะฉะนั้นใครที่กำลังทำธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่ infographic ถือเป็นสื่อหนึ่งอย่างที่น่าสนใจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของเราได้”

HSCCM #HALPlus #HalalEcommerceครั้งที่4

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ จัดอบรม เทคนิคการคิดคอนเท้นให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ สำหรับSMEs  สร้างคอนเท้นให้ปัง ตอบโจทย์การตลาด เปิดโอกาสสร้างรายได้ให้มั่งคง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ จัดอบรม เทคนิคการคิดคอนเท้นให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ สำหรับSMEs สร้างคอนเท้นให้ปัง ตอบโจทย์การตลาด เปิดโอกาสสร้างรายได้ให้มั่งคง

วันนี้(วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จึงได้จัดอบรมในโครงการ “การพัฒนาข้อมูลอัจฉริยะสำหรับผู้ประกอบการฮาลาลโดยการยกระดับผ่านกระบวนการมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยและเข้าสู่ตลาดธุรกิจออนไลน์ (HAL Plus Gold Member)” ในหัวข้อ เทคนิคการคิดคอนเท้นให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ สำหรับSMEs โดย คุณชนิกาภรณ์ ปิ่นธิดา ตำแหน่ง Content Marketing บริษัท อินโนเวทีฟ เอเจนซี่ จำกัด หลังจากนั้น คุณฐิติรัตน์ กิณเรศ ตำแหน่ง General Manager and Content Creator iPhonemod.net ได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนคอนเทนต์อย่างไรให้น่าสนใจ ต่อมามีการจัดเวิร์คชอป โดยให้ผู้ประกอบการฝึกเขียนเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ ณ ห้องเวิร์คชอป อินโนเวทีฟ วิลเลจ เชียงใหม่

โดย คุณชนิกาภรณ์ ปิ่นธิดา กล่าวว่า “การสร้างผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น สร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย การเพิ่มยอดขาย สร้างความเชื่อมั่น เราต้องทราบก่อนว่าควรจะทำคอนเทนต์แบบไหนที่จะทำให้ได้ใจลูกค้า สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้ และที่สำคัญคือสามารถ “ขายได้”  เราจึงเห็นคอนเทนต์ออกมาหลากหลายรูปแบบ และก็ได้รับความนิยมที่แตกต่างกันไป ฉะนั้นเราต้องทราบจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายของเราให้ดีก่อน แล้วเราจะรู้ว่าคอนเทนต์แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจเรา ดังนั้น Content ที่ “ใช่” คือหัวใจของทุกสิ่ง”

และคุณฐิติรัตน์ กิณเรศ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ไม่มี Content ใดสมบูรณ์แบบ Content ที่ทำ ไม่ใช่สำหรับทุกคน Content ไม่ได้การันตีรายได้ แต่ Content จำเป็น จริงๆ นะ”

HSCCM #HALPlus #HalalEcommerceครั้งที่3