ผอ.ศวฮ. ได้รับเชิญจาก Faculty of Applied Science, Ton Duc Thang University เพื่อเยี่ยมชม

ผอ.ศวฮ. ได้รับเชิญจาก Faculty of Applied Science, Ton Duc Thang University เพื่อเยี่ยมชม

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 คณะทำงานนำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ศวฮ. ได้รับเชิญจาก Faculty of Applied Science, Ton Duc Thang University ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม รวมถึงได้นำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานกับทางคณาจารย์ ซึ่งทาง Faculty of Applied Science, Ton Duc Thang University ให้ความสนใจในการส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล

 

 

ศวฮ. ส่งตัวแทนเข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความเสียใจกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ผ่านมา

ศวฮ. ส่งตัวแทนเข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความเสียใจกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ซึ่งเป็นผู้แทนจากศวฮ. เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความเสียใจกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจุดเกิดเหตุนั้นเป็นบ้านพักท่านเอกอัครราชทูต ทั้งนี้มี คุณจานี เมเดียวาที ซาซานที ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับ ได้กล่าวชื่นชมและขอบน้ำใจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้นำกระเช้าดอกไม้มาให้กำลังใจอีกด้วย

 

 

ศวฮ. ส่งตัวแทนร่วมงานแถลงข่าวงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562

ศวฮ. ส่งตัวแทนร่วมงานแถลงข่าวงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นายเรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์สำนักงานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ศวฮ. รวมถึงสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ กว่า 10 สำนัก เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair) ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นโยบายหลัดด้านหนึ่งของหอการค้าไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทย การจัดงาน “หอการค้าแฟร์” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ตอบโจทย์ โดยยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในภูมิภาค สร้างโอกาสขยายช่องทางการตลาด รวมถึงเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท้ายนี้ผู้จัดงานฯ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 170,000 คน ตลอดระยะเวลา 10 วันของการจัดงาน

 

ผอ.ศวฮ. พร้อมคณะ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ICAS2019 ณ ประเทศเวียดนาม

ผอ.ศวฮ. พร้อมคณะ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ICAS2019 ณ ประเทศเวียดนาม

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 คณะทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. นางสาวนัจวา สันติวรกุล ผู้ช่วยนักวิจัย และนางสาวกุณฑิรา สาแล เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 3rd International Conference for Applied Science (ICAS2019) ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Grand Suite โรงแรม Saigon Prince เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โดยภายในงาน รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้ขึ้นบรรยายหัวข้อ “The Role of Muslims as a Thailand’s Minority Population in Promoting the Country’s Economy of 4.0 Era” ซึ่งได้กล่าวถึงความสำคัญของ การทำนวัตกรรมด้านฮาลาลที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนทำให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลได้ ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้ผู้เข้าร่วมฟังมากกว่า 40 ท่าน รวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียและต่างชาติ

นอกจากนี้ภายในงาน นางสาวนัจวา สันติวรกุล ผู้ช่วยนักวิจัย รับหน้าที่เป็น Session Chair และ กรรมการตัดสินผลงาน ในการนำเสนอผลงาน Academic Presentation ด้าน Track Soil and Environmental Science, Technology and Raw Materials for food production, Poultry farming, Halal Food, Food Sciences ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 6 ผลงาน แบ่งเป็น Oral presentation 4 ผลงาน และแบบ Virtual Presentation (นำเสนอผลงานด้วยการ Video Conference) 2 ผลงาน ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ 3rd International Conference for Applied Science (ICAS2019)  โดยงานนี้มีผลงานที่นำเสนอทั้งแบบ Oral และ Poster Presentation  รวมทั้งสิ้น 40 ผลงาน จากคณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียและต่างชาติ

 

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจาก UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ประเทศอินโดนีเซีย

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจาก UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ประเทศอินโดนีเซีย

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri (UIN)  Sultan Maulana Hasanuddin Banten ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน ซึ่งมีรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมกับนางสาวอังสนา อายุเคน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานศูนย์ฯ และนำเยี่ยมชมศูนย์ฯ

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Sekolah Alam Jingga Life School , West Java ประเทศอินโดนีเซีย

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Sekolah Alam Jingga Life School , West Java ประเทศอินโดนีเซีย

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Sekolah Alam Jingga Life School , West Java – Indonesia จำนวน 30 ท่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนการจัดการ และเมื่อปี ค.ศ.2015 ผู้บริหารของหน่วยงานดังกล่าวได้เคยเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯและขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการรับรองฮาลาลและการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อนำไปเป็นแนวทางการศึกษาต่อไป พร้อมทั้งสนใจเข้าร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2019 อีกด้วย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ Pak-Thai Business House, Pakistan

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ Pak-Thai Business House, Pakistan

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ได้ให้การต้อนรับหน่วยงาน จาก Pak-Thai Business House, Pakistan จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าไปยังประเทศปากีสถาน โดยมีการทำ B2B จับคู่ธุรกิจไทยกับปากีสถาน การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยนำสินค้าฮาลาล เพื่อส่งออกไปในตลาดปากีสถาน เข้ามาเยี่ยมชมและขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการรับรองฮาลาลและการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวยังสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฮาลาลและนำผู้ประกอบการเข้ามาออกบูธ รวมถึงเชิญชวนให้เข้ามาร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2019 ด้วย ทั้งนี้คุณมนัสได้นำเดินชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล  มีเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลด้วย

 

ผอ.ศวฮ. ได้รับเชิญขึ้นบรรยาย ณ งาน 2019 International Halal Industry Forum ประเทศไต้หวัน

ผอ.ศวฮ. ได้รับเชิญขึ้นบรรยาย ณ งาน 2019 International Halal Industry Forum ประเทศไต้หวัน

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. พร้อมด้วย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมงาน 2019 International Halal Industry Forum ณ Taiwan International Convention Center (TICC) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งจัดโดยองค์กรรับรองฮาลาลไต้หวัน

ซึ่ง รศ.ดร.วินัยได้รับเชิญให้ขึ้นบรรยายในหัวข้อ ศักยภาพและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในประเทศไทย อีกทั้งได้นำเสนองานเริ่มจากการกำหนดอัลกอริธึมที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมฮาลาล การพัฒนาระบบไอทีฮาลาลต่าง ๆ โดยงานนี้มีผู้แทนจากต่างประเทศและในประเทศไต้หวันประมาณ 150 คน และยังมีบุคคลสำคัญ ได้แก่ เลขาธิการหน่วยงาน SMIIC ของ OIC คือ Mr.Ihsan Ovut มาร่วมงานด้วย

 

 

ระบบคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบด้านฮาลาล

ระบบคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบด้านฮาลาล

ระบบคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบด้านฮาลาล
(HAL-Q: Halal Assurance & Liability Quality System)

หนึ่งระบบที่พัฒนาโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการวางระบบคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบด้านฮาลาล

ระบบ HAL-Q คืออะไร ? ลองมาทำความเข้าใจกัน

HAL-Q เป็นการพัฒนาระบบคุณภาพของสถานประกอบการที่ผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลและหลักความปลอดภัยอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้การรับรองฮาลาลในประเทศไทยเป็นไปตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” รวมถึงมีการบูรณาการกับระบบมาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น GMP HACCP ISO BRC ฯลฯ และสอดคล้องกับระเบียบของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยระบบ HAL-Q จะช่วยเรื่องจัดการการผลิตอาหารฮาลาลให้เป็นไปอย่างมีระบบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

วิธีการและแนวทางปฏิบัติ

HAL-Q ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนใช้เวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 3 เดือน ได้แก่

1.จัดเตรียมเอกสารข้อมูลของสถานประกอบการ คน (Man), วัตถุ (Materials), กลไก (Mechanisms), แหล่งทุนและการเงิน (Monetary system)

2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อพนักงานทั้งฝ่ายบริหารและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล เนื้อหาประกอบด้วย ด้านฮาลาล, ด้านศาสนาอิสลาม, ด้านสุขอนามัย, ด้านการวิเคราะห์จุดวิกฤต อันตราย 4 ด้าน ทางกายภาพ ชีวภาพ เคมีและหะรอม

3.การให้คำปรึกษาในพื้นที่ปฏิบัติงาน เน้น 4 เรื่อง การจัดตั้งทีมคุณภาพ HAL-Q (QMR), การจัดทำข้อกำหนด, การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, การชำระล้าง

4.การตรวจประเมิน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ได้แก่ การประเมินผลในภาพรวม, การประเมินทางวิทยาศาสตร์, การประเมินทางศาสนา,

การสอบ

สถานประกอบการที่สามารถสมัครเข้าร่วมได้
– อุตสาหกรรมอาหาร
– ครัว ร้านอาหาร (โรงแรม-โรงพยาบาล)
– วิสาหกิจชุมชน SMEs
– คลังสินค้า

หลังดำเนินวางระบบเรียบร้อยแล้ว

– สถานประกอบการจะได้ใบ Certificate ของระบบ HAL-Q ซึ่งมีอายุการรับรอง 2 ปี
– สถานประกอบการที่ผ่านการวางระบบ HAL-Q จะได้รับการบรรจุเข้าฐานข้อมูล Halal และ HAL-Q Directory ของศวฮ.

ค่าใช้จ่ายการวางระบบ HAL-Q

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย (บาท)
ช่วงที่ 1 8,000
การเตรียมการ (4 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ช่วงที่ 2 12,000
การฝึกอบรมในชั้นเรียน (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ช่วงที่ 3 27,600
การให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 Follow Up (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
การให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 Pre-Audit (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ค่าตอบแทนการให้บริการนักวิชาการศาสนา (6 ชั่วโมง x 600 บาท)
ช่วงที่ 4 15,600
การประเมินผล/การตัดสินใจ (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ค่าตอบแทนการให้บริการนักวิชาการศาสนา (6 ชั่วโมง x 600 บาท)
ค่าใบรับรองระบบ (HAL-Q Certificate) 5,000
รวม 68,200
* ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมค่าเดินทางของทีมงานผู้ตรวจประเมินทั้ง 4 ช่วง
** เมื่อผ่านการตรวจรับรอง ใบรับรองระบบมีอายุ 2 ปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.)
254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-13 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-218-1054 โทรสาร. 02-218-1105

#Halalinsight

ศวฮ.ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand Global Islamic Economy Summit Roundtable จากประเทศ United Arab Emirates

ศวฮ.ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand Global Islamic Economy Summit Roundtable จากประเทศ United Arab Emirates

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand Global Islamic Economy Summit Roundtable จากประเทศ United Arab Emirates ซึ่งหัวข้อในการเสวนาวันนี้คือ The Rise of the Halal Market Globally : Unique Learnings Adapted by Thailand โดยมี Mr.Saeed Kharbash ตำแหน่ง CEO, Dubai Islamic Economy Development Centre เป็นหัวหน้าคณะจาก UAE พร้อมด้วยตัวแทนจากหลากหลายหน่วยงานที่เป็นวิทยากรในครั้งนี้ อาทิ Mr. Abdur Rahim Ghulam Nabi, Senior Advisor to Assistant DG, Dubai Airport Free Zone Authority และ Mr.Thomas Gerrero Manager Halal Trade and Marketing Centre (moderator)

อีกทั้ง รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ร่วมด้วย Mr. Sanya Saengboon Managing Director Al Meroz Hotel และ Mr. Khathawut Lohmud Head of International and Public Relation, The Central Islamic Council of Thailand
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ด้วย

ซึ่งผู้จัดงานได้เล็งเห็นความสำคัญว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในตลาดฮาลาลโลก ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศมุสลิมแต่ก็มีความก้าวหน้าทางด้านฮาลาลเป็นอย่างมาก ด้วยการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ล้ำสมัยในการตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหาร อีกทั้งยังมีการบริการเพื่อนักท่องเที่ยวมุสลิมที่ดีที่สุดในประเทศ ความสำเร็จทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลไทยเพื่อผลักดันสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศไทยไปยังตลาดโลก

จึงเลือกที่จะใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นที่จัดงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานในห้องปฏิบัติการและพันธกิจต่างๆ ของศวฮ.ในการสนับสนุนกิจการฮาลาลในประเทศไทย