ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ยังคงเดินสายมอบแอลกอฮอล์ ตามมัสยิดในจังหวัดเชียงใหม่ กันอย่างต่อเนื่อง!

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ยังคงเดินสายมอบแอลกอฮอล์ ตามมัสยิดในจังหวัดเชียงใหม่ กันอย่างต่อเนื่อง!

ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) นำแอลกอฮอล์มอบให้กับ มัสยิดในตัวเมืองเชียงใหม่

โดยวันนี้ได้มอบให้แก่มัสยิดในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มัสยิดอัลญาเมียะอ์(ช้างคลาน), มัสยิดอิสลามบ้านฮ่อ(ฮ่อมัสยิดเฮดายาตูลอิสลาม), มัสยิดอัตตักวา, มัสยิดดุนนูร(ช้างเผือก) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

อาจารย์เรวัตร กล่าวว่า “ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยแก่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมด้วยกันหรือต่างศาสนิก ซึ่งครั้งต่อไปเรายังคงเดินสายแจกแอลกอฮอล์ตามมัสยิดรอบนอก และชุมชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น ได้แก่ สเปร์ย 5,000 ML 20แกลอน และสเปร์ย 100 ML 230 ขวด”

#HSCCM #Covid19 #แจกแอลกอฮอล์เชียงใหม่

ศวฮ.ปน. แอลกอฮอล์และถุงยังชีพ

ศวฮ.ปน. แอลกอฮอล์และถุงยังชีพ

ภาพรวมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้จะสิ้นสุดเมื่อไร หลายจังหวัดในพื้นที่ยังคงปิดจังหวัด ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออก และมีบางพื้นที่ที่ต้องประกาศเคอร์ฟิวตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อตลาดหยุดให้บริการ พื้นที่สาธารณะร่วมกันปิด พ่อค้า แม่ค้า ไม่สามารถออกทำมาค้าขายได้ ผลที่ตามมาคือสภาพเศรษฐกิจเริ่มถดถอย ประชาชนเริ่มเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีรายได้ในการดำรงชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมือช่วยกันจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีสำนักงานสาขาอยู่ที่จังหวัดปัตตานี ได้เห็นถึงปัญหาและรับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและบุคลากร จึงได้ระดมทีมเปลี่ยนห้องตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนมาผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์คุณภาพสูงจำนวนกว่า 10,000 ขวด แจกจ่ายไปยังทั่วประเทศ

สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากแอลกอฮอล์แล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อม นายไพศาล ดะห์ลัน ที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ยังได้จัดเตรียมสิ่งของ​ 3,500 ชิ้น​ จัดทำถุงยังชีพได้ จำนวน 500 ชุด กับชุดหน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์แบบเจลและสเปรย์จำนวน 500 ชุด ส่งมอบกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยวันที่ 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 ลงแจกจ่ายผ่านตัวแทนยังจุดต่าง ๆในพื้นที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส ดังนี้

1. สาธารณสุขอำเภอบันนังสตา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
2. โรงพยาบาลบันนังสตา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
3. สาธารณสุขอำเภอยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
4.สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดยะลา
5. พื้นที่ตำบลโคกสตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
6. พื้นที่ตำบลจวบ ตำบลมะรือโบ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​ ยืนยันหนักแน่น​และเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

 

 

ผอ.ศวฮ. นำทัพจัดกิจกรรม CSR มอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์มอบให้แก่มัสยิดเครือข่ายของศวฮ. ในกรุงเทพมหานคร 33 แห่ง

ผอ.ศวฮ. นำทัพจัดกิจกรรม CSR มอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์มอบให้แก่มัสยิดเครือข่ายของศวฮ. ในกรุงเทพมหานคร 33 แห่ง

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้แก่ คุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผอ. คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คุณมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

จัดกิจกรรม CSR มอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ทำความสะอาดมือที่ใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์และควบคุมการผลิตโดยมาตรฐานสูงให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส จำนวนเกือบ 10,000 ขวด ขนาด 50 – 100 ml.

โดยได้มอบให้แก่มัสยิดในเครือข่ายของศูนย์ฯ ในกรุงเทพมหานคร 33 แห่ง แบ่งเป็น 3 จุดดังนี้

 • มัสยิดอัลอิสตีกอมะฮ์ มัสยิดในเครืออีก (6 มัสยิด)
 • มัสยิดฮิดายาตุ้ลอิสลาม สามอิน มัสยิดในเครืออีก (7 มัสยิด)
 • ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • มัสยิดอัลอิดดฮาดร์ มัสยิดในเครืออีก (17 มัสยิด)

จำนวนเจลและสเปย์แอลกอฮอล์ที่แจกให้แต่ละมัสยิด
1.เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 35 มิลลิลิตร จำนวน 60 ขวด
2.สเปย์แอลกอฮอล์ ขนาด 50 มิลลิลิตรจำนวน 25 ขวด
3. สเปย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 10 ขวด

สุดท้ายนี้ รศ.ดร.วินัย ได้ให้ความรู้การป้องกันตัวและการเฝ้าระวังตนเอง พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี

ศวฮ.ปน.ช่วยบรรเทาปัญหา COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศวฮ.ปน.ช่วยบรรเทาปัญหา COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัดทีมบุคลากร​ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ – สเปรย์แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคให้กับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แม้ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ปัญหาเศรษฐกิจที่ตามมาทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนรายได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีอัตราการแพร่ระบาดสูง เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ หลายจังหวัดต้องปิดการเข้าออกจังหวัด และได้ประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ในบางพื้นที่แล้ว

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ซึ่งเป็นสำนักงานที่อยู่ในพื้นที่และได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น รับมอบหมายภารกิจสำคัญจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้จัดโครงการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รอง ผอ.ศูนย์ฯ และทีมงานเป็นตัวแทนในการลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด 3,500 รายการ หน้ากากผ้าจำนวน 500 ชิ้น พร้อมเจลแอลกอฮอล์พกพาจำนวน 500 ชุด และอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 30 ชุด โดยจะส่งมอบผ่าน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์กักตัวผู้ประสบภัย covid-19 เพื่อกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมทั้งเยี่ยมส่งกำลังใจถึงที่ในจุดที่วิกฤติ​ที่สุด​ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้แก่
– บ้านโต๊ะชูด ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง
– บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง
– ศูนย์ควบคุมและสังเกตอาการ covid-19 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง
– ศูนย์ควบคุมและสังเกตอาการ บ้านเกาะจัน ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ
-ศูนย์ควบคุมและสังเกตอาการ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น

นอกจากกิจกรรมการลงพื้นที่ในวันนี้แล้ว ศูนย์ฯยังมีภารกิจลงพื้นที่แจกจ่ายในวันที่ 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 เพื่อมอบถุงยังชีพ สเปรย์แอลกอฮอล์และอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่จังหวัดยะลาและนราธิวาสต่อไป

 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ มอบแอลกอฮอล์ แก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ สู้ภัย COVID-19

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ มอบแอลกอฮอล์ แก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ สู้ภัย COVID-19

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดยผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) นำแอลกอฮอล์ มอบให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายกวินธร วงศ์ลือเกรียติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายและพัฒนาชุมชนมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดจนร่วมเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อผ่านวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน

ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ กล่าวว่า ได้รับหน้าที่มาเป็นตัวแทนของ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มอบแอลกอฮอล์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ 72% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เอง โดยคุณสมบัติของเอทิลแอลกอฮอล์ สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อที่เป็นผิวสัมผัสได้ หรือใช้ฆ่าเชื้อในพื้นอาคารทั่วไป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สร้างความมั่นใจให้ชุมชนต่อไป

#HSCCM #Covid19 #แจกแอลกอฮอล์เชียงใหม่

ศวฮ. ร่วมมือร่วมใจผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมด้วย Face shield

ศวฮ. ร่วมมือร่วมใจผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมด้วย Face shield

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน ผลิตแอลกอฮอล์

1. ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ml ได้จำนวน 547 ขวด

2.ผลิตเจลแอลกฮอล์ ขนาด 35 ml ได้ทั้งหมด 287 ขวด

และยังได้จัดทำอุปกรณ์ Face Shield จำนวนกว่า 180 ชิ้น เพื่อแจกให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานปัตตานี และเชียงใหม่ ที่จะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ภายในเดือนนี้จะเริ่มทะยอยแจกถุงยังชีพมอบให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 จำนวนกว่า 500 ชุด บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

 

 

ศวฮ. นำโดย รศ.ดร.วินัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สนับสนุนเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์มอบให้โรงพยาบาล ในนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุมชนและมัสยิดต่างๆทั่วประเทศ

ศวฮ. นำโดย รศ.ดร.วินัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สนับสนุนเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์มอบให้โรงพยาบาล ในนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุมชนและมัสยิดต่างๆทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ได้ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมสนับสนุนเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์มอบให้โรงพยาบาล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุมชนและมัสยิดต่างๆทั่วประเทศ เพื่อร่วมต้านการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งมี ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ, คุณสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมตรี, คุณสมศักดิ์ เมดาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, อิหม่ามมานิต ทองแสง และอีหม่ามอำพน นะมิ ตัวแทนจากมัสยิดในกรุงเทพฯ มารับมอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบตั้งต้นจาก บริษัทธัญธารา ไทยเฮอร์เบิล จำกัด

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยสมุนไพรไทย ลดโอกาสติดเชื้อไวรัส COVID-19

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยสมุนไพรไทย ลดโอกาสติดเชื้อไวรัส COVID-19

ทุกคนต่างวิตกกังวล ว่าตัวเองติดเชื้อ “ไวรัสโควิด” แล้วหรือยัง? และแน่นอนว่า หลายๆคนก็หาหลากหลายวิธี เพื่อให้ตัวเองห่างไกลจากไวรัสร้ายอย่างโควิด ทั้งการล้างมือบ่อยๆ ใส่แมสก์ขณะที่ออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่ในจุดเสี่ยง ใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ นอนหลับให้เร็วขึ้น เพื่อเตรียมร่างกายให้แข็งแรง นี่คือข้อปฏิบัติพื้นฐานที่ควรทำเป็นประจำ

แต่… การมีสุขภาพที่แข็งแรง อาหารการกินก็เป็นสิ่งสำคัญ อย่าง
การกินสมุนไพรไทยที่เป็นส่วนผสมในอาหารไทยเรา เช่น ผักผลไม้ที่มีสารเคอร์ซีติน (quercetin) สูง ได้แก่ พลูคาวหรือผักคาวตอง หอมแดง หอมหัวใหญ่ มะรุม ใบหม่อน แอปเปิล, ผักผลไม้ที่มีสารเฮสเพอริดิน (hesperidin) และรูติน (rutin) สูง ได้แก่ ผิวและเยื่อหุ้มด้านในเปลือกผลของพืชตระกูลส้ม (citrus fruit) เช่น ส้ม มะนาว มะกรูด ส้มซ่า, กะเพรา มีโอเรียนทิน (orientin) เป็นสารสำคัญที่มีศักยภาพในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้อีกด้วย

ส่วนเมนูอาหารไทยที่ขอแนะนำ อาทิเช่น เมี่ยงคำ ที่มีส่วนประกอบคือมะนาวหั่นพร้อมเปลือกและหอมแดง นอกจากนั้นยังมีอาหารจำพวกแกงเลียง ยำ ต้มยำ ต้มโคล้ง ที่ใส่หอมใหญ่ หอมแดง และเห็ดชนิดต่าง ๆ อีกทั้งยังมีอาหารยอดฮิตที่ทุกคนชอบทาน ซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจากผัดกะเพรา นั่นเอง ยังไงลองนำไปทำดูกันนะคะ
#HSCCM #Covid19

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแยกชนิดสารโดยใช้ของเหลว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์
 2. จ้างเหมาบริการดูแลระบบแอปพลิเคชั่น Halal Route

วันที่ 11 มีนาคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการออกแบบกราฟฟิค / บริการสร้างสรรค์รายการและค่าถ่ายทำรายการ วิถีรอมฎอน ปี6 จำนวน 30 ตอน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

 

 ประกาศราคากลาง 3 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 งาน
 2. จ้างเหมาบริการถ่ายทำการนำเสนอสื่อสารการสอนฮาลาลออนไลน์ จำนวน 1 งาน
 3. จ้างเหมารวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาเนื้อหาการสอนกระบวนการขอรับรองและขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบริการออกแบบและพัฒนาเนื้อหาการสอนฮาลาลในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

 

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่เพื่อการสอบเทียบของเครื่อง AG1260BINRY และ   เครื่อง Peak Model : ABN2ZA
 2. จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่เพื่อการสอบเทียบของเครื่อง LC/MS/MS รุ่น QTRAP 5500 S/N AU25861102

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 

วันที่ 28 มกราคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

วันที่ 14 มกราคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง LC/MS/MS รุ่น QTRAP 5500 S/N AU25861102H 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

 

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการตกแต่ง ติดตั้ง รื้อถอนและขนส่งโครงสร้างและอุปกรณ์เวทีสัมมนาวิชาการ 
 2. จ้างเหมาบริการผลิตโครงสร้าง Zone Halal Branding

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการยานพาหนะ 

วันที่ 9 ธันวาคม 2562

 

 ประกาศราคากลาง 3 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์และตกแต่งฉากเวที บอร์ดแสดงผลงานวิชาการ 
 2. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์พิธีเปิดงาน THA 2019
 3. จ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินบันทึกรายการ ดร.วินัย ทอล์ค ให้สาระ ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง วิทยาศาสตร์ฮาลาลกับโลกอิสลาม 

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการจัดเตรียมไฟตกแต่งบริเวณนิทรรศการ และจัดทำแท่นวางข้อมูล 
 2. ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดทำสูจิบัตร THA2019

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือเกร็ดความรู้ผ่านเฟซบุ๊ก Food and Nutrition ครอบคลุมโภชนาการเดือนรอมฎอน จัดพิมพ์ครั้งที่ 2

วันที่ 15 ตุลาคม 2562

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน ศวฮ. ชั้น 13
 2. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน ศวฮ. สวนหลวงสแควร์

 

งดรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชั่วคราว

งดรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชั่วคราว

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ขอเรียนแจ้งทุกท่านว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

จะของดรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชั่วคราว

ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. – 12 เม.ย. 63 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 085-141-0429 (คุณยูอาน่าร์),

084-668-4718 (คุณสาริน)

 

____________________________________________________________________

Temporary no acceptance of samples

for laboratory analysis during Mar 23 – Apr 12, 2020 

 

Contact no. 085-141-0429 (K.UARNA),

084-668-4718 (K.SARIN)