ศวฮ. ร่วมกับบริษัท รี้ดเทรดเด็กซ์ จำกัด จัดประชุมวิชาการด้านเครื่องสำอางฮาลาล

ศวฮ. ร่วมกับบริษัท รี้ดเทรดเด็กซ์ จำกัด จัดประชุมวิชาการด้านเครื่องสำอางฮาลาล

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน  2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท รี้ดเทรดเด็กซ์ จำกัด ได้จัดงานประชุมวิชาการด้านเครื่องสำอางฮาลาลขึ้น ณ ห้องประชุม SILK 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ผู้เข้าฟังเป็นผู้ประกอบ มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โอกาสทางการค้าและกลยุทธ์เชิงรุกนำเครื่องสำอางฮาลาลไทยบุกตลาดโลก” โดยคุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. และ หัวข้อ “ผลักดันธุรกิจฮาลาลไทยด้วยตลาดดิจิทัลอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ดังนี้ (1) คุณพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แบรนด์ Tough & Tumble (TT) (2) คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการ ศวฮ. และ (3) คุณเกษิณี เกตุเลขา ผู้ช่วยนักวิจัย ศวฮ.

คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ได้แนะนำเรื่องของ SME ที่จะต้องมีการผลิตเน้นเรื่องของ มาตรฐานที่ดีในการผลิต เช่น GMP, Halal เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสินค้า และสุดท้ายคุณเกษิณี เกตุเลขา ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเลือกใช้วัตถุดิบฮาลาลในการผลิตเครื่องสำอาง ตลอดจนความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ฮาลาลในเรื่องของการพัฒนา H-Number ขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในแง่ของการลดขั้นตอนในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และนอกจากนั้นยังได้แนะนำแนวคิดของการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอีกด้วย

ผอ.ศวฮ.ร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของ SMIIC ครั้งที่14 ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ผอ.ศวฮ.ร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของ SMIIC ครั้งที่14 ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานจากประเทศไทย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาฯ และรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.อิสมาแอล อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ และคุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึง ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของ SMIIC (14th SMIIC General Assembly Meeting) ณ โรงแรม Hilton Jabal Omar Convention มหานครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งนี้มีประเทศสมาชิกสามัญและประเทศสมาชิกผู้สังเกตการณ์จำนวนทั้งสิ้น 33 ประเทศ

เลขาธิการ SMIIC กล่าวรายงานสรุปการดำเนินปีที่ผ่านในเรื่องงานบริหาร การเงิน การอบรมและงานด้านมาตรฐานฮาลาลต่างๆ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการวิชาการแสดงบทบาทด้านวิทยาศาสตร์และมาตรวิทยาฮาลาลในการร่างมาตรฐานมาโดยตลอด ที่ผ่านมานั้นมีโครงการร่างมาตรฐานจำนวนทั้งสิ้น 53 โครงการ ครอบคลุมประเด็นมาตรฐานและมาตรวิทยาฮาลาล 16 ด้าน ( ประเทศไทยเข้าร่วมหลักๆ จำนวน 7 ด้าน) โดยอยู่ในขั้นตอนการร่างมาตรฐานจำนวน 14 โครงการ อยู่ขั้นตอนการร่างมาตรฐานสุดท้ายและโหวต 14 โครงการ ส่วนมาตรฐานฮาลาลที่แล้วเสร็จมีจำนวนทั้งสิ้น  9 มาตรฐาน

 

งานแถลงข่าว หอการค้าแฟร์ 2019(TCC Fair 2019)

งานแถลงข่าว หอการค้าแฟร์ 2019(TCC Fair 2019)

งานแถลงข่าว หอการค้าแฟร์ 2019(TCC Fair 2019)

หอการค้าไทย จัดงานแถลงข่าว “หอการค้าแฟร์ 2019” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีบริษัทเข้าร่วมงานกว่า 800 คูหา บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร คาดจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 170,000 คน โดยงานนี้จะช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ

โดยทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดย อ.เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายกวินธร วงค์ลือเกียรติ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากนโยบายหลักด้านหนึ่งของหอการค้าไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย การจัดงาน “หอการค้าแฟร์”(TCC Fair) จึงถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตอบโจทย์ โดยเป็นการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในภูมิภาค สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด สร้างความร่วมมือเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรฐกิจในระดับภูมิภาคและกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่พักโรงแรมและร้านอาหาร ธุรกิจโฆษณา ตลอดจนเกิดการสร้างงานและจ้างงานในพื้นที่อีกด้วย

#HSCCM #TccFair2019 #แถลงข่าวTccFair2019

 

 

 

ศวฮ. ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาฯ

ศวฮ. ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาฯ

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ได้รับเกียรติเชิญเพื่อสอนในรายวิชา Islam in Southeast Asia บรรยายในหัวข้อ Halal Business and Industry in Southeast Asia ซึ่งนักศึกษาที่เรียนมีด้วยกันหลากหลายชาติ ไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ เวียดนาม รวมทั้งสิ้นกว่า 20 คน ในการนี้มีดร.ศราวุฒิ อารีย์ เป็นผู้ประสานงาน และหลังจากจบการเรียนก็ได้นำชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ มีดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยเป็นผู้ให้ข้อมูล

ศวฮ.นำจัดโครงการศึกษา ทบทวนและจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี 2562

ศวฮ.นำจัดโครงการศึกษา ทบทวนและจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รองศาตราจารย์ ดร .วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้กล่าวต้อนรับ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) มีมติให้ ศวฮ. จัด “โครงการศึกษา ทบทวน และจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการดำเนินงานในปี พ.ศ.2561 โดยมีระยะเวลาการดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562– มกราคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมนักวิชาการศาสนาและนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล กว่า 50 ท่าน

 

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวนทั้งสิ้น 23 คน เข้าเยี่ยมชมศวฮ. โดยคุณมนัสได้บรรยายถึงการกระบวนการทำงานของศวฮ. รวมไปถึงการให้ความรู้ในเรื่องของฮาลาลแก่นักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการนำไปใช้กับการทำงานในอนาคต อีกทั้งยังนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและ Haram Museum ด้วย

ผอ.ศวฮ. ร่วมประชุมอภิปรายโต๊ะกลม Dhaka Round table 2019 ณ บังคลาเทศ

ผอ.ศวฮ. ร่วมประชุมอภิปรายโต๊ะกลม Dhaka Round table 2019 ณ บังคลาเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานถายนอก เป็นตัวแทนศวฮ.เข้าร่วมประชุมอภิปรายโต๊ะกลม Dhaka Round table 2019” ณ โรงแรม Radisson Blu Dhak water garden กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน การอภิปรายโต๊ะกลม (round table) คือจะให้ผู้บรรยายแต่ละคนเสนอเนื้อหาตามที่กำหนดไว้เพื่อปูพื้นฐานให้แก่ผู้ฟัง (participant ) ในเวลาที่จำกัด และจะปล่อยให้ผู้ฟังต่อยอดอภิปราย ตั้งคำถาม จากเรื่องที่ฟังมา โดยอภิปรายโต๊ะกลมครั้งนี้ จัดขึ้นโดย World Islamic Economic Forum Foundation ( WIEF) ร่วมกับ SEACO (South East Asia Co-operation Foundation)

ซึ่งมีทั้งหมด 4 Section ดังนี้
1 Rethinking infrastructure Development
2 Islamic Finance Catalyzing Growth
3 Halal in The technological Age
4 Presentation on Accelerating Regional cooperation

โดย อ.วินัย ได้รับเชิญเป็น วิทยากรในการอภิปรายโต๊ะกลม ในเซคชั่น Halal in Technological Age ร่วมกับ รัฐมนตรีพาณิชญ์ของประเทศบังคลาเทศ (H.E Tipu Munshi ดร. irwandi Jaswir จากอินโดนีเซีย Dr.Barbara Ruiz-Bejarno จากสเปน Dr.Nur Rahman จากบังคลาเทศ ซึ่งเซคชั่นนี้ ได้รับความสนใจ เป็นอย่างมากโดยมีผู้เข้าร่วมงานร่วมอภิปรายกันล้นหลาม

ศวฮ.ต้อนรับ Director of KNKS พร้อมคณะ จากประเทศอินโดนีเซีย

ศวฮ.ต้อนรับ Director of KNKS พร้อมคณะ จากประเทศอินโดนีเซีย

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยคุณสุลิดา หวังจิ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Afdhal Aliasar, Director of Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) พร้อมด้วย Mr.Umar Aditiawarman, Deputy Director of KNKS Mr.Ni Putu Desinthya Ayu Azhari, Deputy Director of KNKS และ Aulia Nugraha, Senior Advisor of PT Sucofindo (Persero) ทั้งหมด 4 ท่านจากประเทศอินโดนีเซีย

โดยคุณสุลิดาได้กล่าวถึงการทำงานของศวฮ. และได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของฮาลาลในประเทศไทย การสนับสนุนฮาลาลในประเทศไทย รวมถึงเศรษฐกิจอิสลามและอุตสาหกรรมฮาลาล อีกทั้งยังได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งมีนางสาวสาวียะห์  กาโฮง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูล

ศวฮ. ต้อนรับ Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

ศวฮ. ต้อนรับ Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยคุณสุลิดา หวังจิ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Afdhal Aliasar, Director of Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) พร้อมด้วย Mr.Umar Aditiawarman, Deputy Director of KNKS Mr.Ni Putu Desinthya Ayu Azhari, Deputy Director of KNKS และ Aulia Nugraha, Senior Advisor of PT Sucofindo (Persero) ทั้งหมด 4 ท่านจากประเทศอินโดนีเซีย

โดยคุณสุลิดาได้กล่าวถึงการทำงานของศวฮ. และได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของฮาลาลในประเทศไทย การสนับสนุนฮาลาลในประเทศไทย รวมถึงเศรษฐกิจอิสลามและอุตสาหกรรมฮาลาล อีกทั้งยังได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งมีนางสาวสาวียะห์ กาโฮง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูล

 

ผอ.ศวฮ. ร่วมเป็นประธานเปิดงานมุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ 5

ผอ.ศวฮ. ร่วมเป็นประธานเปิดงานมุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวฮ. เข้าร่วมงานมุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ 5 “รวมพลังความดี ซับน้ำตาผู้ลี้ภัย” ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในมิติต่างๆ ของสภาเครือข่ายฯ เพื่อระดมทุนรับบริจาคเป็นทุนสำรองในการดำเนินภารกิจขอฝสภาเครือข่ายฯ และเพื่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยในประเทศ

โดยในครั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ยังได้รับเกียรติเชิญเป็นประธานเปิดงาน และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล ซึ่งในช่วงเปิดงาน รศ.ดร.วินัย ได้พูดถึงเรื่องราวในอดีตของตนที่มีประสบการณ์ได้พบเจอผู้ลี้ภัย
ทั้งยังพูดถึงการที่อิสลามสอนการเป็นมือบน สอนให้เป็นผู้ให้ โดยยึดตามแบบอย่างท่านรอซู้ลลุลลอฮอีกด้วย นอกจากนี้งานในครั้งนี้ศวฮ.ก็ได้มาออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์งาน Thailand Halal Assembly ที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้อีกด้วย