สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล เข้าเยี่ยมชมศูนย์วันที่ 18 กรกฎาคม 2550

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ได้เข้าอบรมสัมมนาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำนวน 40 คน ในวันที่  18 กรกฎาคม 2550 เวลา 14.00 น.

คณาจารย์จาก HASANUDDIN UNIVERSITY ประเทศอินโดนีเซีย

คณาจารย์จาก HASANUDDIN UNIVERSITY ประเทศอินโดนีเซีย

คณาจารย์จาก HASANUDDIN UNIVERSITY ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 คณาจารย์จาก HASANUDDIN UNIVERSITY  ประเทศอินโดนีเซีย ได้เยี่ยมชมคณะสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยในการเยี่ยมครั้งนี้ได้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะสหเวชศาสตร์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะฯ รวมทั้งมีการเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจของซาอุดิอารเบีย

คณะผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจของซาอุดิอารเบีย

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2550 เวลา 17.30 น. ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจของซาอุดิอารเบีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รวมทั้งการหารือในเรื่องฮาลาลของไทยอีกด้วย ซึ่งในการเยือนครั้งนี้ของคณะสื่อจากซาอุดิอารเบีย ทางตัวแทนของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งนำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์/ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้ให้การต้อบรับเป็นอย่างอบอุ่น มีการฟังบรรยายสรุปผลงานของศูนย์วิทยาศาสตร์อาลาล เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมการเยี่ยมชมศุนย์ฯ อีกด้วย

คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ม.รังสิต

คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ม.รังสิต

เมื่อวันที่28 มิถุนายน 2550 เวลา 13.30 น. คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์และนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 5 คน และ หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา พร้อมทั้งอาจารย์สาขาอิสลามศึกษา จำนวน 4 คน  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานยังวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในการเยี่ยมชมศูนย์ฮาลาลฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาล เพื่อประชาสัมพันธ์ และพัฒนาความรู้ด้านฮาลาล ที่มหาวิทยาลัยรังสิต (ภายในปี 2550)

คณะจากสภาเทศบาลยูเออี

คณะจากสภาเทศบาลยูเออี

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหารและทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจากสภาเทศบาลยูเออี ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ของเรา โดยบรรยากาศในวันนั้นเป็นไปอย่างอบอุ่น ทางคณะยูเออี ได้ให้ความสนใจและกล่าวชื่นชมในผลงานและการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
โดยในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ของคณะสภาเทศบาลยูเออีนั้น ซึ่งมี Mr.Jussim Mohammed bin Darwesh เลขาธิการสภาเทศบาลยูเออีและคณะ ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะแขกของกระทรวงการเกษตรฯ ซึ่งในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ จะมีการเยี่ยมชมองค์รับรองระบบฮาลาลของประเเทศไทยและตรวจประเมินระบบการรับรองฮาลาล และกระบวนการเชือดให้เป็นไปตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม (ฮาลาล) ระหว่างวันที่ 4-13 มิถุนายน 2550

คณะเจ้าหน้าที่การฑูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ

คณะเจ้าหน้าที่การฑูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่การฑูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2550 แก่เจ้าหน้าที่การฑูตแรกเข้า จำนวน 52 คน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆรวมทั้งงานทางด้านฮาลาล ซึ่งในการนี้ทางการทรวงการต่างประเทศจึงได้นำคณะเจ้าหน้าที่การฑูตเหล่านี้ เข้าศึกษาและเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์/ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล บรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องฮาลาล ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเป็นไปอย่างอบอุ่นและกันเอง เจ้าหน้าการฑูตทุกคนให้ความสนใจและเล็งเห็นความสำคัญของฮาลาลไทยเป็นอย่างมาก
ในการนี้ ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ก็ขอเป็นกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่การฑูตแรกเข้า ประจำปี 2550 ประจำกระทรวงการต่างประเทศทุกๆคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนคงจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต

งานกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่24 คราวนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ใช้ระบบ HAL-Q ในการวางระบบครัวฮาลาล

งานกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่24 คราวนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ใช้ระบบ HAL-Q ในการวางระบบครัวฮาลาล

สำหรับ ?กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24? ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม 2550 นี้ ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติให้เป็นผู้วางระบบครัวฮาลาลของครัวการบินไทย โดยใช้ระบบ HAL-Q นำทีมโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์/ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ หัวหน้างานบริการอุตสาหกรรม และ อ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล รวมถึงทีมงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

 

ครัวการบินไทย มีบริการไว้สำหรับบริการอาหารฮาลาล สำหรับนักกีฬา และบุคคลทั่วไป ในงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1-23 สิงหาคม 50 ทั้งนี้ นิสิตหลักสูตร โภชนาการและการกำหนดอาหาร ชั้นปีที่ 2-3 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 53 คน ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ช่วยงานครัวการบินไทย อีกด้วย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มนักธุรกิจไทย-มุสลิม อันดามัน

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มนักธุรกิจไทย-มุสลิม อันดามัน

เมื่อวันที่19 สิงหาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมในการจัดตั้งกลุ่มนักธุรกิจไทย-มุสลิม อันดามัน โดยในการประชุมครั้งนี้มีนักธุรกิจมุสลิมเข้าร่วมการประชุมกว่า30 คน  ประกอบไปด้วย6 จังหวัด คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ซึ่งมี นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักธุรกิจไทย-มุสลิม อันดามัน

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาไทยมุสลิม ณ ประเทศมอร๊อคโก ระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2550

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาไทยมุสลิม
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ณ ประเทศมอร๊อคโก เมื่อวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2550

 

คณะสหเวชศาสตร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในการจัดโครงการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาไทยมุสลิม เรื่อง “การเสริมประสบการณ์ด้านวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลแก่นักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาในประเทศมอร๊อคโก” ณ ประเทศมอร๊อคโก ระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2550 โดยเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศมอร๊อคโก ซึ่งจะเป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการรวม 30 ชั่วโมงจากวิทยากรของคณะสหเวชศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ทรงคณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ตรง

โครงการในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่สอง ที่จัดขึ้น หลัง้จากครั้งแรก ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 2-12 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา  ณ        มหาวิทยาลัยอัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เราก็หวังอย่างยิ่งว่า จะประสบความสำเร็จอย่างเช่นที่ผ่านมา และขอเป็นกำลังใจแก่ทีมงานที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ ทุกท่าน