รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาออนไลน์ Webinar “Halal Traceability in Strengthening Halal Credibility in Global Food Industry” ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาออนไลน์ Webinar “Halal Traceability in Strengthening Halal Credibility in Global Food Industry” ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00-11.35 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาออนไลน์ Webinar “Halal Traceability in Strengthening Halal Credibility in Global Food Industry” หัวข้อ “Analytical Testing Methods for Halal Tracebility: Thailand Experiences” ซึ่งงานนี้จัดโดย IPB University, Borgor ประเทศอินโดนีเซีย ผ่าน โปรแกรม zoom Applictions
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 306 คน รองศาตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้นำเสนอ ประเด็นเรื่อง การใช้ประโยชน์ จาก H Numbers ในการทวนสอบวัตถุดิบฮาลาล H Numbers มีส่วนช่วยและมีกระบวนการทวนสอบอย่างอย่างไรและหากมีบางประเทศยังขาดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์หาสิ่งปนเปื้อนจากสิ่งต้องห้าม ควรทำอย่างไรบ้าง
นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านสตรีมสดผ่าน youtube ย้อนหลังได้อีกด้วย
คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”

คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30-12.00 น.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผศ.นิฟาริด ระเด่น อาหมัด รองผู้อำนวยการ น.ส.สุลิดา หวังจิ นายมนัส สืบสันติกุล คุณสมพล รัตนาภิบาล นายต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ น.ส.มนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการวิชาการและวิจัย นายอิรฟัน แวหะมะ นายฮาบิลลา จาปากียา นายนันทชัย แดงวิจิตร์และนางสาวกุณฑิรา สาแล เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 5/2563 โดยมีการลงนานคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการผลิตและการลงทุนเกี่ยวกับสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ฉบับใหม่ การนำเสนอการดำเนินการล่าสุดของอนุกรรมการชุดต่างๆ และความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาเนื้อวัวปลอมปนเนื้อสุกร
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้กล่าว ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของฮาลาลในยุค New Normal

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้กล่าว ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของฮาลาลในยุค New Normal

ในเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 17.00 น. เป็นต้นไป ภายในงาน  Serda Food Festival 2020ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติ กล่าว ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของฮาลาลในยุค New Normal
ช่วงพิธีเปิด
– ได้อันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่าน โดย อ.มูฮัมหมัดซุกรี่ บัลบาล์
– กล่าวเปิดงานโดย คุณยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
– เชฟยาคุป จาก FAT LAM สาธิตทำอาหาร
ทั้งนี้การปาฐกถา ได้รับความสนใจของผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก