ศวฮ.จัดเสวนาเชิงวิชาการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม

ศวฮ.จัดเสวนาเชิงวิชาการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯจัดเสวนาเชิงวิชาการ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”  มอบความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสังคมฮาลาลในประเทศไทย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาวิชาการในยุควิถีปรกติใหม่ในรูปแบบเสมือนจริงผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊คเพจศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา  ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยความสามารถ กว่า 10 ท่าน ที่มาร่วมมอบความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ผู้รับฟังในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ วิวัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกมุสลิมในอดีต, ความรุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกอิสลาม และความถดถอย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลกอิสลามในปัจจุบัน เป็นต้น  โดยมีผู้เข้าร่วมรับชมหมื่นกว่าครั้งทั้งผ่านการถ่ายทอดสดและย้อนหลังในระบบ (Virtual Conference ผ่าน Live ทาง Page FB ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ )

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ) ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC): Halal Science Industry and Business (HASIB) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีภายในงาน “Thailand Halal Assembly” ซึ่งถือว่าเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ดีที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และหนึ่งในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ HASIB ครั้งนี้คือ การจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในฐานะผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่นานาประเทศ ทั้งในด้านวิชาการ และความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยใหม่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่กระบวนการตรวจรับรองฮาลาล การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันให้แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ “วิทยาศาสตร์ฮาลาล” ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งต่อนักวิทยาศาสตร์มุสลิม และไม่ใช่มุสลิม

นอกจากนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ยังมีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ดีที่สุด ยิ่งใหญ่กว่าใครในอาเซียน “Thailand Halal Assembly 2020” ภายใต้แนวคิด HALAL SPHERE : An Ecologic – Economic Equity Concept of Halal ในรูปแบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Virtual Event ) เพื่อรักษามาตรการป้องกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันที่  22-23 ธันวาคม 2563 นี้  โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีได้แล้ววันนี้ที่ www.facebook.com/ThailandHalalAssembly และwww.thailandhalalassembly.com

 

การประชุมสมัชชาใหญ่ภายใต้สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศมุสลิม ครั้งที่ 15 (15th SMIIC General Assembly (GA) Meeting)

การประชุมสมัชชาใหญ่ภายใต้สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศมุสลิม ครั้งที่ 15 (15th SMIIC General Assembly (GA) Meeting)

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
การประชุมสมัชชาใหญ่ภายใต้สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศมุสลิม ครั้งที่ 15 (15th SMIIC General Assembly (GA) Meeting) ได้เริ่มขึ้นในปีนี้ผ่านระบบออนไลน์จากประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีคณะผู้แทนประเทศไทยด้านมาตรฐานฮาลาลนำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย รวมถึง ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมพร้อมมีผู้แทนประเทศสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้องกว่า 99 คน
ในการประชุมปีนี้เป็นเรื่องการพิจารณาในประเด็นการบริหารในภาพรวมปีที่ผ่านและการวางแผนงานต่อไปในอนาคตขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนองบประมาณและการบริหารเงินในปีที่ผ่านมา แผนยุทธศาสตร์ SMIIC 2021-2030 การรับรองรายงานผู้ตรวจสอบการเงินภายนอก และการพิจารณาการขยายเวลาการดำรงตำแหน่งของบอร์ดบริหารและเลขาธิการไปจนถึง 2021 สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกผู้สังเกตการณ์ในการรับทราบแนวทางและแผนยุทธศาสตร์ ในการนำมาประยุกต์แผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรต่อไป
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ 27 The 27th IMT-GT senior official meeting (SOM) ประจำปี 2563

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ 27 The 27th IMT-GT senior official meeting (SOM) ประจำปี 2563

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ 27 The 27th IMT-GT senior official meeting (SOM) ประจำปี 2563
เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30น. – 16.30น (GMT+7) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ นายฮาบีลาห์ จะปะกียา นายอามีน มะหมัด และนางสาวสาวียะห์ กาโฮง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม The 27th IMT-GT senior official meeting (SOM) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ 27 ภายใต้แผนงาน IMT-GT ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งจะประชุมพร้อมกันผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ร่วมกันกับอนุภูมิภาค (ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย)
โดยในการประชุมครั้งนี้มีท่าน Rizal Affandi Lukman, Deputy Minister for International Economic Cooperation Coordination Ministry for Economic Affairs, Indonesia. เป็นประธานที่ประชุม ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม และได้ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของประเทศสมาชิกท่ามกลางโรคระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในสภาวะปกติใหม่ (New normal) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวทันตามโลกที่เปลี่ยนแปลง และพัฒนาเศรษฐกิจ เข้าสู่ยุค Disruptive Economy Era และสามารเตรียมพร้อมสำหรับ Implementation Blueprint 2022-2026 ต่อไป และมีท่านดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) สศช. ในฐานะผู้นำอาวุโสฝ่ายไทย
ที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าของแผนงานของแต่ละคณะทำงาน (Working Groups) ต่อเจ้าหน้าที่อาวุโส โดย คุณสุลิดา หวังจิ เป็นตัวแทนประธานในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของคณะทำงานผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ( WGHAPAS) ในช่วงแผนการดำเนินงาน 2019-2020 ต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสทราบ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ยังคงดำเนินการอยู่ และจะแล้วเสร็จในปี 2021 นอกจากนี้ยังได้เน้นโครงการ Strategic Halal Industry Collaboration Task Force ซึ่งได้เสนอในที่ประชุม WGHAPAS ครั้งที่ 13 เพื่ออำนวยสะดวกและส่งเสริมฮาลาลโลโก้ของแต่ละประเทศในการพัฒนาการค้าและการลงทุนของประเทศสมาชิก เพื่อเพื่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมฮาลาล
เจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกได้แสดงความยินดีต่อ WGHAPAS ที่สามารถยอมรับพ้องกันในเรื่อง ฮาลาลโลโก้ และมาตรฐานฮาลาลของประเทศสมาชิกสมาชิกได้ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายไทยได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของความร่วมมือด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล สู่ตลาดโลก และยังสนับสนุนการสร้างระบบฮาลาลแบบดิจิทอล สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย สามารถเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้น
ศวฮ. ร่วมบรรยายในงาน LIGOR HALAL LIFE FESTIVAL

ศวฮ. ร่วมบรรยายในงาน LIGOR HALAL LIFE FESTIVAL

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ( ศวฮ.) ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานฮาลาลกับโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทย” ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น. ซึ่งจัดภายในกิจกรรมเทศกาลอาหารมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช (LIGOR HALAL LIFE FESTIVAL) ภายใต้โครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรม ณ มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอาหารฮาลาล เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนมุสลิมและสร้างความสามัคคีของประชาชนมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเดินทางครั้งนี้ผู้อำนวยการ ศวฮ. มอบหมายให้ นายสมพล รัตนาภิบาล      ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป

 

นักวิจัย ศวฮ.ได้รับเชิญบรรยายในงานประชุมวิชาการของประเทศอินโดนิเซีย

นักวิจัย ศวฮ.ได้รับเชิญบรรยายในงานประชุมวิชาการของประเทศอินโดนิเซีย

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker หัวข้อ “Scientific and Algorithmic Approaches for Supporting Halal Food Industries in Thailand” ในงานประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Life Science and Technology ซึ่งจัดโดยคณะ Mathematics And Natural Science, Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย และมีวิทยากรร่วมจาก 5 ประเทศ  โดย ดร.อัซอารีย์  ได้กล่าวถึงการสร้าง TRUST ในสินค้าต่อผู้บริโภคในยุคที่ต้องเผชิญกับเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยการให้ข้อมูล Halal literacy และการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลตรวจติดตามความเป็นฮาลาลของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อสร้างความไว้วางใจ

ทั้งนี้มีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมรับฟังผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom จำนวนมากกว่า 200 คน และสอบถามคำถามที่น่าสนใจหลายข้อ อาทิเช่น เรามีวิธีอะไรบ้างที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบความเป็นฮาลาล ซึ่งคำตอบอาจต้องย้อนกลับไปหาที่คำว่า TRUST หากเรามี ความไว้วางใจต่อกันเชื่อใจกันก็ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด

 

ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิชาการมาตรฐานฮาลาลภายใต้ SMIIC ผ่านระบบออนไลน์

ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิชาการมาตรฐานฮาลาลภายใต้ SMIIC ผ่านระบบออนไลน์

คณะผู้แทนประเทศไทยด้านมาตรฐานฮาลาลนำโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิชาการมาตรฐานฮาลาลภายใต้สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาประเทศอิสลาม (Standard and Metrology Institute for Islamic Countries, SMIIC) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีผู้แทนกว่า 100 คน จาก 20 ประเทศสมาชิก

ในการประชุมครั้งนี้ท่านเอี๊ยะซาน โอวุท เลขาธิการ SMIIC กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวรายงานเน้นย้ำความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่ผ่าน โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการวิชาการแสดงบทบาทด้านวิทยาศาสตร์และมาตรวิทยาฮาลาลในการร่างมาตรฐานมาโดยตลอด ในครั้งนี้ประเด็นพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นแกนกลางจำนวน 6 ด้าน [(1) CCA – SMIIC Committee on Standards for Conformity Assessment (2) Halal Management Systems (3) Halal Supply Chain (4) Porcine
Detection Lab Method WG Experts Meeting (5) Tourism and Related Services (6) Halal cosmetics] โดยสาระสำคัญของประเทศไทยได้นำเสนอแนวทางมาตรการการป้องกัน Covid-19 ของประเทศไทยในมาตรฐานฮาลาการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง และการนำเสนอเทคนิคทางห้องปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์สิ่งฮะรอมในอาหารและเครื่องสำอางฮาลาล