ในวันพฤหัสบดี​ที่​ 27​ พฤษภาคม​ 2564
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ จุฬาฯ​ ได้รับเชิญร่วมจัดอบรมหลักสูตร​การฝึกอบรมระบบประกันคุณภาพฮาลาล​ ให้กับบริษัท​ หยั่น​ หว่อ หยุ่น​ (โรงงานมหาชัย)​ ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย​ และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย​
.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของฮาลาลตามบทบัญญัติอิสลาม​ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิต​ให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคมุสลิม​
.
นำโดย​ รศ.ดร.วินัย​ ดะห์ลัน​ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ จุฬา​ฯ​ รศ.ดร. ปกรณ์​ ​ปรียากร​ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย​ คุณปรัชญา​ ฉิมวิเศษ​ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย​และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านศาสนาอิสลาม​
.
บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล​ มาตรฐานฮาลาล​ และกระบวนการขอรับรองฮาลาล มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด​ 30 ท่าน​ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรม​ได้มีการร่วมสนทนาถาม-ตอบ​ ให้ความสนใจในหัวข้อการบรรยายในครั้งนี้เป็นอย่างมาก