ศวฮ.ร่วมประชุม กับรมช.ศึกษาธิการดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ในเรื่องความร่วมมือกับกระทรวงศึกษา

ศวฮ.ร่วมประชุม กับรมช.ศึกษาธิการดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ในเรื่องความร่วมมือกับกระทรวงศึกษา

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ถึง 15.30น.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศวฮ. คุณมนฤดี เข็มทำ ดร.พรพิมลมะหะหมัด คุณอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ และร่วมด้วยคุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล ร่วมประชุม กับรมช.ศึกษาธิการดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ในเรื่องความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาด้านต่างๆ เช่นการเตรียมการจัดทำหลักหลักสูตรและการเรียนการสอน การอบรมด้านมาตรฐานฮาลาลและความร่วมมือกับกระทรวงในวิทยาลัยอาชีวะ 47 แห่ง ของกระทรวงฯ รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะในวิทยาลัยอาชีวะ-เกษตรของกระทรวงฯ นอกจากทางรศ.ดร.วินัย ยังได้อธิบายหลักการฮาลาลที่บูรณาการกับหลักการด้านการปศุสัตว์ให้แก่ รมช อีกด้วย เพื่อเตรียมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเลี้ยงแพะ ในพื้นที่ ภาคใต้ ประชุม ณ ห้องประชุม สนง.รมช. กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมด้วยช่วยกัน”มอบถุงยังชีพ”พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมด้วยช่วยกัน”มอบถุงยังชีพ”พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมด้วยช่วยกัน “มอบถุงยังชีพ” แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19″ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ อ.ไพศาล ดะห์ลัน ที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมแรง ร่วมใจบรรจุสิ่งของอุปโภคและบริโภค ส่งมอบแด่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน อ.เมือง จ.ปัตตานี และ อ.กรงปินัง จ.ยะลา และพื้นที่อื่น ๆ ของ จ.นราธิวาส ผ่านผู้แทนของพื้นที่เหล่านั้น

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่นี้ ส่งผลกระทบร้ายแรงกว่าระลอกที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่การแพร่ระบาดทำให้หลายหมู่บ้านในพื้นที่ต้องประกาศปิด ประชาชนต้องกักตัวเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคระบาดในวงกว้าง ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ส่งผลให้ประชาชนขาดรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายซื้อของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของครอบครัว

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ และภารกิจหน่วยงานของสถาบันระดับอุดมศึกษา​ในพื้นที่​

ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัด “กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ ส่งมอบถุงยังชีพที่จำเป็นแด่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อร่วมบรรเทาทุกข์เบื้องต้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยร่วมใจจัดถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น กระจายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนั้นก็ได้มอบกาแฟสำเร็จรูปให้กับเจ้าหน้าที่สำหรับชงดื่มในช่วงปฏิบัติงานตามเส้นทางถนนสายหลัก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่เจ้าหน้าที่ ที่อำนวยความสะดวกและตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าออกข้ามจังหวัดของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล ​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​ สำนักงาน​ปัตตานี​ ขอขอบคุณ​ในความเสียสละและทุ่มเทของเจ้าห​น้าที่ในการปฏิบัติ​งานในยามวิกฤต​นี้ และขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ ให้แข็งแรง​ ปลอดจากโรคภัยทุกประการ

 

ศวฮ.ต้อนรับคุณพสุ โลหารชุน อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ศวฮ.ต้อนรับคุณพสุ โลหารชุน อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป คุณพสุ โลหารชุน อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ในฐานะประธานบอร์ดธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือเรื่องการสถานการณ์ของอุตสาหกรรมฮาลาล
และเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาล โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลันได้เสนอเกี่ยวกับการนำบริษัท HAL-Q
ในเครือข่ายของศูนย์ฯ มาจัดทำห่วงโซ่อุปทานฮาลาล โดยรวบรวมโรงงานจากต้นน้ำไปยังปลายน้ำ เ
พื่อพัฒนาการลงทุน และสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล ต่อไป
EP. 01 THA ACADEMY มาไขข้อสงสัย!! วัคซีนโควิด-19 !!!

EP. 01 THA ACADEMY มาไขข้อสงสัย!! วัคซีนโควิด-19 !!!

มาไขข้อสงสัย!! วัคซีนโควิด-19 !!!
📌 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา #ฟรี
ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์กับสภาพฮาลาลของวัคซีนโควิด-19” และ “วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล : ความเชื่อมั่นในวัคซีนโควิด”
.
โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
🗓 ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00-21.00 น.
ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom-Webinar
.
จัดโดย THA Academy ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“วัคซีน ไม่รู้ไม่ได้แล้ว”โดย รศ.ดร.วินัย

“วัคซีน ไม่รู้ไม่ได้แล้ว”โดย รศ.ดร.วินัย

ถอดบทเรียน “วัคซีน” ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามมากมายในสังคม !!
📌 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา #ฟรี ในหัวข้อ “วัคซีน ไม่รู้ไม่ได้แล้ว”
โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🗓 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00-21.00 น.
ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom-Webinar
จัดโดย THA Academy
ประชุมการวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่14 ภายใต้แผนงาน IMT-GT (14th SPM meeting) ผ่าน Zoom

ประชุมการวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่14 ภายใต้แผนงาน IMT-GT (14th SPM meeting) ผ่าน Zoom

วันนี้ 8 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. พร้อมด้วย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอะหมัด รองผู้อำนวยการ นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษา ผอ.ศวฮ. และคณะทำงานจาก ศวฮ. อีกทั้ง รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการเปิดประชุมการวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่14 ภายใต้แผนงาน IMT-GT (14th SPM meeting) ผ่าน Zoom Meeting โดยมี Dr. Ade Candradijaya Standing Chairman Director for the Bureau of International Cooperation Ministry of Agriculture, Indonesia กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในครั้งนี้จะมีการจัดทำแผนยุทศาสตร์ 5 ปี (Implementation Blueprint 2022-2026) ขึ้น เพื่อวางแผนการดำเนินงานของแผน IMT-GT โดยจะมีการประชุมแบ่งกลุ่มตามคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลจะมีการประชุมในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เพื่อทำแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของคณะทำงานต่อไป