ศวฮ.ปน.ช่วยบรรเทาปัญหา COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศวฮ.ปน.ช่วยบรรเทาปัญหา COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัดทีมบุคลากร​ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ – สเปรย์แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคให้กับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แม้ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ปัญหาเศรษฐกิจที่ตามมาทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนรายได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีอัตราการแพร่ระบาดสูง เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ หลายจังหวัดต้องปิดการเข้าออกจังหวัด และได้ประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ในบางพื้นที่แล้ว

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ซึ่งเป็นสำนักงานที่อยู่ในพื้นที่และได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น รับมอบหมายภารกิจสำคัญจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้จัดโครงการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รอง ผอ.ศูนย์ฯ และทีมงานเป็นตัวแทนในการลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด 3,500 รายการ หน้ากากผ้าจำนวน 500 ชิ้น พร้อมเจลแอลกอฮอล์พกพาจำนวน 500 ชุด และอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 30 ชุด โดยจะส่งมอบผ่าน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์กักตัวผู้ประสบภัย covid-19 เพื่อกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมทั้งเยี่ยมส่งกำลังใจถึงที่ในจุดที่วิกฤติ​ที่สุด​ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้แก่
– บ้านโต๊ะชูด ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง
– บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง
– ศูนย์ควบคุมและสังเกตอาการ covid-19 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง
– ศูนย์ควบคุมและสังเกตอาการ บ้านเกาะจัน ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ
-ศูนย์ควบคุมและสังเกตอาการ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น

นอกจากกิจกรรมการลงพื้นที่ในวันนี้แล้ว ศูนย์ฯยังมีภารกิจลงพื้นที่แจกจ่ายในวันที่ 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 เพื่อมอบถุงยังชีพ สเปรย์แอลกอฮอล์และอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่จังหวัดยะลาและนราธิวาสต่อไป

 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ มอบแอลกอฮอล์ แก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ สู้ภัย COVID-19

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ มอบแอลกอฮอล์ แก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ สู้ภัย COVID-19

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดยผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) นำแอลกอฮอล์ มอบให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายกวินธร วงศ์ลือเกรียติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายและพัฒนาชุมชนมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดจนร่วมเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อผ่านวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน

ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ กล่าวว่า ได้รับหน้าที่มาเป็นตัวแทนของ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มอบแอลกอฮอล์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ 72% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เอง โดยคุณสมบัติของเอทิลแอลกอฮอล์ สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อที่เป็นผิวสัมผัสได้ หรือใช้ฆ่าเชื้อในพื้นอาคารทั่วไป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สร้างความมั่นใจให้ชุมชนต่อไป

#HSCCM #Covid19 #แจกแอลกอฮอล์เชียงใหม่

ศูนย์ฯ ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงคำ

ศูนย์ฯ ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงคำ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี  ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงคำ

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานีลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัรฑ์ของกลุ่มเมี่ยงคำสมุนไพรสำเร็จรูป (เมี่ยงทอง) 69/2 ซอย7 ถนนรามโกมุท ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 เพื่อติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น รวมถึงได้พบปะพูดคุยเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูล ให้คำปรึกษาทั้งทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ของกลุ่มให้สามารถแข่งขันในตลาดยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ยังได้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เมี่ยงคำสมุนไพรสำเร็จรูป(เมี่ยงทอง) ให้ได้ภาพที่สวยงามเพื่อเป็นการเพิ่มช่อนทางการจำหน่วยให้มากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ฯ ร่วมงาน HALAL TRAND 2020

ศูนย์ฯ ร่วมงาน HALAL TRAND 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี  ร่วมงาน HALAL TRAND 2020

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน HALAL TRAND  fake food fact 2020  โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

งาน HALAL TRAND 2020 จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเพื่อขยายตลาดฮาลาลในพื้นที่สู่อาเซียนโดยมีผู้ประกอบการร่วมแสดงสินค้าจำนวน 80 ราย

ในการจัดงานในครั้งนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี ได้นำผู้ประกอบการจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการพัฒนาจากทางศูนย์ฯ เข้าร่วมแสดงสินค้าจำนวน 9 ราย เพื่อเป็นการขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และศูนย์ฯยังได้นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ กระบวนการรับรองฮาลาล และมีกิจกรรมบริการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานฟรีได้ที่บูธศูนย์ฯ ณ ลานด้านหน้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halal Science & coding competition 2020

Halal Science & coding competition 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) จัดกิจกรรม Halal Science & coding competition 2020

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดย ผศ. นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการ ศวฮ. จุฬาฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม Halal Science & coding competition 2020 ภายใต้โครงการการพัฒนาเยาวชนโดยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จังหวัดปัตตานี

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการ Training ทีมเจ้าหน้าที่ศูนยฯในการ Coding เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม “Halal Science & coding competition 2020” โดยเป็นกิจกรรมการจัดค่ายให้ความรู้ด้านการ Coding , IoT โดยประยุกต์ใช้ Kidbright Board ประยุกต์กับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ซึ่งเป็นการพัฒนากำลังคนโดยการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อต่อยอดสู่พื้นฐานความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์(AI for all) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของระบบเศรษฐกิจและสังคม จากยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดกำลังคนในการในตลาดแรงงานที่สามารถทำงานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา สนง.เชียงใหม่ ออกตรวจโรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา สนง.เชียงใหม่ ออกตรวจโรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าตรวจฮาลาล ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งทีมSPHERE ได้นำ Application “Auditor Assistant” เข้าทดสอบระบบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแอปฯ โดยได้เข้าตรวจโรงงานจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1.บจก.ลีโอฟู้ดส์ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ผลิต: ผักแปรรูปแช่แข็ง
2.บจก.มอนทรีโอ้ ค๊อฟฟี่ เชียงใหม่ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ผลิต: กาแฟคั่ว เพื่อต่ออายุฮาลาล
.
ซึ่ง Application “Auditor Assistant” เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด(ฝ่ายฮาลาล) เป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจประเมินฮาลาล