[THA Academy] EP.20 หัวข้อ “โอเมก้า 3 จากความเป็นมาสู่คุณค่าต่อสุขภาพ”

[THA Academy] EP.20 หัวข้อ “โอเมก้า 3 จากความเป็นมาสู่คุณค่าต่อสุขภาพ”

[THA Academy] ฟรี !! เปิดลงทะเบียนเรียนออนไลน์แล้ว !! 💡

รู้จักกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงชนิดโอเมก้าสามกันแล้ว มาฟังกันว่ากรดไขมันกลุ่มนี้ที่เรียกกันสั้นๆว่า “โอเมก้าสาม” ที่พบมากในปลาทะเล สัตว์ทะเล เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด สุขภาพของสมองและดวงตา การช่วยลดภาวะอักเสบ ลดหอบหืด รวมไปจนถึงการชะลอวัย งานวิจัยใหม่ๆว่าไว้อย่างไร ? เราไปติดตามกันให้ได้นะคะ

▫️ EP.20 หัวข้อ “โอเมก้า 3 จากความเป็นมาสู่คุณค่าต่อสุขภาพ”

▫️วิทยากร : รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🗓 วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564เวลา 11:00 – 12:00 น.

▫️ลิ้งค์ห้องสัมมนา Zoom Webinar

EP: 20 https://chula.zoom.us/j/97743267053

[ชมย้อนหลัง] https://youtube.com/playlist…

🔴 Live ผ่านเพจ- ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.facebook.com/HSC.CU

– Dr.Winai Dahlan

https://www.facebook.com/drwinaidahlan

– YouTube HSC CHANNEL

🔳จัดขึ้นโดย THA ACADEMYชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#THAACADEMY#HSC#HSCCU#โอเมก้า3#Omega3#สุขภาพดี

[THA Academy] EP.18 หัวข้อ “SME จะรับมืออย่างไร กับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติโควิด-19”

[THA Academy] EP.18 หัวข้อ “SME จะรับมืออย่างไร กับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติโควิด-19”

[THA Academy] เปิดลงทะเบียนเรียนออนไลน์แล้ว !!

กลยุทธ์การปรับโครงสร้างหนี้ของ SME ให้ผ่านฉลุยในสถานการณ์ Post COVID-19 จะเป็นอย่างไรติดตามชมกันให้ได้น้าา

.▫️ EP.18 หัวข้อ “SME จะรับมืออย่างไร กับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติโควิด-19”

▫️วิทยากร : อาจารย์ต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🗓 วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564เวลา 11:00 – 12:00 น.

▫️ลิ้งค์ห้องสัมมนา Zoom WebinarEp. 18 : https://chula.zoom.us/j/93412218373

[ชมย้อนหลัง Ep.17]

https://youtu.be/x4tkQu2f3Nk

🔴 Live ผ่านเพจ- ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://www.facebook.com/HSC.CU

– Dr.Winai Dahlanhttps://www.facebook.com/drwinaidahlan

– YouTube HSC CHANNEL

🔳จัดขึ้นโดย THA ACADEMY

ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#THAACADEMY#HSC#HSCCU

=======================

ติดตามทุกเรื่องความเคลื่อนไหว [อย่าลืม See First นะคะ]ช่องทางติดตามอื่น ๆ [@hsc.cu]

Website: https://halalscience.org/

Instagram: https://www.instagram.com/hsc.cu/

Twitter: https://twitter.com/HalalCu

LINE OA: https://lin.ee/z4mQb99

Facebook: https://www.facebook.com/HSC.CU

YouTube: https://hsc.news/youtube

ประชุมการค้า ไทย-ไต้หวัน

ประชุมการค้า ไทย-ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564อ.มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร.เกษิณี เกตุเลขา เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ และนางสาวจัสมิน มณี เจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมประชุมกลไกการหารือทางการค้าไทย – ไต้หวัน (ระดับอธิบดี) ครั้งที่ 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับ Ms. Cynthia Kiang Director General of Bureau of Foreign Trade, MOEA ไต้หวันการประชุมในวันนี้เป็นการหารือความร่วมมือในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการค้า ด้านการลงทุน ด้านอุตสาหกรรมฮาลาล ด้านการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านฮาลาล ไต้หวันให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยวัตถุดิบใหม่ ๆ อาทิเช่น plant-based ingredients และ probiotic ingredients รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการตรวจสอบแบบย้อนกลับได้ในผลิตภัณฑ์ฮาลาล (tracibility) ทั้งนี้ ศวฮ. ได้รับการประสานงานจาก Food Industry Research and Development Institute (FIRDI) ไต้หวัน เสนอขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งได้มีการพูดคุยและหารือเนื้อหา MOU ภายในของทั้งสองหน่วยงานแล้ว และจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ด้วยวิธีอิเล็กโทรนิค

THA Academy Learning Resource for Public Benefit

THA Academy Learning Resource for Public Benefit


THA ACADEMY
 เป็นช่องทางสื่อสารหนึ่งภายใต้การกำกับของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกของโลก มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฮาลาล ที่สะสมประสบการณ์มากว่า 20 ปี จนผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์สำหรับอนาคต เพื่อสร้างเศรษฐกิจบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S- Curve ที่แข็งแกร่งของประเทศไทย จึงได้เปิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ “THA ACADEMY” เพื่อเป็นคลังแห่งการเรียนรู้ทางออนไลน์สำหรับนักศึกษา ผู้ที่สนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฮาลาลที่ต้องการเสริมความรู้และเพิ่มทักษะการทำงานบนฐานรากเศรษฐกิจฮาลาลแห่งอนาคต THA ACADEMY บริการและสร้างโอกาสการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น สัมมนาและเสวนาออนไลน์ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย การจัดอบรมทั้งในรูปแบบของหลักสูตรระยะสั้น (Short course)

และหลักสูตรระยะยาว (Executive education) การจัดอบรมให้กับสถานประกอบการและองค์กร (In-house training) การเป็นที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบฮาลาล รวมไปจนถึงการเรียนรู้เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Academic Credit Bank) เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อยกระดับความรู้ในด้านวิชาชีพ เพิ่มทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาธุรกิจที่สำคัญสำหรับโลกยุคใหม่จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรของประเทศไทยสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแบบชุดหน่วยการเรียนรู้หรือโมดูล (module) คือหนึ่งโมดูลการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning module) ซึ่งจัดในรูปแบบสัมมนาและเสวนาออนไลน์ออกเป็น 4 สาขาหลักๆ

 1. หมวดสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (Halal Science and technology, HST)
 • การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  ฮาลาลสำหรับอาหาร การเกษตร และการแพทย์
 • การสร้างความร่วมมือในแก้โจทย์ปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมฮาลาลโดยใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
  ฮาลาลเป็นเครื่องมือหาทางออกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • การสร้างเครือข่ายวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 1. หมวดสาขา ประวัติศาสตร์อิสลามเชิงวิเคราะห์ (Analytical Islamic History, AIH)
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์อิสลามเชิงวิเคราะห์ในรากเหง้าแห่งปัญหาและการแก้ปัญหา การพัฒนาของสังคม และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัตนธรรม
 • การสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ภายใต้บริบทที่แตกต่างของสังคมในแต่ละสมัยเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
 • สร้างความคิดเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์ในหลายมิติเพื่อให้เข้าถึงคุณค่าและภาคภูมิใจในมรดกและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
 1. หมวดสาขา การตลาดและธุรกิจฮาลาล (Halal E-Commerce, HEC)
 • การตลาดและธุรกิจออนไลน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฮาลาลที่ยั่งยืน
 • เพิ่มพูนหรือปรับเปลี่ยนทักษะวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคง
 • การสร้างนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเพื่อปรับตัวรับสถานการณ์ และต่อยอดไอเดียสู่ธุรกิจ
 1. หมวดสาขา การศึกษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Halal Education and Future Skill, HEF)
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับการเรียนรู้ในยุคทศวรรษที่ 21 เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้
 • การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเตรียมความพร้อมการทำงานในอนาคต
 • แนวคิดและการพัฒนาบุคคลเพื่อยกระดับทักษะและอาชีพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

และอีกโมดูลหนึ่งคือ Personalized Module หรือชุดทักษะและความรู้แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนตามกลุ่มวิชาชีพที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะและวิชาชีพที่จำเป็นในการทำงาน โดยหากสามารถสอบวัดสมรรถนะผ่านในแต่ละโมดูลก็จะได้รับสัมฤทธิบัตรเพื่อรับรองความสามารถ และยังสามารถเก็บสะสมได้เพื่อขอรับปริญญาตามหลักสูตรที่เปิดสำหรับนำไปสมัครงานหรือประกอบวิชาชีพได้ โดยทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโมดูลหลากหลายสาขาการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น ชีวเคมีเบื้องต้นในอาหาร อาหารเชิงวัตนธรรมและความเชื่อ กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลทางอาหาร เคมีวิเคราะห์ทางด้านอาหารฮาลาล การวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในอาหารและเครื่องดื่ม การวิเคราะห์ดีเอ็นเอสุกรในอาหารฮาลาล การทดสอบความใช้ได้สำหรับการตรวจวัดทางการวิเคราะห์ การจัดการและวางระบบฮาลาลในอุตสาหกรรมฮาลาล อิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ การพัฒนาธุรกิจฮาลาล เป็นต้น

ช่องทางติดตามอื่น ๆ [@hsc.cu]
Website: https://halalscience.org/
Instagram: https://www.instagram.com/hsc.cu/
Twitter: https://twitter.com/HalalCu
LINE OA: https://lin.ee/z4mQb99
Facebook: https://www.facebook.com/HSC.CU
Join the force of this movement all together on 9-11 December 2016 “Thailand Halal Assembly 2016”

Join the force of this movement all together on 9-11 December 2016 “Thailand Halal Assembly 2016”

Join the force of this movement all together on 9-11 December 2016 at Queen Sirikit National Convention Center.
In the event, you will meet the greatest Halal exhibition with more than 300 booths in zone C, which is two times more than last year, seminars from world-class experts and an academic conference in various interested topics.

 

newprofile

 

“Halal 4.0, the world is going to the Halal for all products and services era and to be Halalized PAS, Halalized products and services.”

When Thailand has moved to “Thailand 4.0”, there has been a development from an agricultural-based industry, in “Thailand 1.0 model”, to a light industry, in “Thailand 2.0 model”, and unto a heavy industry, in “Thailand 3.0 model”. The Halal market, which has been driven by the cooperation of business owners and the support from customers, has now reached Halal 4.0 era as well.

Join the force of this movement all together on 9-11 December 2016 at Queen Sirikit National Convention Center.

In the event, you will meet the greatest Halal exhibition with more than 300 booths in zone C, which is two times more than last year, seminars from world-class experts and an academic conference in various interested topics.

 

Postertha2016-final

Bogor Agricultural University (IPB) เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์าฮาลาล จุฬาฯ

Bogor Agricultural University (IPB) เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์าฮาลาล จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00-13.00 น. คณะผู้เข้าเยี่ยมชมจาก Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งหมด 20 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม และทำการบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม  ณ ห้องประชุม ชั้น 12  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มากขึ้น

DSC08834  DSC08827

DSC08831  DSC08842 DSC08849  DSC08859 DSC08861  DSC08864 DSC08869  DSC08876