โทรทัศน์รัฐสภาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย

โทรทัศน์รัฐสภาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
ได้ให้สัมภาษณ์ รายการวิถีธรรมวิถีไทย
รายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอล10
วันเสาร์เวลา 08.30-09.00
ในประเด็น รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 500 มุสลิมผู้ทรงอิทธิพลของโลก
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ตั้งแต่ ค.ศ. 2010 – 2022
ซึ่งจัดทำโดย The Royal Islamic Strategic Studies Centre ของรัฐบาลจอร์แดน
ศวฮ.หารือความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการจัดการปศุสัตว์ตามวิถีฮาลาล

ศวฮ.หารือความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการจัดการปศุสัตว์ตามวิถีฮาลาล

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565ณ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ และคณะ ได้เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสวัสดีปีใหม่
และหารือความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการจัดการปศุสัตว์ตามวิถีฮาลาล สำหรับวิทยาลัยเกษตร กรมอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
THA ACADEMY EP.31

THA ACADEMY EP.31

THA ACADEMY EP.31
สัมมนาที่คุณไม่ควรพลาด !
.
▫️หัวข้อ :เจลาติน เรื่องที่ผู้บริโภคควรรู้
▫️ วิทยากร : ดร.พรพิมล มะหะหมัด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
🗓 วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00 น.
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
THA ACADEMY EP.30

THA ACADEMY EP.30


THA ACADEMY EP.30
.
สัมมนาที่คุณไม่ควรพลาด !
.
▫️หัวข้อ : Metaverse : ศักยภาพและโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ
▫️ วิทยากร : ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่
.
🗓 วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564
เวลา 11:00 – 12:00 น.
📌 ลิ้งค์ห้องสัมมนา
EP30
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
THA ACADEMY EP.29 หัวข้อ : เราจะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างไร

THA ACADEMY EP.29 หัวข้อ : เราจะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างไร

⭐️THA ACADEMY EP.29
.
สัมมนาที่คุณไม่ควรพลาด !
.
▫️หัวข้อ : เราจะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างไร ?
.
▫️ผศ.นิฟาริด ระเด่นอะหมัด
รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี
.
🗓 วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564
เวลา 11:00 – 12:00 น.
📌 ลิ้งค์ห้องสัมมนา
EP29
https://chula.zoom.us/j/97241877237
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/HSC.CU
– Dr.Winai Dahlan
https://www.facebook.com/drwinaidahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
https://www.youtube.com/channel/UC_kR4oRFQNlJIaa521icCQA
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
#THAACADEMY #HSC
#HSCCU #วิทยาศาสตร์

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้การต้อนรับ Dr.Abdul Aziz bin Ahmed Sarhan

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้การต้อนรับ Dr.Abdul Aziz bin Ahmed Sarhan

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา10.00-13.00 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ Dr.Abdul Aziz bin Ahmed Sarhan ที่ปรึกษาพิเศษ (Special Advisor) ของ Dr.Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League: MWL) และท่านยังดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานมุสลิมโลก ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
.
โดยมี คุณ ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะมา รวม 8 คน
.
วัตถุประสงค์การเยี่ยมชมในครั้งนี้คือการเตรียมความพร้อมก่อนที่ท่านเลขาธิการฯ จะมาเยี่ยมชมสร้างความร่วมมือกับประเทศไทย ซึ่งทางองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก มีความประสงค์ที่สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งได้เลือกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ และมีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล อยู่ภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
.
รวมไปถึงการพูดถึงงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทย ซึ่งได้รับคำชื่นชมว่าเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่ดีที่สุดและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของฮาลาล หลังจากนั้น ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11-13 อีกด้วย
.
อนึ่งในการต้อนรับครั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากรและผู้อำนวยการ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชีย จุฬาฯ ผศ.ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะฯด้วย