ตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง ISO ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศวฮ.

ตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง ISO ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศวฮ.

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 18.00 น. รศ.ดร.วินัยดะห์ลัน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/ผู้จัดการคุณภาพ ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมิน และเข้าร่วมการปิดการประชุมเพื่อสรุปการตรวจประเมิน ของห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

Workshop​ สร้างเพจอย่างไร

Workshop​ สร้างเพจอย่างไร

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัด กิจกรรม WORKSHOP “สร้างเพจและยิงโฆษณาอย่างไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย” ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพฮาลาลสู่ชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้อง ขวัญจุฑา 1 โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ จังหวัดปัตตานี
การจัดงานในการนี้นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน และต่อด้วยการบรรยายช่วงเช้าในหัวข้อ
“การสร้าง Facebook Page”
โดย อาจารย์ผการัตน์ ทองจันทร์
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการทำ Workshop เน้นให้ผู้ประกอบการได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมได้ลงมือสร้างเพจ​ เพื่อขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ในช่วงที่การตลาดมีการเปลี่ยนแปลง​ ไม่สามารถทำการขายแบบเดิมได้
ส่วนช่วงบ่ายต่อด้วยการทำ Workshop “เทคนิค​การยิงโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจมากขึ้น” ทั้งนี้ระหว่างการอบรมมีบริการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ด้วยสตูดิโอเคลื่อนที่ของศูนย์ว​ิทยาศาสตร์​ฮาลาล​ ​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​ ส​ำ​นักงานปัตตานี​ ให้กับผู้ประกอบการฟรี​ พร้อมแนะนำทักษะการถ่ายภาพ​พื้นฐาน​ เพื่อนำรูปมาใช้ในการสร้างเพจและยิงโฆษณาในวันนี้ได้ทันที
งานในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกระตือรือร้น​และให้ความสนใจในเป็นอย่างมาก มีการซักถามคำถามวิทยากรในระหว่างการอบรมทันทีเมื่อมีข้อสงสัย ถือเป็นการอบรมแบบ​ active learning อย่างมีประสิทธิภาพ​ อีกทั้งยังมีคลินิกให้คำปรึกษาวิสาหกิจและผลิตภัณฑ์ฮาลาลครบวงจร(BIHAP SMEs Clinic) ให้กับผู้ประกอบการที่มีปัญหาและข้อซักถาม​ในธุรกิจของผู้อบรมที่เป็นผู้ประกอบการและมีผลิตภัณฑ์​พร้อมทำการตลาด
ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​ จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​สำนักงาน​ปัตตานี​ พร้อมทำงานกับผู้ประกอบการ​เคียงบ่าเคียงไหล​​่​ เพื่อให้สามารถ​พัฒนา​และต่อยอดการทำธุรกิจ​ขนาดเล็กต่อไปอย่างยั่งยืน
ตรวจประเมินติดตามระบบ​ HAL-Q​

ตรวจประเมินติดตามระบบ​ HAL-Q​

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี โดยมี นายฟัครุดดิน ตาเปาะโต๊ะและนางสาวซุนนูรอัยน์ ซีเดะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ นายสมาท เหตุหาก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เข้าตรวจประเมินติดตามระบบ HAL-Q​ ครัวการผลิตอาหารสำหรับผู้ป่วย ณ​ โรงพยาบาล​สิงหนคร จังหวัดสงขลา การตรวจติดตามครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยทางโรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการและรักษาระบบไว้ได้อย่างสมบูรณ์​และต่อเนื่องถือเป็นแบบอย่างที่ดีและน่าชื่นชม
สถาบันฮาลาล เข้าหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานการพัฒนาด้านฮาลาลกับ ผอ.ศวฮ.

สถาบันฮาลาล เข้าหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานการพัฒนาด้านฮาลาลกับ ผอ.ศวฮ.

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย คุณสมพล รัตนาภิบาล คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผอ. นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ได้ต้อนรับผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถานบันฮาลาล ผศ.ดร.อาลี สาเมาะ รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และคณะ

ซึ่งในการนี้ทางสถานบันฮาลาลขอเข้าพบเพื่อหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านฮาลาล อีกทั้งฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานบันฮาลาลคนใหม่จึงได้ขอคำแนะนำในด้านการบริหารงานจากรศ.ดร.วินัย และตอนท้ายได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ของศวฮ.อีกด้วย

 

ติดตามการผลิตอาหารฮาลาล

ติดตามการผลิตอาหารฮาลาล

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี เข้าตรวจติดตามระบบ HAL-Q ในการผลิตอาหารฮาลาล ณ โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ต่ออายุการรับรองระบบมาอย่างต่อเนื่อง การตรวจติดตามครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยทางโรงพยาบาลสามารถรักษาระบบไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาล

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาล

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ โดยมี นางสาวชิตาพร ประทาน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ โดยได้เข้าตรวจ โรงงานผลไม้แสงทอง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ประกอบกิจการผลิต น้ำพริกกุ้งกรอบ และบจก.เมตาฟาร์ม ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ประกอบกิจการผลิต เครื่องสำอาง เพื่อดำเนินการขอรับรองฮาลาลต่อไป

#HSCCM #ตรวจฮาลาลเชียงใหม่