ตรวจฮาลาล หจก.ไร่ดินไทย เชียงใหม่

ตรวจฮาลาล หจก.ไร่ดินไทย เชียงใหม่

ในวันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจฮาลาล โดยเข้าตรวจโรงงาน ได้แก่ หจก.ไร่ดินไทย ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอต่ออายุรับรองฮาลาลต่อไป

#HSCCM #ตรวจฮาลาลเชียงใหม่  

ศวฮ.ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ศวฮ.ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้หายจากพระอาการประชวร และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เปิดรับสมัครแล้ววว การพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

เปิดรับสมัครแล้ววว การพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

เปิดรับสมัครแล้ววว
.
🌟เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ครั้งที่ 2
🌟ในวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
🌟เวลา 8.30 – 15.00 น.
ผ่าน Zoom Application
🌟ลงทะเบียนฟรี !!
โทร.02-214-4401
.
💢 สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมครั้งนี้
✔️ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในประเทศ
✔️ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในต่างประเทศ
✔️เครือข่ายผู้ประกอบการ E-Commerce ไทย
✔️เรียนรู้เทคนิคการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
✔️โอกาสในการร่วมจับคู่ธุรกิจสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ
✔️​ถ่ายภาพผลิ​ตภัณฑ์ฟรี จากช่างภาพมืออาชีพ
*️เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ
https://www.facebook.com/HSC.CU
ผอ.ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุจุฬาฯ “Unlock The Science” สถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5

ผอ.ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุจุฬาฯ “Unlock The Science” สถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5

เมื่อวันศุกร์ที่  15 มกราคม 2563 เวลา 13.30น. เป็นต้นไป

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลาล จุฬาฯ ได้มาสัมภาษณ์รายการวิทยุ ของสถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 คลื่นความรู้สู่ประชาชน ออกอากาศรายการเสียงภาษาอังกฤษใหม่รายสัปดาห์  30 นาที  รายการนี้สนับสนุนโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อรายการ “Unlock The Science” ออกอากาศตอนแรกวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยให้สัมภาษณ์ในเรื่องเกี่ยวกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล นอกเหนือจากนี้ยังมีประเด็นเนื้อสัตว์สังเคราะห์ หรือเนื้อสัตว์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในห้องแล็บที่จะเป็นเทรนอาหารในอนาคตว่าเป็นเนื้อที่ฮาลาลเเละมุสลิมสามารถบริโภคได้หรือไม่

พบหมอจันทรฺเสี้ยว สัปดาหฺ์นี้ หัวข้อ “นานาทัศนะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

พบหมอจันทรฺเสี้ยว สัปดาหฺ์นี้ หัวข้อ “นานาทัศนะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

พบหมอจันทรฺเสี้ยว สัปดาหฺ์นี้ หัวข้อ “นานาทัศนะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 “ แบ่งเป็น 2 ช่วง
ช่วงแรก.
ดร.วินัยพูดเกริ่นนำ
โรคโควิด-19 คืออะไร เคยระบาดมาก่อนไหม.การป้องกันและรักษาทำได้ไหม โรคนี้จะอยู่อีกนานไหม
จะมีโรคอื่นที่รุนแรงมากกว่านี้ไหมและอนาคตของมนุษยชาติจะเป็นอย่างไร(โลกหลังโควิด)
ช่วงตอบคำถาม วัคซีน..คำตอบวิกฤตโควิด?
“วัคซีน ป้องกันโควิดได้จริงหรือโดยเฉพาะโควิดสายพันธ์ใหม่”
“วัคซีนในท้องตลาดแตกต่างกันอย่างไร ตัวไหนประสิทธิภาพดีที่สุด”
“วัคซีนโควิด-19 ฮาลาลหรือไม่ ฉีดได้หรือไม่”
“ภูมิคุ้มกันอยู่ได้นานไหม ต้องฉีดซ้ำทุกปีไหมไหม”
“ผลแทรกซ้อนระยะสั้นและระยะยาว”
“คนทีเคยติดโควิดแล้วจำเป็นต้อง ฉีดวัคซีนอีกไหม”
ชม live ผ่านทางแฟนเพจ

 

 

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับสวัสดีปีใหม่ 2564

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับสวัสดีปีใหม่ 2564

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน และเข้าร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านวิจัย และนวัตกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมี นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นักวิจัย เข้าร่วม

#สวัสดีปีใหม่2564 #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล