ศวฮ.ต้อนรับคุณพสุ โลหารชุน อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ศวฮ.ต้อนรับคุณพสุ โลหารชุน อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป คุณพสุ โลหารชุน อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ในฐานะประธานบอร์ดธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือเรื่องการสถานการณ์ของอุตสาหกรรมฮาลาล
และเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาล โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลันได้เสนอเกี่ยวกับการนำบริษัท HAL-Q
ในเครือข่ายของศูนย์ฯ มาจัดทำห่วงโซ่อุปทานฮาลาล โดยรวบรวมโรงงานจากต้นน้ำไปยังปลายน้ำ เ
พื่อพัฒนาการลงทุน และสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล ต่อไป
ศวฮ. ร่วมต้อนรับ​Mr. Stephen Golovin อัครราชฑูต​ (​Deputy Head​ of Mission) และ​ Ms. Anastasia Makhiboroda เลขานุการโทด้านการเกษตร​

ศวฮ. ร่วมต้อนรับ​Mr. Stephen Golovin อัครราชฑูต​ (​Deputy Head​ of Mission) และ​ Ms. Anastasia Makhiboroda เลขานุการโทด้านการเกษตร​

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00​ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ ศวฮ. ร่วมต้อนรับ​Mr. Stephen Golovin อัครราชฑูต​ (​Deputy Head​ of Mission) และ​ Ms. Anastasia Makhiboroda เลขานุการโทด้านการเกษตร​ เพื่อเข้าปรึกษาและเรียนรู้กระบวนการรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย​ เพื่อพิจารณาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ของประเทศรัสเซียสู่ไทย​
ในเวลาถัดมา ดร.พรพิมล นางสาวนัจวา และเจ้าหน้าที่ ศวฮ. ได้นำเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ทั้งชั้น 11 และ 13 ทั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล อีกด้วย
ได้รับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation phase 1

ได้รับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation phase 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น. ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล(ห้องปฏิบัติการด้านเคมี) และห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาฮาลาลวันมูหะหมัด นอร์ มะทา ได้รับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation phase 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างการยอมรับร่วมที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ มุ่งเน้นให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารม ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี หัวหน้างานทางห้องปฏิบัติการและร่วมด้วยนักวิทยาศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมิน
ศวฮ.ต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ศวฮ.ต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 ศวฮ.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ศวฮ.)พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายระห์หมัต บูดีมัน (H.E. Mr. Rachmat Budiman) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ทางการทูตในโอกาสเข้าพบผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อรับทราบความเป็นมา บทบาท เเละการดำเนินงานของศวฮ. รวมทั้งได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลในลำดับถัดมา
ในการนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ไทยมีความเชี่ยวชาญในระดับสูงผ่านโครงการฝึกงานของนักศึกษาหรือการจัดคอร์สอบรมระยะสั้นให้แก่นักศึกษาอินโดนีเซียที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดที่นักศึกษาไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ นอกจากนี้ยังได้หารือในประเด็นการพัฒนาวัคซีนฮาลาลซึ่งศวฮ.มีเเผนที่จะนำตัวอย่างวัคซีนโควิด 19 ที่มีการฉีดในประเทศมาตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนสารต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่ โดยทางฝ่ายอินโดนีเซียได้เเสดงท่าทีสนใจในความร่วมมือเเละเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาวัคซีนฮาลาลร่วมกันในอนาคต
ศวฮ.ต้อนรับร้อยโท สัณชัย เองตระกูล (คุณเป็ก) และทีมงาน พร้อมคุณ ภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด

ศวฮ.ต้อนรับร้อยโท สัณชัย เองตระกูล (คุณเป็ก) และทีมงาน พร้อมคุณ ภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ร้อยโท สัณชัย เองตระกูล (คุณเป็ก) และทีมงาน พร้อมคุณ ภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด (Expolink Global Network) ผู้จัดงานแสดงสินค้าหรือเทรดแฟร์ของเมืองไทย (ThaiFex)
เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ให้การต้อนรับ
ในวันนี้ทางคณะได้เข้ามาปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่จะพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานฮาลาล โดยใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลสนับสนุน เพื่อสร้างคุณภาพให้สอดคล้องกับความปลอดภัย
นอกจากนั้น รศ.ดร.วินัย ได้อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ฯ ให้ทีมงานทราบ การใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลในการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของประเทศ
รวมถึงหารือการร่วมงานกับคุณเป็ก ในอนาคตในการสร้างแบรนด์ฮาลาลของประเทศ โดยใช้แนวคิดที่ว่า “สร้างการรับรู้ในรูปแบบใหม่ ให้แก่คนรุ่นใหม่” โดยการใช้ youtuber ชื่อดังมาสรรสร้างประชาสัมพันธ์ฮาลาลของประเทศให้มีศักยภาพ ด้วย ตราฮาลาล ที่ Top up ด้วยระบบ HAL-Q การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ การใช้ H-number การใช้สบู่ดิน เป็นต้น
การหารือในครั้งถัดไปทางคุณเป็ก จะส่งทีม ครีทเอเตอร์ มาหารือ เพื่อคิดคอนเท้น ในการนำเสนอการรับรู้ รูปแบบใหม่ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน มอบหมายให้ นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ เป็นผู้ประสานงานการดำเนินงานครั้งนี้ต่อไป
ศวฮ.ร่วมต้อนรับ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศวฮ.ร่วมต้อนรับ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 10.00น. -12.00น.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และคณะบริหาร ศวฮ. ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.วริพัสย์ อารีกุล อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือและขอคำแนะนำในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยอาหารทั้งนี้ได้แนะนำหลักสูตรและพูดถึงแนวทางหลักสูตรว่ามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร รวมถึงมีความรู้ทักษะปฎิบัติ ด้านมาตรฐานสินค้าฮาลาลของประเทศอีกด้วย
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฝ่ายบริหารได้นำพาอาจารย์ เยี่ยมชมแลปได้รับคำชื่นชมว่าห้องแลปเราเป็นห้องแลปที่ทันสมัยเป็นอย่างมาก