THA ACADEMY EP.33 หัวข้อ : The ASEAN Miracle : บทบาทอาเซียนในการสร้างสันติภาพ

THA ACADEMY EP.33 หัวข้อ : The ASEAN Miracle : บทบาทอาเซียนในการสร้างสันติภาพ

⭐️THA ACADEMY EP.33
.
สัมมนาที่คุณไม่ควรพลาด !
.
▫️หัวข้อ : The ASEAN Miracle : บทบาทอาเซียนในการสร้างสันติภาพ
▫️ วิทยากร : ผศ.ดร.ศราวุฒิ อารีย์
ผู้อำนวยการ ศูนย์มุสลิมศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🗓 วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00 น.
ลิ้งค์ห้องสัมมนา EP.33
https://chula.zoom.us/j/98345164576
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/HSC.CU
– Dr.Winai Dahlan
https://www.facebook.com/drwinaidahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
https://www.youtube.com/channel/UC_kR4oRFQNlJIaa521icCQA
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
#THAACADEMY #HSC
#HSCCU #ASEANMiracle #บทบาทอาเซียนในการสร้างสันติภาพ

ช่อง Thai PBS ขอเข้ามาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

ช่อง Thai PBS ขอเข้ามาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 8.00 น. สถานีโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS ขอเข้ามาสัมภาษณ์
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ นักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการตรวจพบดีเอ็นเอสุกรในลูกชิ้นเนื้อวัว
จึงทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัย จึงขออนุญาตเข้ามาสัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าว
ทั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ได้กล่าวถึง การตรวจวิเคราะห์ทางด้านดีเอ็นเอ ในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล
ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความแม่นยำสูง และทันสมัย โดยบทสัมภาษณ์ดังกล่าวจะออกอากาศในช่วงข่าวภาคค่ำในวันนี้ (12/1/2565)
[เยี่ยมชม]วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

[เยี่ยมชม]วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายวิชัย สังฆะมะณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล พร้อมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ขอเข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
ในวันนี้ทางคณะได้เข้ามาปรึกษาหารือ เรื่องการบริหารจัดการด้านมาตรฐานอาหารฮาลาล
นอกจากนั้น รศ.ดร.วินัย ได้อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ฯ
ให้คณะทราบ การนำวิทยาศาสตร์ฮาลาลในการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของประเทศ อีกด้วย
THA ACADEMY EP.32 หัวข้อ : เติร์ก จากชนเผ่าเร่ร่อนสู่จักรวรรดิ

THA ACADEMY EP.32 หัวข้อ : เติร์ก จากชนเผ่าเร่ร่อนสู่จักรวรรดิ

⭐️THA ACADEMY EP.32 . สัมมนาที่คุณไม่ควรพลาด ! .

▫️หัวข้อ : เติร์ก จากชนเผ่าเร่ร่อนสู่จักรวรรดิ ▫️ วิทยากร : รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

ผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ

🗓 วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 11:00 – 12:00 น. .

🔴 Live ผ่านเพจ – ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.facebook.com/HSC.CU – Dr.Winai Dahlan

https://www.facebook.com/drwinaidahlan

– YouTube : HSC CHANNEL https://www.youtube.com/channel/UC_kR4oRFQNlJIaa521icCQA .

จัดขึ้นโดย THA ACADEMY ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้ #THAACADEMY #HSC #HSCCU #เติร์ก #ชนเผ่าเร่ร่อนสู่จักรวรรดิ

ผู้แทนผู้อำนวยการได้ให้สัมภาษณ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ผู้แทนผู้อำนวยการได้ให้สัมภาษณ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น.
คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ (ผู้แทนผู้อำนวยการ) ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ด้านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์
และบริการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ให้สัมภาษณ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ในกิจกกรมการพัฒนาระบบ MSME Scoring ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ผ่านระบบ ZOOM
ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาเครื่องชี้วัดที่สะท้อนศักยภาพและการเติบโตในการดำเนินธุรกิจ เป็นประโยชน์ในการเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
และเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานในการจัดทำนโยบายและแผนงานในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย ต่อไป
โทรทัศน์รัฐสภาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย

โทรทัศน์รัฐสภาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
ได้ให้สัมภาษณ์ รายการวิถีธรรมวิถีไทย
รายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอล10
วันเสาร์เวลา 08.30-09.00
ในประเด็น รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 500 มุสลิมผู้ทรงอิทธิพลของโลก
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ตั้งแต่ ค.ศ. 2010 – 2022
ซึ่งจัดทำโดย The Royal Islamic Strategic Studies Centre ของรัฐบาลจอร์แดน