เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก(Muslim World League: MWL)

เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก(Muslim World League: MWL)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธ์ุ รองผู้อำนวยการ ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ ศวฮ. เข้าร่วมต้อนรับ ดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีชา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League: MWL) เนื่องในโอกาสเยือนจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และได้เข้าร่วมรับฟัง การแสดงปาฐกถาพิเศษว่าด้วยความสำคัญของพันธมิตรหลากหลายอารยธรรม (The Importance of Alliance of Civilizations) โดย ดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีชา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League: MWL) จัดโดย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและอัฟริกา กระทรวงต่างประเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ต้อนรับ ท่านศริกานต์ พลมณี อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ต้อนรับ ท่านศริกานต์ พลมณี อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.30 – 12.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนิดา นพพรพันธ์ุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และนักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต้อนรับ ท่านศริกานต์ พลมณี
อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565 และ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศษสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ท่านได้ท่านชื่นชมการทำงานของ ศวฮ.ที่มีผลงานประจักษ์เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยดีเสมอมา
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดย ศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายไฟซอล ยิ่งนิยม เข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาล การจัดหลักสูตรหรือรายวิชาสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคลากร การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฮาลาล อีกทั้งส่งเสริมศิลปะวิทยาการ วัฒนธรรม และร่วมมือเพื่อสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้ง 2 องค์กร

“ถอดบทเรียนความสัมพันธ์ไทย – ซาอุฯ: ย้อนอดีต มองอนาคต”

“ถอดบทเรียนความสัมพันธ์ไทย – ซาอุฯ: ย้อนอดีต มองอนาคต”

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม VIP มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมงานเสวนาเรื่อง
“ถอดบทเรียนความสัมพันธ์ไทย – ซาอุฯ: ย้อนอดีต มองอนาคต”
.
กว่า 3 ทศวรรษของการยุติความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย
ได้เดินทางไปเยือนประเทศซาอุดิอาระเบียตามคำเชิญของรัฐบาลซาอุฯ พร้อมกับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ
.
ซึ่งงานในวันนี้ได้รับเกียรติจาก อ.วันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา ประธานเปิดงาน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร. จรัญ มะลูลีม อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
และ ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดำเนินรายการ)
ทั้งนี้ได้ถ่ายทอดสด (Live) ผ่านเพจ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลhttps://www.facebook.com/HSC.CU/videos/665144174643209
ใครพลาดชมสามารถชมย้อนหลังได้ตามลิ้งค์ที่แนบไว้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2565

วันที่

5 พฤษภาคม

2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำ สื่อวีดีโอเข้าสู่บทเรียน MOOC จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน

วันที่

19 เมษายน

2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำ นวน ๑๐ รายการ

วันที่

1 เมษายน

2565

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสร้างสรรค์รายการและเขียนบท รายการ วิถีรอมฎอน ปี 8 จำนวน 30 ตอน จำนวน 1 งาน

วันที่

21 มีนาคม

2565

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อวิดีโอนำ เสนอศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้า

วันที่

16 มีนาคม

2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการศึกษา จำ นวน ๒ รายการ

วันที่

4 มีนาคม

2565

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตรายการและออกแบบกราฟฟิกรายการ วิถีรอมฎอน ปี ๘ จำนวน ๑ งาน

วันที่

10 กุมภาพันธ์

2565

 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Centrifuge 5430R จำนวน 1 งาน

วันที่

21 กุมภาพันธ์

2565

1. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลัก พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง ศวฮ. และมหาวิทยาลัยฟาฎอนี จำ นวน 1 งาน

 

 

 

THA ACADEMY EP.34 หัวข้อ : รู้ทัน!! กลโกงมิจฉาชีพในโลกออนไลน์

THA ACADEMY EP.34 หัวข้อ : รู้ทัน!! กลโกงมิจฉาชีพในโลกออนไลน์

⭐️THA ACADEMY EP.34
.
สัมมนาที่คุณไม่ควรพลาด !
.
หัวข้อ : รู้ทัน!! กลโกงมิจฉาชีพในโลกออนไลน์▫️
ตอน หลอกให้กลัว หลอกให้โลภ หลอกให้รัก (Romance Scammer) “รู้ไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ”
▫️ วิทยากร : อาจารย์ต่อศักดิ์ สุทธิชาติ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🗓 วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00 น.
ลิ้งค์เข้าห้องสัมมนา
Ep. 34
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้