รับสมัคร HALAL SCI FUN RUN 2022

รับสมัคร HALAL SCI FUN RUN 2022

เปิดรับสมัคร
HALAL SCI FUN RUN 2022
(เดินวิ่งครบรอบ 19 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

👉รายละเอียดและรับสมัคร : https://bit.ly/HALAL-SCI-FUN-RUN-2022
🗓 วันที่จัดงาน: เสาร์ 13 สิงหาคม 2565
📌 สถานที่จัดงาน: ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล คลอง15 จังหวัด นครนายก https://goo.gl/maps/mgLpZeMyAfKEKzQK8
จัดและดำเนินงานโดย: ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยสู่ภาคชุมชน เป็นการต่อยอดภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ อันเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรมอันแสดงให้เห็นต่อความเอาใจใส่และการเอื้อเฟื้อต่อสังคม เป็นการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อส่วนรวมให้แก่บุคลากรขององค์กรอีกด้วย

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 218 1054 ต่อ 219 หรือ inbox เพจ Halal Run

THA ACADEMY EP.42

THA ACADEMY EP.42

⭐️THA ACADEMY EP.42
.
สัมมนาดีดีสุดพิเศษ ที่คุณไม่ควรพลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ THA Academy งานนี้ ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
หัวข้อ : การพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
.
วิทยากร: ผศ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ด้านงานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
🗓 วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00 น.
ลิ้งค์เข้าห้องสัมมนา https://chula.zoom.us/j/97962313464
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
THA ACADEMY EP.41

THA ACADEMY EP.41

⭐️THA ACADEMY EP.41
.
สัมมนาดีดีสุดพิเศษ ที่คุณไม่ควรพลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ THA Academy งานนี้ ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
▫️ หัวข้อ : “โรงงาน” กับความอยู่รอดในยุคโควิด
▫️ วิทยากร : คุณสมพล รัตนาภิบาล
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ด้านบริการการศึกษาและอุตสาหกรรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
🗓 วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00 น.
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
THA ACADEMY EP.40

THA ACADEMY EP.40

⭐️THA ACADEMY EP.40
สัมมนาดีดีสุดพิเศษ ที่คุณไม่ควรพลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ THA Academy งานนี้ ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
▫️ หัวข้อ : หัวข้อ : Smart Farming for Halal Business
▫️ วิทยากร : ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่
🗓 วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00 น.
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
THA ACADEMY EP.39

THA ACADEMY EP.39

⭐️THA ACADEMY EP.39
เสวนาดีดีสุดพิเศษ ที่คุณไม่ควรพลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ THA Academy งานนี้ ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
▫️ หัวข้อ : โอกาสของประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ฮาลาล (Halal medical hub)
▫️ วิทยากร : รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ
▫️ วิทยากร : ผศ.นิฟาริด ระเด่นอะหมัด
รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี
.
โดยมีรายละเอียดหัวข้อบรรยายดังนี้
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ฮาลาล
2. ความพร้อมของประเทศไทย สำหรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ฮาลาล
3. จุดแข็งและโอกาสของประเทศไทย สำหรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ฮาลาล
ดำเนินรายการโดย คุณพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ
🗓 วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00 น.
ลิ้งค์เข้าห้องสัมมนา EP.39
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
THA ACADEMY EP.38

THA ACADEMY EP.38

⭐️
                                                                                                                                                          THA ACADEMY EP.38
สัมมนาดีดีที่คุณไม่ควรพลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ THA Academy
งานนี้ ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
▫️ หัวข้อ : การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติในโรงงานอุตสาหกรรมฮาลาล
▫️ วิทยากร : ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
🗓 วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00 น.
ลิ้งค์เข้าห้องสัมมนา EP38
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้