ศวฮ.ต้อนรับอุปทูตซาอุดิอารเบีย ประจำประเทศไทย

ศวฮ.ต้อนรับอุปทูตซาอุดิอารเบีย ประจำประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คุณมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมนักวิจัย ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Essam Saleh H. Algetale อุปทูตสถานทูตซาอุดิอารเบีย ประจำประเทศไทย และ Mr. Abdulaziz Alkhudhayr, Counsellor สถานทูตซาอุดิอารเบีย และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดยรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้บรรยายแนะนำกิจกรรมและพันธกิจของศูนย์ฯ พร้อมทั้งใหัข้อมูลด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ศูนย์พัฒนาขึ้น ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาลของประเทศ ทั้งนี้ท่านอุปทูตให้ความสนใจงานด้านวิจัยเป็นอย่างมากและพร้อมที่จะสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป

 

ศวฮ.ต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

ศวฮ.ต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ น.ส.มนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบูรไน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออก เข้าพบหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพด้านฮาลาลของไทย โอกาสและความท้าทายสำหรับภาครัฐและภาคเอกชนไทย

ทั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูตบุศรา ได้ยกประเด็นข้อจำกัดการนำเข้าสินค้าของบรูไนที่ระบุว่าต้องไม่มีปริมาณของแอลกอฮอล์ (Alchohal Free) ในผลิตภัณฑ์อาหาร และการรับรองฮาลาลในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสด ซึ่งทางกระทรวงศาสนาของบรูไนจะต้องเข้าไปตรวจสอบ ณ สถานที่การผลิต ในปัจจุบันบุคคลากรของหน่วยงานไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดปัญหาการน้ำเข้าสินค้าไปยังบรูไน ทั้งที่บรูไนมีกำลังซื้อสูง ทางสถานทูตไทย จึงเล็งเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยเราจะเข้าไปร่วมมือกับกระทรวงศาสนาในการหาแนวทางการยอมรับมาตรฐานและขั้นตอนการรับรองฮาลาลของไทย และท่านเอกอัครราชทูตบุศรายังได้สนใจในงานวิจัยที่สามารถต่อยอดไปทางธุรกิจได้ โดยเฉพาะชุด strip test สัตว์ต้องห้าม อีกทั้งได้เชิญชวนให้ ศวฮ. นำคณะไปยังบรูไนเพื่อสร้างความร่วมมือทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และสนับสนุนผู้ประกอบการฮาลาลให้นำสินค้าเข้าไปขายในบรูไน อีกด้วย

ศวฮ.ต้อนรับคณะจากสถานทูตฟิลิปปินส์

ศวฮ.ต้อนรับคณะจากสถานทูตฟิลิปปินส์

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ศวฮ. ให้การต้อนรับ คณะจากสถานทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย นำโดย คุณ Althea Karen ANTONIO, Commercial Counselor ที่ปรึกษาการพาณิชย์ และ Dr. Jhino Ilano, Assistant Director, Export Marketing Bureau, the  Philippine Department of Trade and Industry (DTI-EMB) ในโอกาศเข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการค้า การส่งออก สินค้าฮาลาลระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ แลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานการรับรองฮาลาลระหว่าสองประเทศ และโอกาสทางการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลของ2ประเทศ สู่ตลาดโลก ทั้งนี้ Dr. Jhino ยังได้ทาบทามเรียนเชิญรศ.ดร.วินัย เข้าร่วมบรรยายใน Halal Conference ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิลปปินส์ ที่กำหนดจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคนหรือกันยายน 2022 นี้ด้วย

ลงนามความร่วมมือกับ WISE มาเลเซีย

ลงนามความร่วมมือกับ WISE มาเลเซีย

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการด้านฮาลาลและสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศและลงนามความร่วมมือ MOU กับ หน่วยงาน WISE (world integreted supply ecosystem) มาเลเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสินค้าฮาลาล การส่งออกสินค้า การฝึกอบรมและบริการฮาลาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี Dato’ Sri Dr.Hilmi bin Haji Yahya , Chairman เป็นผู้ร่วมประชุมและร่วมลงนาม

ในการประชุมได้หารือความร่วมมือด้านวิชาการและภาคธุรกิจฮาลาล เพื่อหาผู้ประกอบการไทย ส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงการจัดอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าฮาล เป็นต้น ซึ่งในอนาคต จะมีการร่วมมือเพื่อส่งเสริมสินค้าฮาลาลไทย ในต่างประเทศต่อไป

THA ACADEMY EP.42

THA ACADEMY EP.42

⭐️THA ACADEMY EP.42
.
สัมมนาดีดีสุดพิเศษ ที่คุณไม่ควรพลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ THA Academy งานนี้ ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
หัวข้อ : การพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
.
วิทยากร: ผศ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ด้านงานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
🗓 วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00 น.
ลิ้งค์เข้าห้องสัมมนา https://chula.zoom.us/j/97962313464
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
THA ACADEMY EP.41

THA ACADEMY EP.41

⭐️THA ACADEMY EP.41
.
สัมมนาดีดีสุดพิเศษ ที่คุณไม่ควรพลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ THA Academy งานนี้ ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
▫️ หัวข้อ : “โรงงาน” กับความอยู่รอดในยุคโควิด
▫️ วิทยากร : คุณสมพล รัตนาภิบาล
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ด้านบริการการศึกษาและอุตสาหกรรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
🗓 วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00 น.
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้