Workshop​ สร้างเพจอย่างไร

Workshop​ สร้างเพจอย่างไร

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัด กิจกรรม WORKSHOP “สร้างเพจและยิงโฆษณาอย่างไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย” ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพฮาลาลสู่ชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้อง ขวัญจุฑา 1 โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ จังหวัดปัตตานี
การจัดงานในการนี้นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน และต่อด้วยการบรรยายช่วงเช้าในหัวข้อ
“การสร้าง Facebook Page”
โดย อาจารย์ผการัตน์ ทองจันทร์
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการทำ Workshop เน้นให้ผู้ประกอบการได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมได้ลงมือสร้างเพจ​ เพื่อขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ในช่วงที่การตลาดมีการเปลี่ยนแปลง​ ไม่สามารถทำการขายแบบเดิมได้
ส่วนช่วงบ่ายต่อด้วยการทำ Workshop “เทคนิค​การยิงโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจมากขึ้น” ทั้งนี้ระหว่างการอบรมมีบริการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ด้วยสตูดิโอเคลื่อนที่ของศูนย์ว​ิทยาศาสตร์​ฮาลาล​ ​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​ ส​ำ​นักงานปัตตานี​ ให้กับผู้ประกอบการฟรี​ พร้อมแนะนำทักษะการถ่ายภาพ​พื้นฐาน​ เพื่อนำรูปมาใช้ในการสร้างเพจและยิงโฆษณาในวันนี้ได้ทันที
งานในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกระตือรือร้น​และให้ความสนใจในเป็นอย่างมาก มีการซักถามคำถามวิทยากรในระหว่างการอบรมทันทีเมื่อมีข้อสงสัย ถือเป็นการอบรมแบบ​ active learning อย่างมีประสิทธิภาพ​ อีกทั้งยังมีคลินิกให้คำปรึกษาวิสาหกิจและผลิตภัณฑ์ฮาลาลครบวงจร(BIHAP SMEs Clinic) ให้กับผู้ประกอบการที่มีปัญหาและข้อซักถาม​ในธุรกิจของผู้อบรมที่เป็นผู้ประกอบการและมีผลิตภัณฑ์​พร้อมทำการตลาด
ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​ จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​สำนักงาน​ปัตตานี​ พร้อมทำงานกับผู้ประกอบการ​เคียงบ่าเคียงไหล​​่​ เพื่อให้สามารถ​พัฒนา​และต่อยอดการทำธุรกิจ​ขนาดเล็กต่อไปอย่างยั่งยืน
ตรวจประเมินติดตามระบบ​ HAL-Q​

ตรวจประเมินติดตามระบบ​ HAL-Q​

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี โดยมี นายฟัครุดดิน ตาเปาะโต๊ะและนางสาวซุนนูรอัยน์ ซีเดะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ นายสมาท เหตุหาก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เข้าตรวจประเมินติดตามระบบ HAL-Q​ ครัวการผลิตอาหารสำหรับผู้ป่วย ณ​ โรงพยาบาล​สิงหนคร จังหวัดสงขลา การตรวจติดตามครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยทางโรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการและรักษาระบบไว้ได้อย่างสมบูรณ์​และต่อเนื่องถือเป็นแบบอย่างที่ดีและน่าชื่นชม
ติดตามการผลิตอาหารฮาลาล

ติดตามการผลิตอาหารฮาลาล

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี เข้าตรวจติดตามระบบ HAL-Q ในการผลิตอาหารฮาลาล ณ โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ต่ออายุการรับรองระบบมาอย่างต่อเนื่อง การตรวจติดตามครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยทางโรงพยาบาลสามารถรักษาระบบไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฮาลาล

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฮาลาล

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับพาณิชจังหวัดนราธิวาส และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกรอบสัมภาษณ์ ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) ประเภทรางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) ประจำปี 2563 ทั้งนี้ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลของสถานประกอบการ และชมสถานประกอบการ/โรงงาน เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ โรงงานข้าวเกรียบ Befish บริษัท นาราสมุทร จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส​ ร่วมกับคณะกรรมการ​จากส่วนกลางผ่านระบบซูม​
การนำเสนอของผู้จัดการโรงงานด้วยสไลด์ที่เชื่อมสัญญาณ​ ก็นำเสนอได้ดี​ เห็นพัฒนาการ​ของโรงงาน​ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง​ มีความน่าสนใจหลายประเด็น​ ถือว่าดีเด่นมากในระดับภูธรห่างไกลเมืองหลวง
ได้ทราบอีกว่า​ ผู้จัดการ​มีพื้นฐาน​ทางวิทยา​ศาสตร์​ จบวิศวกรรม​ศาสตร์ จึงเอาใจใส่เรื่องระบบเป็นอย่างดี
ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​ สำนักงาน​ปัตตานี​ได้เคยเข้าให้คำแนะนำระบบ​ HAL-Q​ แล้ว​ แต่เนื่องจากมีการย้ายโรงงาน​ จึงยังไม่ได้สานต่อ​ ผศ.นิฟาริด​ จึงได้แนะนำให้เตรียมวางระบบใหม่​ ก็ได้รับความสนใจจากโรงงาน
ศวฮ.ปน. มอบแอลกอฮอล์ให้กรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส

ศวฮ.ปน. มอบแอลกอฮอล์ให้กรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าเยี่ยมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเพื่อมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันอิดิลฟิตรีที่กำลังจะมาถึง และส่งมอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อให้ทางคณะกรรมการอิสลามได้นำไปแจกจ่ายตามชุมชนในพื้นที่ต่างๆ

ซึ่งเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ 72% ที่นำมาแจกในวันนี้ ผลิตโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อที่เป็นผิวสัมผัสได้หรือใช้ฆ่าเชื้อในพื้นอาคารทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ระหว่างเดินทางกลับ​ ได้แวะเยี่ยมและมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ประกอบการSME (ร้านโรตีปาแยจำปากอ)ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เป็นร้านโรตีเจ้าอร่อยที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​กับทางศูนย์ฯ โดยเดือนรอมฎอนพ่วงกับสถานการณ์​ช่วง Covid-19 ปีนี้ ทางร้านแจ้งว่ามียอดสั่งซื้อทางออนไลน์และขายหน้าร้านได้ จำนวน 2,000 กว่าลูกต่อวัน ถือว่าเป็น SME ที่ประสบความสำเร็จที่น่าสนใจ​ เชื่อว่ามีอีกหลายกิจการ​ที่เข้าร่วมโครงการฯ กับศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​ ที่จะทยอย​ประสบความสำเร็จ​ต่อไปได้

ศวฮ.ปน. มอบแอลกอฮอล์

ศวฮ.ปน. มอบแอลกอฮอล์

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าเยี่ยมประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และยะลา เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันอิดิลฟิตรีที่กำลังจะมาถึง และมอบแอลกอฮอล์เพื่อให้ทางคณะกรรมการอิสลามได้นำไปแจกจ่ายตามชุมชนต่างๆ ในการนี้ทางทีมงานยังได้ลงพื้นที่ในตลาดนัดรอมฎอน บริเวณรอบๆมัสยิดกรือเซะ​ อ. เมือง​ จ.ปัตตานี​ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้น​ พร้อมส่งมอบหน้ากากผ้า เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์พกพาให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของในตลาด เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด  Covid-19

นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดปัตตานีได้รับการชื่นชมว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ Covid -19 ได้ดี นอกจากนี้​ ท่านยังได้แจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านความรู้​ อุปกรณ์และบุคลากรเพื่อที่จะเปิดมัสยิดในการละหมดวันศุกร์ครั้งแรกตามที่ได้เสนอขอผ่อนปรน​ ด้วยการกำหนดแนวปฏิบัติ​เพื่อป้องกัน​ในการละหมาด​วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศจุฬาราชมนตรี

ทางด้าน​ ดร.สะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ได้กล่าวขอบคุณและอวยพรเนื่องในโอกาสวันอิดิลฟิตรี และดูอาให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นจากวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน​ พร้อมดำเนินงานเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป