Workshop​ สร้างเพจอย่างไร

Workshop​ สร้างเพจอย่างไร

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัด กิจกรรม WORKSHOP “สร้างเพจและยิงโฆษณาอย่างไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย” ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพฮาลาลสู่ชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้อง ขวัญจุฑา 1 โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ จังหวัดปัตตานี
การจัดงานในการนี้นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน และต่อด้วยการบรรยายช่วงเช้าในหัวข้อ
“การสร้าง Facebook Page”
โดย อาจารย์ผการัตน์ ทองจันทร์
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการทำ Workshop เน้นให้ผู้ประกอบการได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมได้ลงมือสร้างเพจ​ เพื่อขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ในช่วงที่การตลาดมีการเปลี่ยนแปลง​ ไม่สามารถทำการขายแบบเดิมได้
ส่วนช่วงบ่ายต่อด้วยการทำ Workshop “เทคนิค​การยิงโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจมากขึ้น” ทั้งนี้ระหว่างการอบรมมีบริการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ด้วยสตูดิโอเคลื่อนที่ของศูนย์ว​ิทยาศาสตร์​ฮาลาล​ ​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​ ส​ำ​นักงานปัตตานี​ ให้กับผู้ประกอบการฟรี​ พร้อมแนะนำทักษะการถ่ายภาพ​พื้นฐาน​ เพื่อนำรูปมาใช้ในการสร้างเพจและยิงโฆษณาในวันนี้ได้ทันที
งานในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกระตือรือร้น​และให้ความสนใจในเป็นอย่างมาก มีการซักถามคำถามวิทยากรในระหว่างการอบรมทันทีเมื่อมีข้อสงสัย ถือเป็นการอบรมแบบ​ active learning อย่างมีประสิทธิภาพ​ อีกทั้งยังมีคลินิกให้คำปรึกษาวิสาหกิจและผลิตภัณฑ์ฮาลาลครบวงจร(BIHAP SMEs Clinic) ให้กับผู้ประกอบการที่มีปัญหาและข้อซักถาม​ในธุรกิจของผู้อบรมที่เป็นผู้ประกอบการและมีผลิตภัณฑ์​พร้อมทำการตลาด
ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​ จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​สำนักงาน​ปัตตานี​ พร้อมทำงานกับผู้ประกอบการ​เคียงบ่าเคียงไหล​​่​ เพื่อให้สามารถ​พัฒนา​และต่อยอดการทำธุรกิจ​ขนาดเล็กต่อไปอย่างยั่งยืน
ติดตามการผลิตอาหารฮาลาล

ติดตามการผลิตอาหารฮาลาล

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี เข้าตรวจติดตามระบบ HAL-Q ในการผลิตอาหารฮาลาล ณ โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ต่ออายุการรับรองระบบมาอย่างต่อเนื่อง การตรวจติดตามครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยทางโรงพยาบาลสามารถรักษาระบบไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาล

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาล

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ โดยมี นางสาวชิตาพร ประทาน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ โดยได้เข้าตรวจ โรงงานผลไม้แสงทอง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ประกอบกิจการผลิต น้ำพริกกุ้งกรอบ และบจก.เมตาฟาร์ม ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ประกอบกิจการผลิต เครื่องสำอาง เพื่อดำเนินการขอรับรองฮาลาลต่อไป

#HSCCM #ตรวจฮาลาลเชียงใหม่

ศวฮ. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านฮาลาลอาเซียน ครั้งที่ 16 (the 16th AWGHT)

ศวฮ. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านฮาลาลอาเซียน ครั้งที่ 16 (the 16th AWGHT)

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ดร.พรพิมล มะหะหมัด และ น.ส. เกษิณี เกตุเลขา ผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านฮาลาลอาเซียน ครั้งที่ 16 (the 16th AWGHT) ผ่านระบบออนไลน์ การประชุมครั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (ผอ.กรป.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมด้วยผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ผู้แทนจากฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรอง มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) และ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.)โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้
– ผลการดำเนินโครงการ Gap Analysis Halal Standard Task Force ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการด้านฮาลาลภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT
– คู่มือ ASEAN General Guidelines on Halal Food
– ข้อเสนอโครงการ Workshop on Halal Certification Scheme ของไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการรับรองระบบการผลิตสินค้าฮาลาลภายในอาเซียน
– การรวบรวมและขึ้นทะเบียนของ food additives ในอาหารฮาลาล
– ข้อเสนอโครงการจาก partner ได้แก่ โครงการ opportunities and challenges in regulating Halal food in ASEAN (Wageningen University) และโครงการความร่วมมือ AFBA-FIA engagement with ASEAN Working Group on Halal Food

2. ที่ประชุมมีมติให้ประเทศสมาชิกอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านฮาลาลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำ ASEAN Halal Food Website และแจ้งให้ไทย (มกอช.) ทราบเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำลง website ต่อไป

3. ประเทศกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม AWGHF ครั้งต่อไป

 

ศวฮ. จัดโครงการอบรมสัมมนาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน ณ จ.นครนายก

ศวฮ. จัดโครงการอบรมสัมมนาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน ณ จ.นครนายก

ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ใหม่สำหรับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจหลัง COVID-19 และอบรมสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดทุกมัสยิดในจังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในเรื่องไวรัส COVID-19 สุขอนามัยและการปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการองค์กรมัสยิดในยุค New Normal ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีพร้อมวิทยากรบรรยาย อิหม่ามมูฮำหมัด อุสาหะ (ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก) กล่าวต้อนรับ ณ วังรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจาก 27 มัสยิด ทั้งหมดประมาณ 400 คน

ศวฮ. ร่วมกับ สกอท. และสมฮท. จัดประชุมอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์เเละนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน​ฮาลาล

ศวฮ. ร่วมกับ สกอท. และสมฮท. จัดประชุมอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์เเละนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน​ฮาลาล

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563​ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

จัดการประชุมเตรียมการคณะทำงานร่วมกับ​ สกอท.และสมฮท.​ สำหรับการจัดประชุมอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์เเละนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน​ฮาลาล