สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ โดยเข้าตรวจโรงงานจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บจก.นาชาอินเตอร์เนชั่นแนล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และหจก.รักษ์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ศู นย์วัฒนธรรม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการขอรับรองฮาลาล

#HSCCM #ตรวจฮาลาลเชียงใหม่

ศวฮ.ออกบูธในงาน Thaifex 2020

ศวฮ.ออกบูธในงาน Thaifex 2020

เมื่อวันที่ 22 – 26 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาลในงาน Thaifex Anuga Asia 2020

ในพิธีเปิดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีตัวแทน ศวฮ.คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ การจัดแสดงสินค้านานาชาติในงาน Thaifex Anuga Asia 2020

ได้รับการเข้าร่วมจาก 12 ประเทศ รวมพื้นที่จัดแสดงทั้งสิ้นกว่า 1,700 คูหา คาดว่างานดังกล่าวจะสร้างมูลค่าการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาทให้กับประเทศไทย

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลต่อการเข้าร่วมงานของนักลงทุนต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงาน ผู้จัดงานจึงจัดแสดงสินค้าของบริษัทผู้เข้าร่วมบนระบบออนไลน์ ผ่าน https://www.event-reg.biz/OEM-2020…/OnlineProListing.aspx

การจัดแสดงนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์  ฮาลาล การให้บริการตามระบบ HAL-Q หรือฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล H number งาน Thaifex Anuga Asia 2020
ทั้งนี้บูธของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จะอยู่บริเวณโซน A26 hall challenger 3 ผู้สนใจสามารถแวะเข้าเยี่ยมชมหรือปรึกษาเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลได้
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบหารือ คณะผู้บริหาร ศวฮ.

อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบหารือ คณะผู้บริหาร ศวฮ.

ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมด้วย นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยฝ่ายบริหาร และ ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และหัวหน้ากลุ่มภารบริการ นิสิตปริญญาเอก
ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรณธนัจฉริยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบหารือ เกี่ยวกับ การดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อผู้สูงอายุในโรงพยาบาล” พร้อมแลกเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสอแนะ และประเด็นความร่วมมือกันในอนาคต
สองนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานแถลงข่าว #ด้านนโยบายการส่งเสริมSMEผ่านผู้ให้บริการภาคเอกชน หรือ BDS (Business Development Service)

สองนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานแถลงข่าว #ด้านนโยบายการส่งเสริมSMEผ่านผู้ให้บริการภาคเอกชน หรือ BDS (Business Development Service)

สองนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานแถลงข่าว #ด้านนโยบายการส่งเสริมSMEผ่านผู้ให้บริการภาคเอกชน หรือ BDS (Business Development Service)
วันที่ 24 กันยายน 2563 #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้รับเชิญจาก ศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เข้าร่วมในการจัดงานแถลงข่าวด้านนโยบายการส่งเสริม SME ผ่านผู้ให้บริการภาคเอกชน หรือ BDS (Business Development Service) พร้อมทั้งจัดเสวนาในหัวข้อ “ที่ปรึกษาธุรกิจ คู้คิด SME ไทย” และกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศจากหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุม 1-3 ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
การร่วมงานในครั้งนี้ได้นำเสนอโครงการ ” #การพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนช่องทางการขายใหม่ๆ ให้กับสินค้าไทย งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล และเผยแพร่วารสาร Halal Insight ประชาสัมพันธ์ ศวฮ
ดำเนินการโดยนางสาวพัชญา เพชรเจริญ และนายนันทชัย แดงวิจิตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ กลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาออนไลน์ Webinar “Halal Traceability in Strengthening Halal Credibility in Global Food Industry” ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาออนไลน์ Webinar “Halal Traceability in Strengthening Halal Credibility in Global Food Industry” ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00-11.35 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาออนไลน์ Webinar “Halal Traceability in Strengthening Halal Credibility in Global Food Industry” หัวข้อ “Analytical Testing Methods for Halal Tracebility: Thailand Experiences” ซึ่งงานนี้จัดโดย IPB University, Borgor ประเทศอินโดนีเซีย ผ่าน โปรแกรม zoom Applictions
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 306 คน รองศาตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้นำเสนอ ประเด็นเรื่อง การใช้ประโยชน์ จาก H Numbers ในการทวนสอบวัตถุดิบฮาลาล H Numbers มีส่วนช่วยและมีกระบวนการทวนสอบอย่างอย่างไรและหากมีบางประเทศยังขาดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์หาสิ่งปนเปื้อนจากสิ่งต้องห้าม ควรทำอย่างไรบ้าง
นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านสตรีมสดผ่าน youtube ย้อนหลังได้อีกด้วย
สัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เรื่องการปลอมเนื้อหมูเป็นเนื้อวัว ช่อง TNN รายการข่าว

สัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เรื่องการปลอมเนื้อหมูเป็นเนื้อวัว ช่อง TNN รายการข่าว

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผู้สื่อข่าวจากช่อง TNN รายการข่าว ขอเข้ามาสัมภาษณ์ รองศาตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในประเด็น การปลอมเนื้อหมูเป็นเนื้อวัว , 7 ประการ ในการเลือกดูเนื้อหมูและเนื้อวัว และได้เชิญเข้าร่วมงาน Trust Halal งานแถลงข่าว ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
7 ข้อสังเกตแยกเนื้อหมูกับเนื้อวัว
ประการที่ 1 สังเกตความแตกต่างของสี เนื้อวัวมักสีเข้ม ขณะที่เนื้อหมูสีจางกว่า โดยสีออกไปทางสีน้ำตาลซีด ผู้ค้าที่เจตนาหลอกลวงมักพลางข้อสังเกตนี้โดยใช้เนื้อหมูแก่ หรือเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยสารเร่งเนื้อแดง หรือโดยย้อมด้วยเลือดวัว ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจพบเนื้อหมูย้อมด้วยเลือดวัว 20 จาก 23 ตัวอย่าง การย้อมด้วยเลือดวัวจึงเป็นวิธีปฏิบัติที่นิยมแปลงเนื้อหมูเป็นเนื้อวัวมากที่สุด ลองนำเนื้อประเภทนี้ไปล้างน้ำหลายครั้ง สีของเนื้อหมูจริงจะปรากฏ อีกวิธีหนึ่งคือการต้ม เนื้อหมูต้มแล้วสีซีดลงเห็นได้ชัด การดูสีนี้น่าแปลกที่ผู้บริโภคมุสลิมซื้อเนื้อหมูต้มทั้งที่เห็นว่าสีซีด แต่เป็นเพราะไว้วางใจผู้ค้าจึงซื้อกันมา
ประการที่ 2 สังเกตจากใยของเนื้อ (Fiber) โดยเนื้อวัวจะเห็นใยเนื้อเป็นริ้วตามแนวยาวขณะที่เนื้อหมูจะมีริ้วน้อยเนื้อเรียบคล้ายเนื้อไก่สังเกตให้ดีจะเห็น
ประการที่ 3 ดูจากไขมัน โดยไขมันหมูจะชุ่มและแยกยากจากเนื้อ ขณะที่ไขมันวัวจะแข็งกระด้างกว่า แยกออกง่ายจากเนื้อ
ประการที่ 4 เนื้อสัมผัส (Texture) เนื้อหมูดึงให้เป็นแผ่นง่าย เนื้อวัวดึงได้ยากกว่าเนื่องจากเหนียวกว่า เรื่องนี้เกิดกรณีครูที่มิใช่มุสลิมกินอาหารร่วมกับนักเรียนมุสลิมในโรงเรียนมุสลิมแล้วสังเกตุว่าเนื้อนุ่มลิ้นผิดปกติ จึงแจ้งให้ผู้ทำอาหารที่เป็นมุสลิมทราบ กระทั่งส่งเนื้อมาตรวจจึงพบว่าเป็นเนื้อหมู ผู้ที่เคยบริโภคเนื้อทั้งสองชนิดมาแล้วจึงพอสังเกตรสและเนื้อสัมผัสได้
ประการที่ 5 คือกลิ่น เนื้อวัวมีกลิ่นคาวของเนื้อขณะที่เนื้อหมูมีกลิ่นสาปของแอมโมเนียและสารเคมีบางตัวเป็นกลิ่นสาปที่ผู้บริโภคมุสลิมไม่ชินเรื่องกลิ่นนี้อาจเป็นผลให้เกิดการพลางเนื้อหมูด้วยเลือดวัวเพื่อปรับสีและแต่งกลิ่น
ประการที่ 6 คือเรื่องราคา แต่ยังยากเนื่องจากผู้ค้าที่ตั้งใจหลอกลวงมักปรับราคาถูกของเนื้อหมูให้แพงขึ้นใกล้เคียงกับเนื้อวัว
ประการที่ 7 คือเลือกซื้อ เนื้อที่ผู้ค้ามีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และหรือสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย