วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้หายจากพระอาการประชวร และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง