ในเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 17.00 น. เป็นต้นไป ภายในงาน  Serda Food Festival 2020ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติ กล่าว ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของฮาลาลในยุค New Normal
ช่วงพิธีเปิด
– ได้อันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่าน โดย อ.มูฮัมหมัดซุกรี่ บัลบาล์
– กล่าวเปิดงานโดย คุณยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
– เชฟยาคุป จาก FAT LAM สาธิตทำอาหาร
ทั้งนี้การปาฐกถา ได้รับความสนใจของผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก