ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562


วันที่ 21 สิงหาคม 2562

 ประกาศราคากลาง 8 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำโครงสร้างงานแถลงข่าว จำนวน 1 งาน
 2. จ้างเหมาบริการจัดทำการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและงานจัดแสดงสินค้าฮาลาล ผ่านช่องทางรถไฟฟ้า BTS จำนวน 1 งาน
 3. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ก่อนวันงาน จำนวน 1 งาน
 4. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าว จำนวน 1 งาน
 5. จ้างเหมาบริการประชาสุมพันธ์ผ่านสื่อมุสลิม จำนวน 1 งาน
 6. จ้างเหมาบริการปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุมชั้น 13 จำนวน 1 งาน
 7. จ้างเหมาบริการผลิตสื่อโฆษณา บนสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่อการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและการจัดแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ จำนวน 1 งาน
 8. จ้างเหมาบริการออกแบบ ตกแต่งสถานที่และรื้อถอน จำนวน 1 งาน

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

 ประกาศราคากลาง 3 รายการ 

 1. ราคากลาง – เช่าอุปกรณ์ประจำบูธ
 2. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการจัดทำพร้อมติดตั้งงานโครงสร้างรวมรื้อถอนบูธแสดงสินค้าฮาลาล
 3. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และจ่ายกระแสไฟฟ้า

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลาง 1 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมผนังสำนักงาน จำนวน 1 งาน 
 2. ประกาศราคากลาง – จ้างเหมาบริการงานติดตั้งโครงสร้างรวมรื้อถอนและขนย้ายนิทรรศการ
 3. ประกาศราคากลาง – จ้างเหมาบริการจับคู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการขนย้ายบูธแสดงสินค้าฮาลาล
 2. ราคากลาง-เช่าอุปกรณ์อินเตอร์แอคทีฟ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ สำหรับนิทรรศการDigital Halal

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลาง 5 รายการ 

 1. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการจัดงานแถลงข่าวจัดทำสกู๊ปข่าวเพื่อเผยแพร่และงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์รวมทั้งบันทึกภาพถ่าย ภาพวิดีโอ
 2. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการบริหารจัดการจัดกิจกรรม workshop และกิจกรรมต่างๆ จำนวน 10 วัน
 3. จ้างเหมาบริการติดตั้งฟิล์มกระจกกันความร้อน ติดตั้งตัวดูดอากาศ พร้อมจัดทำโลโก้ ติดตั้งและเก็บสีตามแบบเดิม 1 งาน

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลาง 1 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการติดตั้งท่อเดรน เปลี่ยน P-Trap แก้ขนาดเคาน์เตอร์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. ราคากลาง-ค่าเช่าพื้นที่บูธแสดงสินค้าฮาลาลงานหอการค้าแฟร์ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่
 2. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ

 

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลาง 4 รายการ 

 1. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการสืบค้นข้อมูลสถานประกอบการฮาลาล ทิศทางการละหมาด
 2. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการออกแบบพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและการตกแต่งในรูป 3D
 3. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการออกแบบลานกิจกรรม ทางเข้างาน และการตกแต่งภาพรวมของงาน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 4 รายการ 

 1. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการจัดทำเนื้อหา และสื่อการสอนฮาลาลออนไลน์
 2. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลเชื่อมต่อฐานข้อมูลกลาง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ
 3. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ผ่านนิทรรศการ Digital Halal
 4. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการออกแบบธีมและคอนเทนส์เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 5 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการเดินไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
 2. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นสำนักงาน จำนวน 1 งาน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 5 รายการ 

 1. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการเพิ่มข้อมูลและปรับรูปแบบหน้าเว็บไซต์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม
 2. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการจัดทำโมดูลฐานความรู้การจัดการเชิงปฏิบัติการและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง
 3. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการจัดทำการวัดผลประเมินผลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการดูแลและปรับปรุงสื่ออิเล็คทรอนิคส์เชิงพาณิชย์
 5. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการถ่ายภาพ 360 องศาพร้อมปรับแต่งรูปภาพและจัดทำคลิปวิดีโอการจัดกิจกรรมอบรม

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำเสื้อกีฬาคอกลม(แขนสั้น)
 2. จ้างเหมาบริการจัดทำโครงสร้างบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ ศวฮ.

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. ราคากลางจ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการจัดเก็บและแสดงผลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 2. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการสืบค้นข้อมูลสินค้าและผู้ประกอบการฮาลาลเพื่อจำแนนมาตรฐาน HALPLUS

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 4 รายการ 

 1. ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน รายการ
 2. ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
 3. ราคากลางจ้างเหมาบริการออกแบบนิทรรศการ  
 4. จ้างเหมาบริการดูแลงานระบบและปรับแอพพลิเคชั่นในฟังค์ชั่นการทำงานทุกหน้าต่างของแอพพลิเคชั่นและจัดการเชื่อมโยงข้อมูลHalal Routeกับฐานข้อมูลเดิม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในงานมาตราฐานฮาลาล
 2. จ้างเหมาบริการออกแบบจัดทำโครงสร้าง เรื่องสัตว์ที่ไม่อนุมัติให้บริโภคตามหลักการศาสนา 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ประกาศราคากลาง 1 รายการ 

 1. เหมาบริการออกแบบจัดทำโครงสร้าง เรื่องวัตถุดิบและสารเคมีต้องสงสัยอละวัสดุและสิ่งของอุปโภคต้องสงสัย จำนวน 1 งาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ 

 1. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสำนักงาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM Model Quanta250) แบบรายปี รวมค่าอุปกรณ์สำหรับบำรุงรักษาแล้วอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 1 งาน
 2. จ้างเหมาบริการจัดทำมิวเซียมฮารอม สวนหลวงสแควร์  จำนวน 1 งาน

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ประกาศราคากลาง 3 รายการ 

 1. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการงานจัดทำโครงการสร้างบูธแสดงสินค้าและรื้อถอน
 2. จ้างเหมาบริการถ่ายภาพและบันทึกภาพวิดีโอการจัดกิจกรรมพร้อมจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหววิดีโอ เผยแพร่ผลงานศูนย์ฯ พร้อมตัดต่อ
 3. จ้างเหมาบริการปรับปรุงโปรแกรมผู้ช่วยการตรวจประเมินและรับรองฮาลาล (H numbers Application)

วันที่ 17 มิถุนายน 2562   

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 2. จ้างเหมาบริการผลิตวิดิโอประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล    

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 

ประกาศราคากลาง 10 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการดูแลและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บคลังข้อมูลการประมวลผลแบบกลุ่ม (Cloud computing)
 2. จ้างเหมาบริการจัดทำโมดูลการกรอกข้อมูลภาคอุตสาหกรรม
 3. จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการ
 4. จ้างเหมาบริการพัฒนาการตลาดและวิเคราะห์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 5. จ้างเหมาบริการนักการตลาดส่งเสริมการขาย วิเคราะห์ผลการส่งเสริมการขาย
 6. จ้างเหมาบริการนักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดออนไลน์
 7. จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกลาง ข้อมูลสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล
 8. จ้างเหมาบริการอบรมพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ พร้อมแปลภาษา 30 สถานประกอบการ
 9. จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย
 10. จ้างเหมาบริการงานโครงสร้างพร้อมติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์-จำนวน-2-รายการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. ราคากลางจ้างเหมาบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิดีโอผ่านสื่อ 
 2. ราคากลางจ้างเหมาบริการสร้างสรรค์รายการและเขียนบทประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จำนวน 30 ตอน 

วันที่ 30 เมษายน 2562

ประกาศราคากลาง  2  รายการ

 1. จ้างเหมาบริการออกแบบจัดทำโครงสร้างเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนในปัจจุบัน
 2. จ้างเหมาบริการออกแบบจัดทำแบบจำลองเสมือนจริงของผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยและสัตว์ที่

วันที่ 10 เมษายน 2562 

ประกาศราคากลาง  2  รายการ

 1. ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ
 2. ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน งานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ จำนวน 1 งาน 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 

ประกาศราคากลาง  2  รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลโปรโมชั่นร้านอาหารฮาลาลทั่วประเทศ
 2. จ้างเหมาบริการจัดทำประชาสัมพันธ์ในร้านอาหารฮาลาล

วันที่ 21 มีนาคม 2562

ประกาศราคากลาง  1  รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ ยี่ห้อ Thermo Scientific

วันที่ 19 มีนาคม 2562

ประกาศราคากลาง  2  รายการ                                                      

 1. จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลโปรโมชั่น ร้านอาหารฮาลาลทั่วประเทศ
 2. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในร้านอาหารฮาลาล

วันที่ 12 มีนาคม 2562

ประกาศราคากลาง  1  รายการ

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศราคากลาง  1  รายการ

 1. ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดทำนิทรรศการ ดร.สุรินทร์  จำนวน 1 งาน 

วันที่ 25 มกราคม 2562

วันที่ 25 มกราคม 2562

ประกาศราคากลาง 2  รายการ

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
 2. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

วันที่ 24 มกราคม 2562

วันที่ 18 มกราคม 2562

ประกาศราคากลาง 1  รายการ

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ

 

วันที่ 9 มกราคม 2562

ประกาศราคากลาง 2  รายการ

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน ๖ รายการ
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์

วันที่ 7 มกราคม 2562

 ประกาศราคากลาง 2  รายการ

 1. จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 11
 2. จ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์
วันที่ 3 มกราคม 2562  

ประกาศราคากลาง 1  รายการ

 1. การจ้างเหมาบริการจัดทาข้อมูลส่งเสริมการขายร้านอาหารฮาลาล

 ประกาศราคากลาง 4  รายการ

 1. การจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กับองค์กรศาสนา
 2. การจ้างเหมาบริการจัดการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. การจ้างเหมาบริการจัดทาการเชื่อมโยงข้อมูล Halal Promotion กับฐานข้อมูล SPHERE
 4. การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารรับ – ส่ง ข้อมูลภาพและเสียง

วันที่ 2 มกราคม 2561

ประกาศราคากลาง 13  รายการ

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
 2. จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี่ แมสสเปคโตรมิเตอร์
 3. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 
 4. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
 5. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
 6. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
 7. จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบโปรแกรมรับตัวอย่างและอัพเดตระบบระหว่างการใช้งานของห้องปฎิบัติการ
 8. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
 9. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
 10. จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแยกชนิดสารโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพาสำหรับวิเคราะห์มวลสารในชีววัตถุ
 11. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
 12. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 13. จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือรวบรวมบทความวิทยาศาสตร์ฮาลาล

วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการเผยแพร่รวบรวมข้อมูลการประชุม ออกแบบ จัดทำหนังสือประกอบการประชุม เกียรติบัตร และบริหารจัดการประชุม
 2. จ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอนโครงสร้างนิทรรศการ การพัฒนามาตรฐานฮาลาลและระบบตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลของประเทศไทย

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำซุ้มทางเข้า
 2. จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ประชุม
 3. จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำPhoto Boothและแสดงชีวประวัติตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ– 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำซองพลาสติก
 23 พฤศจิกายน 2561

21 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง 7 รายการ

20 พฤศจิกายน 2561

 

ประกาศราคากลาง 3 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมชุดหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 งาน
 2. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 3. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ

 

15 พฤศจิกายน 2561

 9 พฤศจิกายน 2561

31 ตุลาคม 2561

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. ค่าเช่ารถตู้สำนักงานปัตตานี 
 2. จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SPHERE ร้านอาหารฮาลาลและเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาล

29 ตุลาคม 2561

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1.  ราคากลางจ้างเหมาบริการเป็นแอดมินเพจ Halal Route (Phase3)
 2. ราคากลางเหมาบริการเพิ่มข้อมูลร้านอาหารฮาลาลในเว็บไซต์ (Phase3)
25 ตุลาคม 2561

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300/81

18 ตุลาคม 2561

 

 

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง 6 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการดูแลระบบ Halal Route
 2. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน ศวฮ.สวนหลวงสแควร์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 3. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประจำเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 4. ค่าเช่าสำนักงานเชียงใหม่ จำนวน 12 เดือน
 5. เครื่องเซิร์พเวอร์ดาต้าเบส จำนวน ชุด
 6. ซื้อ ค.คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 5 เครื่อง

17 ตุลาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง 7 รายการ ลงวันที่ 

1. ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์_อ  จำนวน กล้อง

2. ซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จำนวน  2 เครื่อง

3. ซื้อ Smart TV  จำนวน เครื่อง

4. ซื้อคอมพิวเตอร์กราฟฟิค   จำนวน เครื่อง

5. ซื้อกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล   จำนวน กล้อง

6. ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี A3  จำนวน เครื่อง

7. ซื้อแอลซีดีทีวี-อ  จำนวน เครื่อง

12 ตุลาคม 2561

 

 

ประกาศราคากลาง 3 รายการ

1.จ้างเหมาบริการดำเนินการกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

2.จ้างเหมาบริการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

3.จ้างเหมาบริการบริหารจัดการฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล

 

11 ตุลาคม 2561

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ ลงวันที่ 

1. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8 รายการ