who makes levitra cialis acquisto on line signs he is well endowed blue diamond pill reviews do asians have smaller penises how to natirale make your dick bigger will increasing blood flow to the penis increase its size cialis generika 20mg red mamba male enhancement whole sale penis pills penis enlargement made my wife feel tight blue and yellow pills ed best performance penis pills vigrx plus online purchase low libido short period keep track of penis enlargement gains 100 male enhancement newest penis enlargement pills which pharmacies sell male enhancement pills male enhancement surgery houston tx is diabetic patient csn use sex enhancement pill

พฤติกรรมคนไทยที่ส่งผลต่อสุขภาพในปี 2020 | ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พฤติกรรมคนไทยที่ส่งผลต่อสุขภาพในปี 2020
สสส เผย พฤติกรรมคนไทยที่น่าจับตามอง ปี 2563 (ThaiHealth WATCH 2020) นี้ แบ่งเป็น 10 ประเด็น ดังนี้
.
1. เครียดและซึมเศร้า
ปีที่ผ่านมา เราเห็นข่าวฆ่าตัวตายที่เกิดจากโรคซึมเศร้าที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปี โดยมีผลสำรวจพบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 2.9 ล้านคน ซึ่งปัจจัยจากหลายสาเหตุ อาจจะเกิดจากความเครียดที่สะสม รวมถึง การงาน การเงิน ความรุนแรง ความสัมพันธ์ การถูกกลั่นแกล้ง การบูลลี่
.
2. ภัยคุกคามทางโลกออนไลน์
เด็ก Gen Z และ เด็ก Gen Alpha เด็กทั้งสองเจนนี้จะเติบโตขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปรวดเร็วมาก อ้างอิงผลสำรวจของCOPAT ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในปี 2562 พบว่า เด็ก 31% เคยถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ 74% เคยพบเห็นสื่อลามกอนาจารทางออนไลน์ และ 25% เคยนัดเพื่อนที่รู้จักในออนไลน์ ซึ่งผลวิจัยพบว่า เด็กที่ใช้เวลากับโลกออนไลน์มากยิ่งเสี่ยงต่อการถูกกลั่นแกล้งและเป็นผู้กลั่นแกล้งทางออนไลน์ถึง 3 เท่า
.
3. อุบัติเหตุทางถนน
บ่อยครั้งการขับขี่บนท้องถนน หลายคนเคยชินกับการไม่สวมหมวกกันน็อค หรือคาดเข็มขัด รวมถึงการเล่นโทรศัพท์บนรถ การเมาหรือขาดสติ ซึ่งตัวเลขอุบัติเหตุมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
.
4. โรคที่มากับอาหาร
คนไทยหลายคนมักติดการทานอาหารรสจัด กินผักน้อย ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆขึ้น และอาจเสียชีวิตจากโรค NCDs เนื่องจากพฤติกรรมการกินและใช้ชีวิต
.
5. การรับข่าวลวง
ปัจจุบัน FAKE NEWS เพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มที่หลงเชื่อ ส่วนมากมักเป็นผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น อาหารการกิน ยารักษาโรค ที่แปลกจนแพทย์ต้องออกมาเตือน ทำให้ต้องมีระบบการคัดกรอง รวมถึงคนในครอบครัวควรที่จะดูแลใส่ใจการเสพสื่อด้วย
.
6. กลัวท้องมากกว่าติดโรค
มีสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2559 คิดเป็นร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นวัยรุ่นต่อหญิงตั้งครรภ์ ทั้งหมด คือ ร้อยละ20.75 ซึ่งจากผลการสำรวจทำให้ ทราบว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องมากขึ้นทุกปี
.
7. อาหารขยะ
เรามีแนวโน้มนับครั้งไม่ถ้วนว่าอาหารขยะไม่ดีสำหรับสุขภาพ ไม่ว่าจะความหวาน ความมัน ได้มากับสะดวกสบาย, ราคาถูก หรือกระหาย แต่อย่าลืมว่านั่นคือการแลกกับสุขภาพที่แย่ลง
.
8. ติดเกม
จากการศึกษาข้อมูลโครงการวิจัยเกี่ยวกับเด็กติดเกม ระหว่างปี 2552–2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับเด็กติดเกมเป็นผลมาจากปัจจัยการเลี้ยงดูของครอบครัว และปัญหาส่วนตัวของเด็ก ส่งผลต่อการขาดวินัย ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการติดเกม ไม่ใช่การห้ามเล่นเกม แต่ผู้ปกครองเองต้องกำหนดเวลาเล่น ให้เวลากับการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์กับลูกหลาน และไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับลูก
.
9. กัญชา
ถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองและเป็นกระแสสังคม หลังจากนโยบายกัญชา เพื่อประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาทางการแพทย์ ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต เราอาจจะเห็นวิวัฒนาการในวงการแพทย์ตามมา
.
10. ฝุ่น
เป็นประเด็นในทุกปีสำหรับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ตอนนี้ไทย พุ่งติดเป็นอันดับ 5 ของโลก ที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก ถือเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เล่นๆเลยทีเดียว เพราะส่งผลต่อสุขภาพ เราต้องป้องกันตัวเอง และเลี่ยงการออกไปข้างนอก
.
ทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมการใช้ชีวิต และปัจจัยแวดล้อมมากมาย ที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน เรายิ่งต้องหันมาใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้น ทั้งกายและจิตใจ แม้ว่าจะเผชิญหน้ากับความยากลำบากต่างๆ อย่าลืมดูแลตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะคะ
#HSCCM