นบีมูฮำมัด(ซ.ล.) นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

,

นบีมูฮำมัด (ซ.ล.)
นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

المهارات

نُشِر في

11 يوليو 2019