ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมเรียนรู้ สร้างเครือข่าย ต่อยอดธุรกิจในงาน

“4th IMT – GT & BIMP – EAGA Trade Fair 2018”
มหกรรมการค้าชายแดนและมหกรรมการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฏาคมนี้
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่

พบกับ

>> การประชุมสัมมนา Halal Conference การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMP-EAGA ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 – 17.00 น. <<

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น

– การประชุมสภาธุรกิจ IMT-GT
– การสัมมนานานาชาติด้านโอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศไทย
– การสัมมนาการค้าชายแดน
– การสัมมนาด้านสินค้าเกษตรนวัตกรรม
– กิจกรรม YEN-D Frontier @ Songkhla
– การแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม
– งานแสดงสินค้านานาชาติจาก 5 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน)