เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ จับมือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว Halal For All ภายในงาน “TCC FAIR” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายนถึง 7 ตุลาคม 2561ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา​ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ได้กล่าวความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการ Halal for All ต่อมา อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ และนายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวสนับสนุนและผลักดันโครงการ ซึ่งภายในงาน ได้มีการนำสินค้าฮาลาลมากกว่า 110 บูธ จัดร่วม พร้อมกับสัมมนาวิชาการ,การแสดงวัฒนธรรมมุสลิม หวังกระตุ้นพื้นที่ – SMEs ตื่นตัวพัฒนามาตรฐานรองรับตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิมให้โตก้าวกระโดดในอนาคตต่อไป

 

[ytp_video source=”0LXyiUGERwU”]