ฮาลาลจากหลักศาสนาสู่มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ 🔬

📌 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา #ฟรี ในหัวข้อ “ ฮาลาลจากหลักศาสนาสู่มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์” โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น.
ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom-Webinar

🔴 Live ผ่านเพจ

– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube HSC CHANNEL

ดูย้อนหลัง EP.05
https://youtu.be/uT6A9IfP7rw

จัดโดย THA Academy
#THAAcademy #HSC #HSCCHULA

https://hsc.news/3n