ศวฮ. ต้อนรับสื่อมวลชนจากซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมานและบาห์เรน

ศวฮ. ต้อนรับสื่อมวลชนจากซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมานและบาห์เรน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิม 4 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมานและบาห์เรน นำโดยกระทรวงการต่างประเทศ...

เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาชีวเคมี

เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาชีวเคมี

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป. อาจารย์ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ชื่นศรีวิโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชา และนิสิตจากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์...

ทีมที่ปรึกษาประธานาธิบดีอินโดนีเซียเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ทีมที่ปรึกษาประธานาธิบดีอินโดนีเซียเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ทีมที่ปรึกษาประธานาธิบดีอืนโดนีเซียเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะจาก The National Committee for Economy and Industry (KEIN) นำโดย คุณ...

ครูพระหฤทัยคอนแวนต์ ศึกษาดูงาน ศวฮ.

ครูพระหฤทัยคอนแวนต์ ศึกษาดูงาน ศวฮ.

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เนื่องในกิจกรรม "แสงธรรมส่องใจครูพระหฤทัยคอนแวนต์"...

เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฮาลาลในจังหวัดชลบุรี

เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฮาลาลในจังหวัดชลบุรี

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี...

Universitas Airlangga อินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

Universitas Airlangga อินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยือนประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ...

ادخل بريدك الإلكتروني للحصول على الأخبار

مركز علوم الحلال بجامعة شولا لونجكورن