ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่าง TOR

 

ลงวันที่ 07 กรกฎาคม 2561

ประกาศร่าง TOR ค.Microplate_อ จำนวน 1 ชุด

 1. ร่างขอบเขตของงาน ค.Microplate_อ
 2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกส์ (e-bidding)
 3. ร่างประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

………………………………………………………………………………………………

ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

กล้องภาพระบบดิจิตอล_อ จำนวน 2 กล้อง

 1. ร่าง TOR กล้องภาพระบบดิจิตอล_อ จำนวน 2 กล้อง
 2. ร่าง เอกสารประกวดราคา กล้องภาพระบบดิจิตอล_อ จำนวน 2 กล้อง
 3. ร่างประกาศ กล้องภาพระบบดิจิตอล_อ จำนวน 2 กล้อง

 

 

ค.วัดสารพันธุกรรม_อ จำนวน ๑ เครื่อง

 1. ประกาศร่างค.วัดสารพันธุกรรม_อ จำนวน ๑ เครื่อง 
 2. ร่างเอกสารประกวดราคาค.วัดสารพันธุกรรม_อ จำนวน ๑ เครื่อง
 3. ร่าง TOR ค.วัดสารพันธุกรรม_อ จำนวน ๑ เครื่อง

เครื่อง GC+MS+อก_อ จำนวน ๑ ชุด

 1. ประกาศร่างเครื่อง GC+MS+อก_อ จำนวน ๑ ชุด
 2. ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่อง GC+MS+อก_อ จำนวน ๑ ชุด
 3. ร่าง TOR เครื่อง GC+MS+อก_อ จำนวน ๑ ชุด

อ.ทดสอบสภาพผิวหนัง_อ จำนวน ๑ ชุด

 1. ประกาศร่างอ.ทดสอบสภาพผิวหนัง_อ จำนวน ๑ ชุด
 2. ร่างเอกสารประกวดราคาอ.ทดสอบสภาพผิวหนัง_อ จำนวน ๑ ชุด
 3. ร่าง TOR อ.ทดสอบสภาพผิวหนัง_อ จำนวน ๑ ชุด

ค.Microplate M._อ จำนวน ๑ ชุด

 1. ประกาศร่างค.Microplate M._อ จำนวน ๑ ชุด
 2. ร่างเอกสารประกวดราคาค.Microplate M._อ จำนวน ๑ ชุด
 3. ร่าง TOR ค.Microplate M._อ จำนวน ๑ ชุด
ภาษีเงินได้…เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ⚠️โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์!

ภาษีเงินได้…เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ⚠️โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์!

ภาษีเงินได้…เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ⚠️โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์!
ไขข้อสงสัย ดูได้ตามคลิปนี้ คลิกhttps://hsc.news/skill10

#HSCCM #ภาษี

รศ.ดร.วินัย นำทัพเจ้าหน้าที่ศวฮ. แจกถุงยังชีพ ณ มัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม

รศ.ดร.วินัย นำทัพเจ้าหน้าที่ศวฮ. แจกถุงยังชีพ ณ มัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน นำทัพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จัดโครงการสร้าง #ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจาก #การระบาดของเชื้อไวรัสCOVID19

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศวฮ. ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก #การระบาดของไวรัสCOVID19 โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำปลา ผงซักฟอก น้ำมัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หน้ากากผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ อีกทั้งยังมีคู่มือการป้องกันตัว พิชิต COVID-19 ด้วย ณ มัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม จำนวน 200 ถุง ในการนี้ ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนริดวานุ้ลอิสลาม และอดีตส.ก.นฤมล รัตนาภิบาล ร่วมกิจกรรม อีกทั้งมีเจ้าอาวาสประจำวัดกลางเป็นผู้รับมอบถุงยังชีพเพื่อกระจายไปยังชุมชนพี่น้องไทย-พุทธ

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน นำทัพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศวฮ. แจกถุงยังชีพ ณ มัสยิดดรุ้ลอิบาดะห์ (หัวหมากน้อย)

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน นำทัพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศวฮ. แจกถุงยังชีพ ณ มัสยิดดรุ้ลอิบาดะห์ (หัวหมากน้อย)

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน นำทัพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จัดโครงการสร้าง #ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบจาก #การระบาดของเชื้อไวรัสCOVID19

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศวฮ. ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำปลา ผงซักฟอก น้ำมัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หน้ากากผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ อีกทั้งยังมี #คู่มือการป้องกันตัว #พิชิตCOVID19 ด้วย ณ #มัสยิดดรุ้ลอิบาดะห์หัวหมากน้อย จำนวน 200 ถุง โดยมีท่านอิหม่ามมับรู๊ก บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และอดีตส.ก.นฤมล รัตนาภิบาล ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน นำทัพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ แจกถุงยังชีพ ณ มัสยิดบางหลวง

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน นำทัพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ แจกถุงยังชีพ ณ มัสยิดบางหลวง

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน นำทัพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จัดโครงการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศวฮ. ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผงซักฟอก สบู่ หน้ากากผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ อีกทั้งยังมีคู่มือการป้องกันตัว พิชิต COVID-19 ด้วย ณ มัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว) จำนวน. 200 ถุง

ผอ.ศวฮ. นำทัพเจ้าหน้าที่จัดโครงการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือชุมชนมัสยิดมหานาค

ผอ.ศวฮ. นำทัพเจ้าหน้าที่จัดโครงการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือชุมชนมัสยิดมหานาค

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน นำทัพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จัดโครงการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศวฮ. ร่วมกัน #มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผงซักฟอก สบู่ หน้ากากผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ อีกทั้งยังมีคู่มือการป้องกันตัว พิชิต COVID-19 ด้วย ณ มัสยิดมหานาค จำนวน 200 ถุง ในการนี้ มีนายวิโรจน์ รัมภักดิ์ อิหม่ามประจำมัสยิดมหานาค และประธานชุมชนมัสยิดมหานาค ร่วมกิจกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ”สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนำทัพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ อุปกรณ์ป้องกันพร้อมคู่มือพิชิต Covid-19 เพื่อช่วยเหลือชุมชน

“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ”สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนำทัพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ อุปกรณ์ป้องกันพร้อมคู่มือพิชิต Covid-19 เพื่อช่วยเหลือชุมชน

ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องของเราได้ดีไปกว่าการขอดุอาอฺและการบริจาคทานให้แก่เขา

ดังที่ท่านนบีมูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า :

“จงเยียวยาผู้ป่วยของพวกท่าน ด้วยการบริจาคทาน”

(หะดีษ เศาะฮีห์อัลญามิอฺ : 3358)

“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ”สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนำทัพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ อุปกรณ์ป้องกันพร้อมคู่มือพิชิต Covid-19 เพื่อช่วยเหลือชุมชน พหุวัฒนธรรม ในเดือนรอมฎอน

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศวฮ. ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค โควิด-19 ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำเสนอแนวคิด วิถีฮาลาลสู่ชุมชน จึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและให้ความรู้ด้านการป้องกันไวรัสโควิด-19 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาล ภายใต้ “โครงการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วประเทศ  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เป็นที่พึ่งของชุมชน พร้อมบรรเทาสาธารณภัยทางด้านความเป็นอยู่ อาหารการกิน อุปกรณ์ป้องกันไวรัสแก่ประชาชนทั่วไป ลงพื้นที่มากกว่า 6 ชุมชน แจก “คู่มือพิชิต Covid-19” หรือ คู่มือพิชิตโรคและให้ความรู้ผ่าวิกฤตสู้ภัยโควิด-19 พร้อมด้วยถุงยังชีพ ที่ประกอบด้วย ข้าวสาร, ปลากระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, น้ำมัน, น้ำปลา สบู่ ผงซักฟอก และหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งบรรเทาสาธารณภัยทางด้านความเป็นอยู่ อาหารการกิน อุปกรณ์ป้องกันไวรัสแก่ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ที่มีทั้งชาวพุทธ มุสลิม และคริสต์ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยวันนี้ได้ลงพื้นที่เขตหนองจอกเป็นที่แรก  ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เวลา 09.00-12.00 น.วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ มัสยิดมหานาค และมัสยิดบางหลวง เวลา 13.00-17.00 น. และวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ วัดกลาง ริดวาน และชุมชนหัวหมากน้อย เวลา 09.00-12.00 น.เป็นต้นไป

 

ศวฮ.ปน. มอบแอลกอฮอล์ให้กรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส

ศวฮ.ปน. มอบแอลกอฮอล์ให้กรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าเยี่ยมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเพื่อมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันอิดิลฟิตรีที่กำลังจะมาถึง และส่งมอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อให้ทางคณะกรรมการอิสลามได้นำไปแจกจ่ายตามชุมชนในพื้นที่ต่างๆ

ซึ่งเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ 72% ที่นำมาแจกในวันนี้ ผลิตโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อที่เป็นผิวสัมผัสได้หรือใช้ฆ่าเชื้อในพื้นอาคารทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ระหว่างเดินทางกลับ​ ได้แวะเยี่ยมและมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ประกอบการSME (ร้านโรตีปาแยจำปากอ)ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เป็นร้านโรตีเจ้าอร่อยที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​กับทางศูนย์ฯ โดยเดือนรอมฎอนพ่วงกับสถานการณ์​ช่วง Covid-19 ปีนี้ ทางร้านแจ้งว่ามียอดสั่งซื้อทางออนไลน์และขายหน้าร้านได้ จำนวน 2,000 กว่าลูกต่อวัน ถือว่าเป็น SME ที่ประสบความสำเร็จที่น่าสนใจ​ เชื่อว่ามีอีกหลายกิจการ​ที่เข้าร่วมโครงการฯ กับศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​ ที่จะทยอย​ประสบความสำเร็จ​ต่อไปได้

ศวฮ.ปน. มอบแอลกอฮอล์

ศวฮ.ปน. มอบแอลกอฮอล์

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าเยี่ยมประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และยะลา เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันอิดิลฟิตรีที่กำลังจะมาถึง และมอบแอลกอฮอล์เพื่อให้ทางคณะกรรมการอิสลามได้นำไปแจกจ่ายตามชุมชนต่างๆ ในการนี้ทางทีมงานยังได้ลงพื้นที่ในตลาดนัดรอมฎอน บริเวณรอบๆมัสยิดกรือเซะ​ อ. เมือง​ จ.ปัตตานี​ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้น​ พร้อมส่งมอบหน้ากากผ้า เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์พกพาให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของในตลาด เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด  Covid-19

นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดปัตตานีได้รับการชื่นชมว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ Covid -19 ได้ดี นอกจากนี้​ ท่านยังได้แจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านความรู้​ อุปกรณ์และบุคลากรเพื่อที่จะเปิดมัสยิดในการละหมดวันศุกร์ครั้งแรกตามที่ได้เสนอขอผ่อนปรน​ ด้วยการกำหนดแนวปฏิบัติ​เพื่อป้องกัน​ในการละหมาด​วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศจุฬาราชมนตรี

ทางด้าน​ ดร.สะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ได้กล่าวขอบคุณและอวยพรเนื่องในโอกาสวันอิดิลฟิตรี และดูอาให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นจากวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน​ พร้อมดำเนินงานเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

นักวิทย์ฯ ศวฮ. รวมพลังผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์คุณภาพสูง เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid -19

นักวิทย์ฯ ศวฮ. รวมพลังผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์คุณภาพสูง เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid -19

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563  นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รวมพลัง ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์คุณภาพสูง (ปริมาตร 100 มิลลิลิตร) โดยตั้งเป้าหมายการผลิต 1,500 ขวด ในวันดังกล่าวผลิตได้จำนวน 1,010 ขวด ซึ่งมีโควต้าผลิต อีก 490 ขวด เพื่อจะส่งให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid -19 ในโครงการ “สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ” ในพื้นที่เขตหนองจอก และบริเวณใกล้เคียง ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ได้เข้มงวดและรักษามาตรการการป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่จากการระบาดของโรค Covid-19 ขณะบรรจุถุงยังชีพอีกด้วย

 

ศวฮ.ปน. มอบถุงยังชีพ

ศวฮ.ปน. มอบถุงยังชีพ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการ ศวฮ. จุฬาฯ พร้อมด้วย นายไพศาล ดะห์ลัน ที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยและทีมงาน ลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบถุงยังชีพ หน้ากากผ้า เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์พกพา พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

โดยในวันนี้ทางทีมได้มีโอกาสเข้าพบ นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง พร้อมมอบถุงยังชีพและหน้ากากผ้า เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์พกพา เพื่อให้ท่านได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชนชนในพื้นที่

หลังจากนั้นนายอำเภอแวอิสมาแอ ได้อาสานำทีมพร้อมร่วมเดินทางไปมอบถุงยังชีพและเจลแอลกอฮอล์ให้กับเจ้าอาวาส ที่วัดปิเหล็งพัฒนา อ.เจาะไอร้อง ต่อจากนั้นได้มุ่งหน้าเข้าเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเจาะไอร้อง โรงพยาบาลรือเสาะ และพื้นที่อื่นๆที่มีชาวบ้านขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ป่วยติดเตียง ในจังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการ ศวฮ. จุฬาฯ กล่าวว่า ในวันนี้นอกจากมามอบถุงยังชีพและของใช้จำเป็นแล้ว ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกส่วน และขอชื่นชมทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้