ศวฮ.ต้อนรับคณะจากสถานทูตฟิลิปปินส์

ศวฮ.ต้อนรับคณะจากสถานทูตฟิลิปปินส์

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ศวฮ. ให้การต้อนรับ คณะจากสถานทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย นำโดย คุณ Althea Karen ANTONIO, Commercial Counselor ที่ปรึกษาการพาณิชย์ และ Dr. Jhino Ilano, Assistant Director, Export Marketing Bureau, the  Philippine Department of Trade and Industry (DTI-EMB) ในโอกาศเข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการค้า การส่งออก สินค้าฮาลาลระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ แลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานการรับรองฮาลาลระหว่าสองประเทศ และโอกาสทางการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลของ2ประเทศ สู่ตลาดโลก ทั้งนี้ Dr. Jhino ยังได้ทาบทามเรียนเชิญรศ.ดร.วินัย เข้าร่วมบรรยายใน Halal Conference ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิลปปินส์ ที่กำหนดจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคนหรือกันยายน 2022 นี้ด้วย

ลงนามความร่วมมือกับ WISE มาเลเซีย

ลงนามความร่วมมือกับ WISE มาเลเซีย

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการด้านฮาลาลและสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศและลงนามความร่วมมือ MOU กับ หน่วยงาน WISE (world integreted supply ecosystem) มาเลเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสินค้าฮาลาล การส่งออกสินค้า การฝึกอบรมและบริการฮาลาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี Dato’ Sri Dr.Hilmi bin Haji Yahya , Chairman เป็นผู้ร่วมประชุมและร่วมลงนาม

ในการประชุมได้หารือความร่วมมือด้านวิชาการและภาคธุรกิจฮาลาล เพื่อหาผู้ประกอบการไทย ส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงการจัดอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าฮาล เป็นต้น ซึ่งในอนาคต จะมีการร่วมมือเพื่อส่งเสริมสินค้าฮาลาลไทย ในต่างประเทศต่อไป

THA ACADEMY EP.42

THA ACADEMY EP.42

⭐️THA ACADEMY EP.42
.
สัมมนาดีดีสุดพิเศษ ที่คุณไม่ควรพลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ THA Academy งานนี้ ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
หัวข้อ : การพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
.
วิทยากร: ผศ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ด้านงานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
🗓 วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00 น.
ลิ้งค์เข้าห้องสัมมนา https://chula.zoom.us/j/97962313464
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
THA ACADEMY EP.41

THA ACADEMY EP.41

⭐️THA ACADEMY EP.41
.
สัมมนาดีดีสุดพิเศษ ที่คุณไม่ควรพลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ THA Academy งานนี้ ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
▫️ หัวข้อ : “โรงงาน” กับความอยู่รอดในยุคโควิด
▫️ วิทยากร : คุณสมพล รัตนาภิบาล
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ด้านบริการการศึกษาและอุตสาหกรรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
🗓 วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00 น.
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
THA ACADEMY EP.40

THA ACADEMY EP.40

⭐️THA ACADEMY EP.40
สัมมนาดีดีสุดพิเศษ ที่คุณไม่ควรพลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ THA Academy งานนี้ ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
▫️ หัวข้อ : หัวข้อ : Smart Farming for Halal Business
▫️ วิทยากร : ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่
🗓 วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00 น.
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
THA ACADEMY EP.39

THA ACADEMY EP.39

⭐️THA ACADEMY EP.39
เสวนาดีดีสุดพิเศษ ที่คุณไม่ควรพลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ THA Academy งานนี้ ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
▫️ หัวข้อ : โอกาสของประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ฮาลาล (Halal medical hub)
▫️ วิทยากร : รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ
▫️ วิทยากร : ผศ.นิฟาริด ระเด่นอะหมัด
รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี
.
โดยมีรายละเอียดหัวข้อบรรยายดังนี้
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ฮาลาล
2. ความพร้อมของประเทศไทย สำหรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ฮาลาล
3. จุดแข็งและโอกาสของประเทศไทย สำหรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ฮาลาล
ดำเนินรายการโดย คุณพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ
🗓 วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00 น.
ลิ้งค์เข้าห้องสัมมนา EP.39
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
THA ACADEMY EP.38

THA ACADEMY EP.38

⭐️
                                                                                                                                                          THA ACADEMY EP.38
สัมมนาดีดีที่คุณไม่ควรพลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ THA Academy
งานนี้ ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
▫️ หัวข้อ : การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติในโรงงานอุตสาหกรรมฮาลาล
▫️ วิทยากร : ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
🗓 วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00 น.
ลิ้งค์เข้าห้องสัมมนา EP38
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube : HSC CHANNEL
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
เบื้องหลังถ่ายรายการวิถีรอมฎอน ปี 8

เบื้องหลังถ่ายรายการวิถีรอมฎอน ปี 8

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

พร้อมด้วยนักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้บันทึกเทปรายการวิถีรอมฎอน ปี 8 ช่วง Dr.winai exclusive จำนวน 4 เทป

ซึ่งจะออกอากาศวันแรก วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 4:00 – 4:30 น. อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับ

 

 

เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก(Muslim World League: MWL)

เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก(Muslim World League: MWL)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธ์ุ รองผู้อำนวยการ ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ ศวฮ. เข้าร่วมต้อนรับ ดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีชา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League: MWL) เนื่องในโอกาสเยือนจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และได้เข้าร่วมรับฟัง การแสดงปาฐกถาพิเศษว่าด้วยความสำคัญของพันธมิตรหลากหลายอารยธรรม (The Importance of Alliance of Civilizations) โดย ดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีชา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League: MWL) จัดโดย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและอัฟริกา กระทรวงต่างประเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ต้อนรับ ท่านศริกานต์ พลมณี อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ต้อนรับ ท่านศริกานต์ พลมณี อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.30 – 12.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนิดา นพพรพันธ์ุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และนักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต้อนรับ ท่านศริกานต์ พลมณี
อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565 และ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศษสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ท่านได้ท่านชื่นชมการทำงานของ ศวฮ.ที่มีผลงานประจักษ์เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยดีเสมอมา