tens placement for erectile dysfunction tanner stage longest growth of penis male sexual enhancement pills gnc way to boost your sex drive so you want to fuck your wife more men eleavers male enhancement pills black panther sex pill help for impotency cialis going generic does losing weight really increase penis size horse penis size do penis pump help increase size sex drive lrope climb worlds strongest penis why is my boyfriends sex drive low new male enhancement called red does taking human growth hormone make your penis smaller effective male enhancement supplements at walmart does hair stop growing after a certain age tst 11 male enhancement review online pain pills v shot male enhancement review powerful male enhancement pills blue green algae penis enlargement natural products for ed pumpkin seed penis growth niterider male enhancement reviews does masturbation as a teen stop penis growth figs increase penis size ms tasty sex drive how increase sex drive does masterbating increase testosterone diabetes and impotence erectile dysfunction will dhea increase testosterone vigrx plus vs zytenz safe penis erection pills

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | halalscienc
มาเลเซียมีการขับเคลื่อนแบบดิจิทัลโดยการเปิดตลาดฮาลาลที่ MIHAS 2564

มาเลเซียมีการขับเคลื่อนแบบดิจิทัลโดยการเปิดตลาดฮาลาลที่ MIHAS 2564

มาเลเซียมีการขับเคลื่อนแบบดิจิทัลโดยการเปิดตลาดฮาลาลที่ MIHAS 2564

ณ กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 – Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าของฮาลาลแบบดิจิทัลข้ามพรมแดนในเร็วๆ นี้ ซึ่งทาง Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) ได้จัดทำตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2547 โครงการดังกล่าวได้กลายเป็นแพลตฟอร์มในการจัดหาฮาลาลอย่างต่อเนื่องผู้แสดงสินค้ากว่า 1,000 ราย จาก 44 ประเทศได้เข้าร่วมงานครั้งล่าสุดในปี 2562 ประกอบกับความสามารถด้านดิจิทัล MIHAS เพื่อแก้ปัญหาจากการเกิดโรคระบาดใหญ่โดยช่วยให้ผู้แสดงสินค้า ผู้เข้าชมงาน และผู้เข้าร่วมมีอิสระในการสร้างเครือข่าย โดยการจับคู่ธุรกิจและการใช้ระบบ AI สามารถเข้าถึงด้วยการแชทตลอด 24 ชั่วโมง ใน 7วัน/สัปดาห์  สามารถเข้าชมการแสดงผลิตภัณฑ์ การบริการ  และ เข้าร่วมการสัมมนาแบบออนไลน์ โดยแบรนด์ที่จัดแสดงจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งมีความสำคัญต่อ การวิเคราะห์  การพัฒนาแบรนด์  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันต่อสภาพแวดล้อมดิจิทัลในปัจจุบัน

ตามที่ MATRADE CEO Mohd Mustafa Abdul Aziz ได้กล่าว “การค้าที่เปิดใช้งานแบบดิจิทัลเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่  ให้ทันกับกระแสและสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดย MIHAS จะเป็นผู้นำในด้านดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมฮาลาลในการนำลูกค้า นักลงทุน และคู่ค้ามาสู่แพลตฟอร์ม เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศมาเลเซียในฐานะศูนย์กลาง

ฮาลาลระดับโลก ด้วยการแสดงที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งในปีนี้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย”

ด้วยเหตุการณ์สำคัญที่ผลักดันให้เปลี่ยนทิศทางไปในรูปแบบดิจิทัลในแง่ของข้อจำกัดการเคลื่อนไหวที่มีผู้เยี่ยมชม 65% และผู้แสดงสินค้า 57% ที่ทำแบบสำรวจคาดว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะยังคงมีความสำคัญหลังจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ MIHAS ได้ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างรวดเร็ว โดยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก

“Themed, Empowering Halal, Tomorrow, Together, MIHAS 2564 ได้มุ่งเน้นที่การนำเสนอ12 ปัจจัยหลักในปี 2564 ได้แก่ การศึกษา, เภสัชกรรม, การบริการ, แฟรนไชส์, แฟชั่นชุดสุภาพ, การเงินอิสลาม, เครื่องสำอาง, ของใช้ส่วนตัว, สื่อนันทนาการ, การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรของชาวมุสลิม, อีคอมเมิร์ซ และเทคโนโลยีด้านอาหาร ซึ่งคุณ Norman Dzulkarnain Nasri – กรรมาธิการทางการค้า MATRADE ในกรุงเทพฯ ได้กล่าวไว้

“สินค้าส่งออกที่สำคัญของมาเลเซียที่ส่งไปยังประเทศไทยประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ปิโตรเลียมดิบ, อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องจักร”

“ข้อตกลงเพิ่มเติมของการค้าทวิภาคี โดยเฉพาะการค้าชายแดน จะต้องเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศมาเลเซียและประเทศไทยสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันในแง่ของการค้าในการส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว (FMCG) ฮาลาล, อาหารแปรรูป, อาหารเพื่อสุขภาพ, อาหารสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์, เภสัชกรรม, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์, และอื่น ๆ”

MIHAS ตั้งเป้าที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกลุ่มผู้แสดงสินค้าฮาลาล โดยมีผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศกว่า 15,000 ราย ในกลุ่มของฮาลาล ซึ่งจะทำให้เป็นงานฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก งานแสดงนี้ดึงดูดบรรดายักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมชั้นนำมาพูดคุยเรื่องการเปิดงานเศรษฐกิจของอิสลามและห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

MATRADE Bangkok ได้เชิญชวนแบรนด์ต่างๆและชุมชนการค้าระดับโลกลงทะเบียนสำหรับนิทรรศการ

MIHAS 2564 ที่กำลังจะมีขึ้นโดยไปที่ https://www.mihasvirtual.my/sign_up

-End-

เกี่ยวกับ MIHAS

งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติของมาเลเซีย (MIHAS) เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมฮาลาล งานนี้เป็นตัวชี้นำผู้เยี่ยมชมและผู้ค้าจากต่างประเทศมาที่ฟอรัมเดียวกัน MIHAS ได้มอบโอกาสในตลาดฮาลาลทั่วโลกทั้ง อาหารและเครื่องดื่ม, เภสัชกรรม, เครื่องสำอาง, โลจิสติกส์, การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรของชาวมุสลิม, การเงินอิสลาม, อีคอมเมิร์ซ, การศึกษา, แฟชั่นชุดสุภาพ, เทคโนโลยีอาหาร, และแฟรนไชส์ MIHAS เป็นงานระดับพรีเมียร์ที่ไม่จำกัดเฉพาะภูมิภาคอาเซียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้รับการสนับสนุนในระดับสากล ด้วยการมีส่วนร่วมของ International Pavilions จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

เกี่ยวกับการพัฒนาบริษัทการค้าต่างประเทศของมาเลเซีย (MATRADE) 

ภารกิจของ MATRADE เพื่อการส่งเสริมการส่งออกของมาเลเซียทำให้บริษัทในท้องถิ่นหลายแห่งสามารถเปิดพรมแดนใหม่ในตลาดโลกได้ วันนี้ในขณะที่เรายังคงให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีความสามารถของประเทศมาเลเซียในเวทีระดับประเทศ เรากำลังช่วยทำให้วลี ‘ผลิตในมาเลเซีย’ มีความหมายเหมือนกันกับความเป็นเลิศ, มีความเชื่อมั่น, และความน่าเชื่อถือ

เปิดให้ลงทะเบียน CHULA MOOC

เปิดให้ลงทะเบียน CHULA MOOC

📢 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียน CHULA MOOC ประจำเดือนตุลาคม 2564
“วิทยาศาสตร์ฮาลาลเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล รุ่นที่ 1”
📣 ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 CHULA MOOC จะเปิดให้ลงทะเบียนรายวิชาเท่านั้น กดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเรียน”
📣 เริ่มเข้าเรียนได้ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 สำหรับการเข้าเรียน ผู้เรียนกดที่ Link รายวิชาด้านล่างและกดที่ปุ่ม “เข้าเรียน” ก็จะสามารถเข้าเรียนได้ ระบบจะเปิดให้เข้าเรียนตอน 6.00 น. เป็นต้นไป แต่ผู้เรียนจะเข้าเรียนวันเวลาใดก็ได้ ในรายวิชา CHULA MOOC จะมีสื่อพร้อมให้เรียนได้เลย
☑️ลงทะเบียนรายวิชาสำเร็จจะปรากฎคำว่า Enrollment Completed หากไม่มีจะถือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ โปรดลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
👉 โปรดอ่านวิธีการใช้งาน Website และ วิธีการลงทะเบียน https://mooc.chula.ac.th/how-to
👉 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลจะปรากฎบนใบ Certificate เมื่อเรียนจบ
——————————————
สามารถดูรายละเอียดเนื้อหารายวิชาก่อนการเปิดลงทะเบียนได้ที่
🎊 วิทยาศาสตร์ฮาลาลเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล รุ่นที่ 1
——————————————
ดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่
[THA Academy] EP.21 หัวข้อ “Smart Farming โอกาสของประเทศไทย”

[THA Academy] EP.21 หัวข้อ “Smart Farming โอกาสของประเทศไทย”

🎯 [THA Academy] สัมมนาออนไลน์ ฟรี !!
.
Smart Farming ระบบควบคุมการปลูกพืชอัจริยะ วัดและแสดงผลสภาวะแวดล้อมการปลูกผ่านระบบออนไลน์ ระบบสามารถวิเคราะห์ค่า co2 ค่าแสง ความชื้นอากาศ ความชื้นดิน และสั่งให้ทำงานปรับสภาวะได้… จะมีข้อดี อย่างไรนั้นติดตามชมกันให้ได้น้าา
.
▫️EP.21 หัวข้อ “Smart Farming โอกาสของประเทศไทย”
.
▫️วิทยากร : ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานเชียงใหม่)
.
🗓 วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564
เวลา 11:00 – 12:00 น.
ห้องสัมมนา Zoom Webinar
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube HSC CHANNEL
.
[คลิปย้อนหลัง] Ep.20 หัวข้อ “โอเมก้า 3 จากความเป็นมาสู่คุณค่าต่อสุขภาพ” https://youtu.be/Ydahin-BP-E
.
จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
ผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุมมาตรฐาน OIC/SMIIC 49

ผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุมมาตรฐาน OIC/SMIIC 49

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 เป็นต้นไป
The 6th meeting of SMIIC Technical Committee (TC15) – Terminology Committee
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม TC15
เป็นครั้งแรกร่วมกับคณะกรรมาธิการวิชาการจำนวน 23 คน จากกว่า 16 ประเทศ
โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อร่างมาตรฐาน OIC/SMIIC 49
ซึ่งใช้เป็นเอกสารอ้างอิง (Normative reference) สำหรับคำศัพท์ และความหมาย (Term and definitions)
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานฮาลาลต่างๆ ของ OIC/SMIIC ที่ได้จัดพิมพ์ไปก่อนนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำศัพท์ที่มาจากภาษาอาหรับจำเป็นต้องแปลตามมาตรฐานสากล (ISO/ATMG)
ให้ถูกต้องตามบริบท เช่น Islamic rule/laws Islamic Shariah หรือ Halal/Islamic เป็นต้น
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน การลงคะแนนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ
และเสนอให้เวียนร่างมาตรฐาน OIC/SMIIC 49 ฉบับนี้แก่ประเทศสมาชิก เพื่อดำเนินการเตรียมเสนอข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมีนาคมปีหน้า
[THA Academy] EP.20 หัวข้อ “โอเมก้า 3 จากความเป็นมาสู่คุณค่าต่อสุขภาพ”

[THA Academy] EP.20 หัวข้อ “โอเมก้า 3 จากความเป็นมาสู่คุณค่าต่อสุขภาพ”

[THA Academy] ฟรี !! เปิดลงทะเบียนเรียนออนไลน์แล้ว !! 💡

รู้จักกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงชนิดโอเมก้าสามกันแล้ว มาฟังกันว่ากรดไขมันกลุ่มนี้ที่เรียกกันสั้นๆว่า “โอเมก้าสาม” ที่พบมากในปลาทะเล สัตว์ทะเล เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด สุขภาพของสมองและดวงตา การช่วยลดภาวะอักเสบ ลดหอบหืด รวมไปจนถึงการชะลอวัย งานวิจัยใหม่ๆว่าไว้อย่างไร ? เราไปติดตามกันให้ได้นะคะ

▫️ EP.20 หัวข้อ “โอเมก้า 3 จากความเป็นมาสู่คุณค่าต่อสุขภาพ”

▫️วิทยากร : รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🗓 วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564เวลา 11:00 – 12:00 น.

▫️ลิ้งค์ห้องสัมมนา Zoom Webinar

EP: 20 https://chula.zoom.us/j/97743267053

[ชมย้อนหลัง] https://youtube.com/playlist…

🔴 Live ผ่านเพจ- ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.facebook.com/HSC.CU

– Dr.Winai Dahlan

https://www.facebook.com/drwinaidahlan

– YouTube HSC CHANNEL

🔳จัดขึ้นโดย THA ACADEMYชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#THAACADEMY#HSC#HSCCU#โอเมก้า3#Omega3#สุขภาพดี

[THA Academy] EP.19 หัวข้อ “การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคด้วยตนเอง”

[THA Academy] EP.19 หัวข้อ “การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคด้วยตนเอง”

THA Academy] ฟรี !! เปิดลงทะเบียนเรียนออนไลน์แล้ว !! 💡

How to สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างได้ด้วยตัวเราเอง ชวนมาฟังเคล็ดลับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกาย ด้วยวิธีง่ายๆ ที่ใครๆก็ทำได้ จะมีวิธีไหนบ้าง?? ติดตามชมกันให้ได้น้าาา
.
▫️ EP.19 หัวข้อ “การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคด้วยตนเอง”
▫️วิทยากร : คุณนูรีซัน มะหะหมัด Ph.D.Candidate ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
🗓 วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564
เวลา 11:00 – 12:00 น.
▫️ลิ้งค์ห้องสัมมนา Zoom Webinar
Ep. 19 :
https://chula.zoom.us/j/91268216852
.
[ชมย้อนหลัง Ep.18]
https://youtu.be/VSTuEtMxhok
.
🔴 Live ผ่านเพจ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/HSC.CU
– Dr.Winai Dahlan
https://www.facebook.com/drwinaidahlan
– YouTube HSC CHANNEL
.
🔳จัดขึ้นโดย THA ACADEMY
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#THAACADEMY#HSC
#HSCCU#เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคด้วยตนเอง#สุขภาพน่ารู้ ดูน้อยลง

=======================

ติดตามทุกเรื่องความเคลื่อนไหว [อย่าลืม See First นะคะ]

ช่องทางติดตามอื่น ๆ [@hsc.cu]

Website: https://www.halalscience.org/

Instagram: https://www.instagram.com/hsc.cu/

Twitter: https://twitter.com/HalalCu

LINE OA: https://lin.ee/z4mQb99

Facebook: https://www.facebook.com/HSC.CU

YouTube: https://hsc.news/youtube

‘ฮาลาลไทย’ เปิดมิติโชว์ศักยภาพในเวทีโลกอิสลาม

‘ฮาลาลไทย’ เปิดมิติโชว์ศักยภาพในเวทีโลกอิสลาม

‘ฮาลาลไทย’ เปิดมิติโชว์ศักยภาพในเวทีโลกอิสลาม ศวฮ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการ (Technical committee) การจัดทำมาตรฐาน OIC/SMIIC ประจำปี 2021
.
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ดร.พรพิมล มะหะหมัด และ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ศวฮ. พร้อมด้วย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล และ ดร.เกษิณี เกตุเลขา นักวิจัย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม OIC/SMIIC และ CCA โดยสาระสำคัญอยู่ในวาระการจัดทำร่างมาตรฐาน Halal Inspection Body ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและมาตรวิทยาสากลโดยมีคณะกรรมการวิชาการเข้าร่วม 55 คน จากกว่า 10 ประเทศ สำหรับการประชุมคณะกรรมการวิชาการกลุ่มมาตรฐานต่อไป คือ TC2 Halal Cosmetics จะมีขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2564
[THA Academy] EP.18 หัวข้อ “SME จะรับมืออย่างไร กับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติโควิด-19”

[THA Academy] EP.18 หัวข้อ “SME จะรับมืออย่างไร กับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติโควิด-19”

[THA Academy] เปิดลงทะเบียนเรียนออนไลน์แล้ว !!

กลยุทธ์การปรับโครงสร้างหนี้ของ SME ให้ผ่านฉลุยในสถานการณ์ Post COVID-19 จะเป็นอย่างไรติดตามชมกันให้ได้น้าา

.▫️ EP.18 หัวข้อ “SME จะรับมืออย่างไร กับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติโควิด-19”

▫️วิทยากร : อาจารย์ต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🗓 วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564เวลา 11:00 – 12:00 น.

▫️ลิ้งค์ห้องสัมมนา Zoom WebinarEp. 18 : https://chula.zoom.us/j/93412218373

[ชมย้อนหลัง Ep.17]

https://youtu.be/x4tkQu2f3Nk

🔴 Live ผ่านเพจ- ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://www.facebook.com/HSC.CU

– Dr.Winai Dahlanhttps://www.facebook.com/drwinaidahlan

– YouTube HSC CHANNEL

🔳จัดขึ้นโดย THA ACADEMY

ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#THAACADEMY#HSC#HSCCU

=======================

ติดตามทุกเรื่องความเคลื่อนไหว [อย่าลืม See First นะคะ]ช่องทางติดตามอื่น ๆ [@hsc.cu]

Website: https://www.halalscience.org/

Instagram: https://www.instagram.com/hsc.cu/

Twitter: https://twitter.com/HalalCu

LINE OA: https://lin.ee/z4mQb99

Facebook: https://www.facebook.com/HSC.CU

YouTube: https://hsc.news/youtube

ประชุมการค้า ไทย-ไต้หวัน

ประชุมการค้า ไทย-ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564อ.มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร.เกษิณี เกตุเลขา เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ และนางสาวจัสมิน มณี เจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมประชุมกลไกการหารือทางการค้าไทย – ไต้หวัน (ระดับอธิบดี) ครั้งที่ 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับ Ms. Cynthia Kiang Director General of Bureau of Foreign Trade, MOEA ไต้หวันการประชุมในวันนี้เป็นการหารือความร่วมมือในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการค้า ด้านการลงทุน ด้านอุตสาหกรรมฮาลาล ด้านการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านฮาลาล ไต้หวันให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยวัตถุดิบใหม่ ๆ อาทิเช่น plant-based ingredients และ probiotic ingredients รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการตรวจสอบแบบย้อนกลับได้ในผลิตภัณฑ์ฮาลาล (tracibility) ทั้งนี้ ศวฮ. ได้รับการประสานงานจาก Food Industry Research and Development Institute (FIRDI) ไต้หวัน เสนอขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งได้มีการพูดคุยและหารือเนื้อหา MOU ภายในของทั้งสองหน่วยงานแล้ว และจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ด้วยวิธีอิเล็กโทรนิค

[THA Academy] เปิดลงทะเบียน สัมนนาออนไลน์ฟรี!!

[THA Academy] เปิดลงทะเบียน สัมนนาออนไลน์ฟรี!!

[THA Academy] เปิดลงทะเบียน สัมนนาออนไลน์ฟรี!!

🎯.EP.17 หัวข้อ “น้ำตาลฟรุคโตสก่อโรคอ้วนได้อย่างไร”

วิทยากรโดย : รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .

ในวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564เวลา 11:00 – 12:00 น.

ห้องสัมมนา Zoom WebinarEP17 :https://chula.zoom.us/j/91776220794.

Live [สด] ผ่านแฟนเพจ

🔴– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/HSC.CU

– Dr.Winai Dahlanhttps://www.facebook.com/drwinaidahlan

– YouTube HSC CHANNEL.

🔳จัดขึ้นโดย THA ACADEMY

ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#THAACADEMY#HSC#HSCCU#น้ำตาลฟรุคโตสก่อโรคอ้วนได้อย่างไรhttps://www.facebook.com/HSC.CU