วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 8.00 น. สถานีโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS ขอเข้ามาสัมภาษณ์
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ นักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการตรวจพบดีเอ็นเอสุกรในลูกชิ้นเนื้อวัว
จึงทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัย จึงขออนุญาตเข้ามาสัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าว
ทั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ได้กล่าวถึง การตรวจวิเคราะห์ทางด้านดีเอ็นเอ ในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล
ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความแม่นยำสูง และทันสมัย โดยบทสัมภาษณ์ดังกล่าวจะออกอากาศในช่วงข่าวภาคค่ำในวันนี้ (12/1/2565)