รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
ได้ให้สัมภาษณ์ รายการวิถีธรรมวิถีไทย
รายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอล10
วันเสาร์เวลา 08.30-09.00
ในประเด็น รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 500 มุสลิมผู้ทรงอิทธิพลของโลก
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ตั้งแต่ ค.ศ. 2010 – 2022
ซึ่งจัดทำโดย The Royal Islamic Strategic Studies Centre ของรัฐบาลจอร์แดน