วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
ศ.ดร.ซาการียา​ หะมะ
รองอธิการบดี​ฝ่ายวิชาการและวิจัยและเลขานุการ​สภา​ มหาวิทยาลัย​ฟาฎอนี​
เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมชมและศึกษา​ดูงานด้านห้องปฎิบัติการ​
พร้อมทั้งหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ​ เพื่อเป็นประโยชน์​ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย​ฟาฎอนี​ในภาพรวมและการพัฒนางานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์​ฮาลาล​ต่อไป