ศวฮ. จุฬาฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน กว่า 5 ชุมชน อย่างต่อเนื่อง
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ศวฮ.นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา
และเจ้าหน้าที่ ศวฮ. ไปยังชุมชน ฝั่งธน
ได้แก่ ชุมชน มัสยิดนูรุ้ลมู่บีนบ้านสมเด็จ มัสยิดดิลฟัลลาห์มัสยิดบางหลวงกุฎีขาวมัสยิดสุวรรณภูมิ เจริญนครซอย 7
ต่อด้วย ชุมชนมัสยิดดารุ๊ลมุห์ซีนีน (บ้านดอน) โดยมี อ.อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ศวฮ.จึงได้ผนึกกำลังทีมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกันทำความดีในวาระโอกาสครบรอบ 18 ปี ศวฮ.
จัดจิตอาสาภายใต้โครงการ “รวมน้ำหนึ่งใจช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ปี 2564”
ในการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ จัดทำถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด
ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ ข้าวสาร,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และปลากระป๋อง
ทั้งนี้อีหม่ามและประธานชุมชนกล่าวขอบคุณ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ส่งมอบกำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้อีกด้วย