ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนอาหารปรุงสุก(อาหารกล่อง)แด่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ชุมชนบ้านครัว)
วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 64 เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน (อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ) พร้อมคณะผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่ นางสาวมนฤดี เข็มทำ นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ นางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช และนางสาวอานีซะห์ ลาเตะ เข้ามอบอาหารปรุงสุก(อาหารกล่อง) จำนวน 300 กล่อง แด่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ชุมชนบ้านครัว) ปัจจุบัน บ้านครัวตะวันตก มี 238 หลังคาเรือน 1,238 ครอบครัว
บ้านครัวเหนือ มี 950 หลังคาเรือน สมาชิกรวมกว่า 3,000 คน ซึ่งบ้านครัวเหนือจะจัดเตรียม อาหาร supply ให้แก่บ้านครัวใต้
update ผู้ติดเชื้อและกักตัวในพื้นที่บ้านครัวยอดลูกบ้านกักตัว (บ้านครัว)
บ้านครัวตะวันตก ลูกบ้านกักตัว 100 คน
บ้านครัวเหนือ ลูกบ้านกักตัว 63 คน
บ้านครัวใต้ ลูกบ้านกักตัว 500 คน
(ผู้ป่วยรอรับการรักษา,ผู้ป่วยรักษาที่บ้านผู้ป่วยเสี่ยงติดเชื้อ)