วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00​ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ ศวฮ. ร่วมต้อนรับ​Mr. Stephen Golovin อัครราชฑูต​ (​Deputy Head​ of Mission) และ​ Ms. Anastasia Makhiboroda เลขานุการโทด้านการเกษตร​ เพื่อเข้าปรึกษาและเรียนรู้กระบวนการรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย​ เพื่อพิจารณาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ของประเทศรัสเซียสู่ไทย​
ในเวลาถัดมา ดร.พรพิมล นางสาวนัจวา และเจ้าหน้าที่ ศวฮ. ได้นำเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ทั้งชั้น 11 และ 13 ทั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล อีกด้วย