วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ถึง 15.30น.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศวฮ. คุณมนฤดี เข็มทำ ดร.พรพิมลมะหะหมัด คุณอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ และร่วมด้วยคุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล ร่วมประชุม กับรมช.ศึกษาธิการดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ในเรื่องความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาด้านต่างๆ เช่นการเตรียมการจัดทำหลักหลักสูตรและการเรียนการสอน การอบรมด้านมาตรฐานฮาลาลและความร่วมมือกับกระทรวงในวิทยาลัยอาชีวะ 47 แห่ง ของกระทรวงฯ รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะในวิทยาลัยอาชีวะ-เกษตรของกระทรวงฯ นอกจากทางรศ.ดร.วินัย ยังได้อธิบายหลักการฮาลาลที่บูรณาการกับหลักการด้านการปศุสัตว์ให้แก่ รมช อีกด้วย เพื่อเตรียมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเลี้ยงแพะ ในพื้นที่ ภาคใต้ ประชุม ณ ห้องประชุม สนง.รมช. กระทรวงศึกษาธิการ