วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ร้อยโท สัณชัย เองตระกูล (คุณเป็ก) และทีมงาน พร้อมคุณ ภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด (Expolink Global Network) ผู้จัดงานแสดงสินค้าหรือเทรดแฟร์ของเมืองไทย (ThaiFex)
เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ให้การต้อนรับ
ในวันนี้ทางคณะได้เข้ามาปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่จะพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานฮาลาล โดยใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลสนับสนุน เพื่อสร้างคุณภาพให้สอดคล้องกับความปลอดภัย
นอกจากนั้น รศ.ดร.วินัย ได้อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ฯ ให้ทีมงานทราบ การใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลในการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของประเทศ
รวมถึงหารือการร่วมงานกับคุณเป็ก ในอนาคตในการสร้างแบรนด์ฮาลาลของประเทศ โดยใช้แนวคิดที่ว่า “สร้างการรับรู้ในรูปแบบใหม่ ให้แก่คนรุ่นใหม่” โดยการใช้ youtuber ชื่อดังมาสรรสร้างประชาสัมพันธ์ฮาลาลของประเทศให้มีศักยภาพ ด้วย ตราฮาลาล ที่ Top up ด้วยระบบ HAL-Q การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ การใช้ H-number การใช้สบู่ดิน เป็นต้น
การหารือในครั้งถัดไปทางคุณเป็ก จะส่งทีม ครีทเอเตอร์ มาหารือ เพื่อคิดคอนเท้น ในการนำเสนอการรับรู้ รูปแบบใหม่ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน มอบหมายให้ นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ เป็นผู้ประสานงานการดำเนินงานครั้งนี้ต่อไป