ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดยผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) นำแอลกอฮอล์ มอบให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายกวินธร วงศ์ลือเกรียติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายและพัฒนาชุมชนมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดจนร่วมเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อผ่านวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน

ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ กล่าวว่า ได้รับหน้าที่มาเป็นตัวแทนของ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มอบแอลกอฮอล์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ 72% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เอง โดยคุณสมบัติของเอทิลแอลกอฮอล์ สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อที่เป็นผิวสัมผัสได้ หรือใช้ฆ่าเชื้อในพื้นอาคารทั่วไป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สร้างความมั่นใจให้ชุมชนต่อไป

#HSCCM #Covid19 #แจกแอลกอฮอล์เชียงใหม่