วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้แก่ คุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผอ. คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คุณมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

จัดกิจกรรม CSR มอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ทำความสะอาดมือที่ใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์และควบคุมการผลิตโดยมาตรฐานสูงให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส จำนวนเกือบ 10,000 ขวด ขนาด 50 – 100 ml.

โดยได้มอบให้แก่มัสยิดในเครือข่ายของศูนย์ฯ ในกรุงเทพมหานคร 33 แห่ง แบ่งเป็น 3 จุดดังนี้

  • มัสยิดอัลอิสตีกอมะฮ์ มัสยิดในเครืออีก (6 มัสยิด)
  • มัสยิดฮิดายาตุ้ลอิสลาม สามอิน มัสยิดในเครืออีก (7 มัสยิด)
  • ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  • มัสยิดอัลอิดดฮาดร์ มัสยิดในเครืออีก (17 มัสยิด)

จำนวนเจลและสเปย์แอลกอฮอล์ที่แจกให้แต่ละมัสยิด
1.เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 35 มิลลิลิตร จำนวน 60 ขวด
2.สเปย์แอลกอฮอล์ ขนาด 50 มิลลิลิตรจำนวน 25 ขวด
3. สเปย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 10 ขวด

สุดท้ายนี้ รศ.ดร.วินัย ได้ให้ความรู้การป้องกันตัวและการเฝ้าระวังตนเอง พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี