วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมด้วยคุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผอ. ได้ให้การต้อนรับนายปรีดา หร่ายมณี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายกิจการเยาวชน ซึ่งเป็นผู้แทนนำโล่เกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครมอบให้ศวฮ.ที่ได้สนับสนุนการจัดงานเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2562 ทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมศวฮ.โดยรศ.ดร.วินัยเป็นผู้นำชมและให้ข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเองพร้อมกับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์