ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด   ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เข้าร่วมประชุมความร่วมมือการจัดงาน มะอัลฮิจญ์เราะฮฺ หรือ งานมหกรรมเฉลิมฉลองปีฮิจญ์เราะฮฺใหม่ 1441” โดยมีนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการพูดคุยความร่วมมือในครั้งนี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

งานมหกรรมต้อนรับปีฮิจเราะห์ ถือเป็นงานประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ที่มีประชาชนจากทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงาน รวมทั้งหน่วยงานจากหลากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมบรรยายธรรมจากนักวิชาการชื่อดัง งานแสดงสินค้า การจับรางวัลอุมเราะห์ การประกวดแต่งกายชุดมลายู และเวทีประกวดศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่อีกมากมาย

โดยปีนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานีร่วมกับฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี จะจัดสัมมนาการคุ้มครองผู้บริโภคฮาลาลในการสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ชุมชน งานแสดงนิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัยในผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ประกอบการเก่าและใหม่ในการควบคุม กำจัดและป้องกันอันตรายทางด้านหะรอมในผลิตภัณฑ์ และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติหรือ IMT-GT Halal Expo ที่ร่วมมือกับทาง JAKIM ในการส่งผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมงาน

งาน “มะอัลฮิจเราะห์” หรือ มหกรรมต้อนรับปีฮิจเราะห์ใหม่ 1441 ในปีนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2562 รวม 3 วัน 3 คืน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี โดยจะมีการแถลงข่าวจัดงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 23 กันยายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี