วันที่ 10 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสัมมนาธุรกิจ ที่จัดโดยสภาธุรกิจ IMT-GT ซึ่งจัดควบคู่ไปกับการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ภายใต้แผนงาน lMT-GT เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SMEs พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนแขกที่ร่วมประชุมในวันนี้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Thailand Halal Assembly 2019 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ทางศูนย์ฯได้นำผู้ประกอบการร้าน​”AMA” แกงกะหรี่แพะและผลิตภัณฑ์SME อื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกในโครงการ Key Success To The Best Halal Franchise​ กับทางศูนย์ฯ เปิดบูธให้แขกได้ชิมแกงกะหรี่แพะและขนมปังย่าง(โรตีบากา)สูตรพิเศษจากภาคใต้ ซึ่งได้รับความสนใจจากแขกทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ณ โรงแรมโซฟิเทล โพคีทรา กระบี่