วันที่ 3 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้างานบริการหน่วยงานภายนอก สำนักงานปัตตานี และคณะ ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองฮาลาล ณ บริษัท ศรีตรังโกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 17 คน

รายละเอียดของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองฮาลาล ได้แก่ Examination & Industrial gloves โดยทางบริษัทมีความประสงค์ขอการรับรองฮาลาลเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการใช้ถุงมือในงานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม ทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ