วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. และคณะทำงาน นำโดยคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผอ. เข้าร่วมการประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรี ภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมโซฟิเทล จังหวัดกระบี่

การประชุมเป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของแต่ละจังหวัดและรัฐต่างๆ ในพื้นที่ ของประเทศสมาชิก และมีการหารือ เรื่องความร่วมมือเพื่อผลักดัน Halal for All และ Halal Branding เพื่อนำสู่วาระพิจารณาในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำ Ayeyawady Chaophraya-Maekhong Economic Collaboration Strategy (ACMECS) ซึ่งเป็นข้อตกลงทางธุรกิจระหว่าง ไทย พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม