วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้เยี่ยมชมบรรยากาศการจัดงาน Food Ingredients Asia 2019 (FI Asia) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา อีกทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ” Indonesia Industry 4.0 and ASEAN Halal Perspective” โดยนำเสนอในหัวข้อ H-number and Thailand’s Halal Initiatives มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 80 ท่านเป็นผู้ประกอบการเเละผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ รศ.ดร.วินัยมีโอกาสได้หารือกับคุณองอาจ ปัญญาชาติรักษ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยเเละนวัตกรรมซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างศวฮ.และกระทรวงอว. เพื่อใช้ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลของไทยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมฮาลาลไทยให้เติบโตเเละมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น